Baza kodów pocztowych

Zaloguj się do baz wiedzy
 
Portal Internetowy Serwery WWW
 

Kodowanie znaków

Codepage 1253 (Microsoft Windows Greek)

DEC
HEX
Kod ASCII
Znak
czcionka
Arial
Znak
czcionka
Tahoma
Encja
00000NULL
nul
nul
nul
10001START OF HEADING
stx
stx
stx
20002START OF TEXT
sot
sot
sot
30003END OF TEXT
etx
etx
etx
40004END OF TRANSMISSION
eot
eot
eot
50005ENQUIRY
enq
enq
enq
60006ACKNOWLEDGE
ack
ack
ack
70007BELL
bel
bel
bel
80008BACKSPACE
bs
bs
bs
90009HORIZONTAL TABULATION
ht
ht
ht
10000ALINE FEED
lf
lf
lf
11000BVERTICAL TABULATION
vt
vt
vt
12000CFORM FEED
ff
ff
ff
13000DCARRIAGE RETURN
cr
cr
cr
14000ESHIFT OUT
so
so
so
15000FSHIFT IN
si
si
si
160010DATA LINK ESCAPE
dle
dle
dle
170011DEVICE CONTROL ONE
dc1
dc1
dc1
180012DEVICE CONTROL TWO
dc2
dc2
dc2
190013DEVICE CONTROL THREE
dc3
dc3
dc3
200014DEVICE CONTROL FOUR
dc4
dc4
dc4
210015NEGATIVE ACKNOWLEDGE
nak
nak
nak
220016SYNCHRONOUS IDLE
syn
syn
syn
230017END OF TRANSMISSION BLOCK
etb
etb
etb
240018CANCEL
can
can
can
250019END OF MEDIUM
em
em
em
26001ASUBSTITUTE
sub
sub
sub
27001BESCAPE
esc
esc
esc
28001CFILE SEPARATOR
fs
fs
fs
29001DGROUP SEPARATOR
gs
gs
gs
30001ERECORD SEPARATOR
rs
rs
rs
31001FUNIT SEPARATOR
us
us
us
320020SPACE
sp
sp
sp
330021EXCLAMATION MARK
!
!
!
340022QUOTATION MARK
"
"
"
350023NUMBER SIGN
#
#
#
360024DOLLAR SIGN
$
$
$
370025PERCENT SIGN
%
%
%
380026AMPERSAND
&
&
&
390027APOSTROPHE
'
'
'
400028LEFT PARENTHESIS
(
(
(
410029RIGHT PARENTHESIS
)
)
)
42002AASTERISK
*
*
*
43002BPLUS SIGN
+
+
+
44002CCOMMA
,
,
,
45002DHYPHEN-MINUS
-
-
-
46002EFULL STOP
.
.
.
47002FSOLIDUS
/
/
/
480030DIGIT ZERO
0
0
0
490031DIGIT ONE
1
1
1
500032DIGIT TWO
2
2
2
510033DIGIT THREE
3
3
3
520034DIGIT FOUR
4
4
4
530035DIGIT FIVE
5
5
5
540036DIGIT SIX
6
6
6
550037DIGIT SEVEN
7
7
7
560038DIGIT EIGHT
8
8
8
570039DIGIT NINE
9
9
9
58003ACOLON
:
:
:
59003BSEMICOLON
;
;
;
60003CLESS-THAN SIGN
<
<
&lt;
61003DEQUALS SIGN
=
=
=
62003EGREATER-THAN SIGN
>
>
&gt;
63003FQUESTION MARK
?
?
?
640040COMMERCIAL AT
@
@
@
650041LATIN CAPITAL LETTER A
A
A
A
660042LATIN CAPITAL LETTER B
B
B
B
670043LATIN CAPITAL LETTER C
C
C
C
680044LATIN CAPITAL LETTER D
D
D
D
690045LATIN CAPITAL LETTER E
E
E
E
700046LATIN CAPITAL LETTER F
F
F
F
710047LATIN CAPITAL LETTER G
G
G
G
720048LATIN CAPITAL LETTER H
H
H
H
730049LATIN CAPITAL LETTER I
I
I
I
74004ALATIN CAPITAL LETTER J
J
J
J
75004BLATIN CAPITAL LETTER K
K
K
K
76004CLATIN CAPITAL LETTER L
L
L
L
77004DLATIN CAPITAL LETTER M
M
M
M
78004ELATIN CAPITAL LETTER N
N
N
N
79004FLATIN CAPITAL LETTER O
O
O
O
800050LATIN CAPITAL LETTER P
P
P
P
810051LATIN CAPITAL LETTER Q
Q
Q
Q
820052LATIN CAPITAL LETTER R
R
R
R
830053LATIN CAPITAL LETTER S
S
S
S
840054LATIN CAPITAL LETTER T
T
T
T
850055LATIN CAPITAL LETTER U
U
U
U
860056LATIN CAPITAL LETTER V
V
V
V
870057LATIN CAPITAL LETTER W
W
W
W
880058LATIN CAPITAL LETTER X
X
X
X
890059LATIN CAPITAL LETTER Y
Y
Y
Y
90005ALATIN CAPITAL LETTER Z
Z
Z
Z
91005BLEFT SQUARE BRACKET
[
[
[
92005CREVERSE SOLIDUS
\
\
\
93005DRIGHT SQUARE BRACKET
]
]
]
94005ECIRCUMFLEX ACCENT
^
^
^
95005FLOW LINE
_
_
_
960060GRAVE ACCENT
`
`
`
970061LATIN SMALL LETTER A
a
a
a
980062LATIN SMALL LETTER B
b
b
b
990063LATIN SMALL LETTER C
c
c
c
1000064LATIN SMALL LETTER D
d
d
d
1010065LATIN SMALL LETTER E
e
e
e
1020066LATIN SMALL LETTER F
f
f
f
1030067LATIN SMALL LETTER G
g
g
g
1040068LATIN SMALL LETTER H
h
h
h
1050069LATIN SMALL LETTER I
i
i
i
106006ALATIN SMALL LETTER J
j
j
j
107006BLATIN SMALL LETTER K
k
k
k
108006CLATIN SMALL LETTER L
l
l
l
109006DLATIN SMALL LETTER M
m
m
m
110006ELATIN SMALL LETTER N
n
n
n
111006FLATIN SMALL LETTER O
o
o
o
1120070LATIN SMALL LETTER P
p
p
p
1130071LATIN SMALL LETTER Q
q
q
q
1140072LATIN SMALL LETTER R
r
r
r
1150073LATIN SMALL LETTER S
s
s
s
1160074LATIN SMALL LETTER T
t
t
t
1170075LATIN SMALL LETTER U
u
u
u
1180076LATIN SMALL LETTER V
v
v
v
1190077LATIN SMALL LETTER W
w
w
w
1200078LATIN SMALL LETTER X
x
x
x
1210079LATIN SMALL LETTER Y
y
y
y
122007ALATIN SMALL LETTER Z
z
z
z
123007BLEFT CURLY BRACKET
{
{
{
124007CVERTICAL LINE
|
|
|
125007DRIGHT CURLY BRACKET
}
}
}
126007ETILDE
~
~
~
127007FDELETE
del
del
del
1280080EURO SIGN
&euro;
1290081UNDEFINED
XX
XX
XX
1300082SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
&sbquo;
1310083LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
ƒ
ƒ
&fnof;
1320084DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
&bdquo;
1330085HORIZONTAL ELLIPSIS
&hellip;
1340086DAGGER
&dagger;
1350087DOUBLE DAGGER
&Dagger;
1360088UNDEFINED
XX
XX
XX
1370089PER MILLE SIGN
&permil;
138008AUNDEFINED
XX
XX
XX
139008BSINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
&lsaquo;
140008CUNDEFINED
XX
XX
XX
141008DUNDEFINED
XX
XX
XX
142008EUNDEFINED
XX
XX
XX
143008FUNDEFINED
XX
XX
XX
1440090UNDEFINED
XX
XX
XX
1450091LEFT SINGLE QUOTATION MARK
&lsquo;
1460092RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
&rsquo;
1470093LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
&ldquo;
1480094RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
&rdquo;
1490095BULLET
&bull;
1500096EN DASH
&ndash;
1510097EM DASH
&mdash;
1520098UNDEFINED
XX
XX
XX
1530099TRADE MARK SIGN
&trade;
154009AUNDEFINED
XX
XX
XX
155009BSINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
&rsaquo;
156009CUNDEFINED
XX
XX
XX
157009DUNDEFINED
XX
XX
XX
158009EUNDEFINED
XX
XX
XX
159009FUNDEFINED
XX
XX
XX
16000A0NO-BREAK SPACE
nbsp
nbsp
nbsp
16100A1GREEK DIALYTIKA TONOS
΅
΅
&#901;
16200A2GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS
Ά
Ά
&#902;
16300A3POUND SIGN
£
£
&pound;
16400A4CURRENCY SIGN
¤
¤
&curren;
16500A5YEN SIGN
¥
¥
&yen;
16600A6BROKEN BAR
¦
¦
&brvbar;
16700A7SECTION SIGN
§
§
&sect;
16800A8DIAERESIS
¨
¨
&uml;
16900A9COPYRIGHT SIGN
©
©
&copy;
17000AAUNDEFINED
XX
XX
XX
17100ABLEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
«
«
&laquo;
17200ACNOT SIGN
¬
¬
&not;
17300ADSOFT HYPHEN
shy
shy
shy
17400AEREGISTERED SIGN
®
®
&reg;
17500AFHORIZONTAL BAR
&#8213;
17600B0DEGREE SIGN
°
°
&deg;
17700B1PLUS-MINUS SIGN
±
±
&plusmn;
17800B2SUPERSCRIPT TWO
²
²
&sup2;
17900B3SUPERSCRIPT THREE
³
³
&sup3;
18000B4GREEK TONOS
΄
΄
&#900;
18100B5MICRO SIGN
µ
µ
&micro;
18200B6PILCROW SIGN
&para;
18300B7MIDDLE DOT
·
·
&middot;
18400B8GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS
Έ
Έ
&#904;
18500B9GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS
Ή
Ή
&#905;
18600BAGREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS
Ί
Ί
&#906;
18700BBRIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
»
»
&raquo;
18800BCGREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS
Ό
Ό
&#908;
18900BDVULGAR FRACTION ONE HALF
½
½
&frac12;
19000BEGREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS
Ύ
Ύ
&#910;
19100BFGREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS
Ώ
Ώ
&#911;
19200C0GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS
ΐ
ΐ
&#912;
19300C1GREEK CAPITAL LETTER ALPHA
Α
Α
&Alpha;
19400C2GREEK CAPITAL LETTER BETA
Β
Β
&Beta;
19500C3GREEK CAPITAL LETTER GAMMA
Γ
Γ
&Gamma;
19600C4GREEK CAPITAL LETTER DELTA
Δ
Δ
&Delta;
19700C5GREEK CAPITAL LETTER EPSILON
Ε
Ε
&Epsilon;
19800C6GREEK CAPITAL LETTER ZETA
Ζ
Ζ
&Zeta;
19900C7GREEK CAPITAL LETTER ETA
Η
Η
&Eta;
20000C8GREEK CAPITAL LETTER THETA
Θ
Θ
&Theta;
20100C9GREEK CAPITAL LETTER IOTA
Ι
Ι
&Iota;
20200CAGREEK CAPITAL LETTER KAPPA
Κ
Κ
&Kappa;
20300CBGREEK CAPITAL LETTER LAMDA
Λ
Λ
&Lambda;
20400CCGREEK CAPITAL LETTER MU
Μ
Μ
&Mu;
20500CDGREEK CAPITAL LETTER NU
Ν
Ν
&Nu;
20600CEGREEK CAPITAL LETTER XI
Ξ
Ξ
&Xi;
20700CFGREEK CAPITAL LETTER OMICRON
Ο
Ο
&Omicron;
20800D0GREEK CAPITAL LETTER PI
Π
Π
&Pi;
20900D1GREEK CAPITAL LETTER RHO
Ρ
Ρ
&Rho;
21000D2UNDEFINED
XX
XX
XX
21100D3GREEK CAPITAL LETTER SIGMA
Σ
Σ
&Sigma;
21200D4GREEK CAPITAL LETTER TAU
Τ
Τ
&Tau;
21300D5GREEK CAPITAL LETTER UPSILON
Υ
Υ
&Upsilon;
21400D6GREEK CAPITAL LETTER PHI
Φ
Φ
&Phi;
21500D7GREEK CAPITAL LETTER CHI
Χ
Χ
&Chi;
21600D8GREEK CAPITAL LETTER PSI
Ψ
Ψ
&Psi;
21700D9GREEK CAPITAL LETTER OMEGA
Ω
Ω
&Omega;
21800DAGREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
Ϊ
Ϊ
&#938;
21900DBGREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
Ϋ
Ϋ
&#939;
22000DCGREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
ά
ά
&#940;
22100DDGREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
έ
έ
&#941;
22200DEGREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
ή
ή
&#942;
22300DFGREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
ί
ί
&#943;
22400E0GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
ΰ
ΰ
&#944;
22500E1GREEK SMALL LETTER ALPHA
α
α
&alpha;
22600E2GREEK SMALL LETTER BETA
β
β
&beta;
22700E3GREEK SMALL LETTER GAMMA
γ
γ
&gamma;
22800E4GREEK SMALL LETTER DELTA
δ
δ
&delta;
22900E5GREEK SMALL LETTER EPSILON
ε
ε
&epsilon;
23000E6GREEK SMALL LETTER ZETA
ζ
ζ
&zeta;
23100E7GREEK SMALL LETTER ETA
η
η
&eta;
23200E8GREEK SMALL LETTER THETA
θ
θ
&theta;
23300E9GREEK SMALL LETTER IOTA
ι
ι
&iota;
23400EAGREEK SMALL LETTER KAPPA
κ
κ
&kappa;
23500EBGREEK SMALL LETTER LAMDA
λ
λ
&lambda;
23600ECGREEK SMALL LETTER MU
μ
μ
&mu;
23700EDGREEK SMALL LETTER NU
ν
ν
&nu;
23800EEGREEK SMALL LETTER XI
ξ
ξ
&xi;
23900EFGREEK SMALL LETTER OMICRON
ο
ο
&omicron;
24000F0GREEK SMALL LETTER PI
π
π
&pi;
24100F1GREEK SMALL LETTER RHO
ρ
ρ
&rho;
24200F2GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA
ς
ς
&sigmaf;
24300F3GREEK SMALL LETTER SIGMA
σ
σ
&sigma;
24400F4GREEK SMALL LETTER TAU
τ
τ
&tau;
24500F5GREEK SMALL LETTER UPSILON
υ
υ
&upsilon;
24600F6GREEK SMALL LETTER PHI
φ
φ
&phi;
24700F7GREEK SMALL LETTER CHI
χ
χ
&chi;
24800F8GREEK SMALL LETTER PSI
ψ
ψ
&psi;
24900F9GREEK SMALL LETTER OMEGA
ω
ω
&omega;
25000FAGREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
ϊ
ϊ
&#970;
25100FBGREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
ϋ
ϋ
&#971;
25200FCGREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS
ό
ό
&#972;
25300FDGREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS
ύ
ύ
&#973;
25400FEGREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS
ώ
ώ
&#974;
25500FFUNDEFINED
XX
XX
XX
 

DoświadczenieMamy już 10 lat doświadczenia w prowadzeniu marketingowych baz danych


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości w Polsce. Źródło danych słownikowych gotowe do wykorzystania w systemach informatycznych

ZaufanieDotychczas nasze produkty wybrało ponad 1000 firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2012