Baza kodów pocztowych

Zaloguj się do baz wiedzy
 
Portal Internetowy Serwery WWW
 

Kodowanie znaków

Codepage 1255 (Microsoft Windows Hebrew)

DEC
HEX
Kod ASCII
Znak
czcionka
Arial
Znak
czcionka
Tahoma
Encja
00000NULL
nul
nul
nul
10001START OF HEADING
stx
stx
stx
20002START OF TEXT
sot
sot
sot
30003END OF TEXT
etx
etx
etx
40004END OF TRANSMISSION
eot
eot
eot
50005ENQUIRY
enq
enq
enq
60006ACKNOWLEDGE
ack
ack
ack
70007BELL
bel
bel
bel
80008BACKSPACE
bs
bs
bs
90009HORIZONTAL TABULATION
ht
ht
ht
10000ALINE FEED
lf
lf
lf
11000BVERTICAL TABULATION
vt
vt
vt
12000CFORM FEED
ff
ff
ff
13000DCARRIAGE RETURN
cr
cr
cr
14000ESHIFT OUT
so
so
so
15000FSHIFT IN
si
si
si
160010DATA LINK ESCAPE
dle
dle
dle
170011DEVICE CONTROL ONE
dc1
dc1
dc1
180012DEVICE CONTROL TWO
dc2
dc2
dc2
190013DEVICE CONTROL THREE
dc3
dc3
dc3
200014DEVICE CONTROL FOUR
dc4
dc4
dc4
210015NEGATIVE ACKNOWLEDGE
nak
nak
nak
220016SYNCHRONOUS IDLE
syn
syn
syn
230017END OF TRANSMISSION BLOCK
etb
etb
etb
240018CANCEL
can
can
can
250019END OF MEDIUM
em
em
em
26001ASUBSTITUTE
sub
sub
sub
27001BESCAPE
esc
esc
esc
28001CFILE SEPARATOR
fs
fs
fs
29001DGROUP SEPARATOR
gs
gs
gs
30001ERECORD SEPARATOR
rs
rs
rs
31001FUNIT SEPARATOR
us
us
us
320020SPACE
sp
sp
sp
330021EXCLAMATION MARK
!
!
!
340022QUOTATION MARK
"
"
"
350023NUMBER SIGN
#
#
#
360024DOLLAR SIGN
$
$
$
370025PERCENT SIGN
%
%
%
380026AMPERSAND
&
&
&
390027APOSTROPHE
'
'
'
400028LEFT PARENTHESIS
(
(
(
410029RIGHT PARENTHESIS
)
)
)
42002AASTERISK
*
*
*
43002BPLUS SIGN
+
+
+
44002CCOMMA
,
,
,
45002DHYPHEN-MINUS
-
-
-
46002EFULL STOP
.
.
.
47002FSOLIDUS
/
/
/
480030DIGIT ZERO
0
0
0
490031DIGIT ONE
1
1
1
500032DIGIT TWO
2
2
2
510033DIGIT THREE
3
3
3
520034DIGIT FOUR
4
4
4
530035DIGIT FIVE
5
5
5
540036DIGIT SIX
6
6
6
550037DIGIT SEVEN
7
7
7
560038DIGIT EIGHT
8
8
8
570039DIGIT NINE
9
9
9
58003ACOLON
:
:
:
59003BSEMICOLON
;
;
;
60003CLESS-THAN SIGN
<
<
&lt;
61003DEQUALS SIGN
=
=
=
62003EGREATER-THAN SIGN
>
>
&gt;
63003FQUESTION MARK
?
?
?
640040COMMERCIAL AT
@
@
@
650041LATIN CAPITAL LETTER A
A
A
A
660042LATIN CAPITAL LETTER B
B
B
B
670043LATIN CAPITAL LETTER C
C
C
C
680044LATIN CAPITAL LETTER D
D
D
D
690045LATIN CAPITAL LETTER E
E
E
E
700046LATIN CAPITAL LETTER F
F
F
F
710047LATIN CAPITAL LETTER G
G
G
G
720048LATIN CAPITAL LETTER H
H
H
H
730049LATIN CAPITAL LETTER I
I
I
I
74004ALATIN CAPITAL LETTER J
J
J
J
75004BLATIN CAPITAL LETTER K
K
K
K
76004CLATIN CAPITAL LETTER L
L
L
L
77004DLATIN CAPITAL LETTER M
M
M
M
78004ELATIN CAPITAL LETTER N
N
N
N
79004FLATIN CAPITAL LETTER O
O
O
O
800050LATIN CAPITAL LETTER P
P
P
P
810051LATIN CAPITAL LETTER Q
Q
Q
Q
820052LATIN CAPITAL LETTER R
R
R
R
830053LATIN CAPITAL LETTER S
S
S
S
840054LATIN CAPITAL LETTER T
T
T
T
850055LATIN CAPITAL LETTER U
U
U
U
860056LATIN CAPITAL LETTER V
V
V
V
870057LATIN CAPITAL LETTER W
W
W
W
880058LATIN CAPITAL LETTER X
X
X
X
890059LATIN CAPITAL LETTER Y
Y
Y
Y
90005ALATIN CAPITAL LETTER Z
Z
Z
Z
91005BLEFT SQUARE BRACKET
[
[
[
92005CREVERSE SOLIDUS
\
\
\
93005DRIGHT SQUARE BRACKET
]
]
]
94005ECIRCUMFLEX ACCENT
^
^
^
95005FLOW LINE
_
_
_
960060GRAVE ACCENT
`
`
`
970061LATIN SMALL LETTER A
a
a
a
980062LATIN SMALL LETTER B
b
b
b
990063LATIN SMALL LETTER C
c
c
c
1000064LATIN SMALL LETTER D
d
d
d
1010065LATIN SMALL LETTER E
e
e
e
1020066LATIN SMALL LETTER F
f
f
f
1030067LATIN SMALL LETTER G
g
g
g
1040068LATIN SMALL LETTER H
h
h
h
1050069LATIN SMALL LETTER I
i
i
i
106006ALATIN SMALL LETTER J
j
j
j
107006BLATIN SMALL LETTER K
k
k
k
108006CLATIN SMALL LETTER L
l
l
l
109006DLATIN SMALL LETTER M
m
m
m
110006ELATIN SMALL LETTER N
n
n
n
111006FLATIN SMALL LETTER O
o
o
o
1120070LATIN SMALL LETTER P
p
p
p
1130071LATIN SMALL LETTER Q
q
q
q
1140072LATIN SMALL LETTER R
r
r
r
1150073LATIN SMALL LETTER S
s
s
s
1160074LATIN SMALL LETTER T
t
t
t
1170075LATIN SMALL LETTER U
u
u
u
1180076LATIN SMALL LETTER V
v
v
v
1190077LATIN SMALL LETTER W
w
w
w
1200078LATIN SMALL LETTER X
x
x
x
1210079LATIN SMALL LETTER Y
y
y
y
122007ALATIN SMALL LETTER Z
z
z
z
123007BLEFT CURLY BRACKET
{
{
{
124007CVERTICAL LINE
|
|
|
125007DRIGHT CURLY BRACKET
}
}
}
126007ETILDE
~
~
~
127007FDELETE
del
del
del
1280080EURO SIGN
&euro;
1290081UNDEFINED
XX
XX
XX
1300082SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
&sbquo;
1310083LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
ƒ
ƒ
&fnof;
1320084DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
&bdquo;
1330085HORIZONTAL ELLIPSIS
&hellip;
1340086DAGGER
&dagger;
1350087DOUBLE DAGGER
&Dagger;
1360088MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
ˆ
ˆ
&circ;
1370089PER MILLE SIGN
&permil;
138008AUNDEFINED
XX
XX
XX
139008BSINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
&lsaquo;
140008CUNDEFINED
XX
XX
XX
141008DUNDEFINED
XX
XX
XX
142008EUNDEFINED
XX
XX
XX
143008FUNDEFINED
XX
XX
XX
1440090UNDEFINED
XX
XX
XX
1450091LEFT SINGLE QUOTATION MARK
&lsquo;
1460092RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
&rsquo;
1470093LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
&ldquo;
1480094RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
&rdquo;
1490095BULLET
&bull;
1500096EN DASH
&ndash;
1510097EM DASH
&mdash;
1520098SMALL TILDE
˜
˜
&tilde;
1530099TRADE MARK SIGN
&trade;
154009AUNDEFINED
XX
XX
XX
155009BSINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
&rsaquo;
156009CUNDEFINED
XX
XX
XX
157009DUNDEFINED
XX
XX
XX
158009EUNDEFINED
XX
XX
XX
159009FUNDEFINED
XX
XX
XX
16000A0NO-BREAK SPACE
nbsp
nbsp
nbsp
16100A1INVERTED EXCLAMATION MARK
¡
¡
&iexcl;
16200A2CENT SIGN
¢
¢
&cent;
16300A3POUND SIGN
£
£
&pound;
16400A4NEW SHEQEL SIGN
&#8362;
16500A5YEN SIGN
¥
¥
&yen;
16600A6BROKEN BAR
¦
¦
&brvbar;
16700A7SECTION SIGN
§
§
&sect;
16800A8DIAERESIS
¨
¨
&uml;
16900A9COPYRIGHT SIGN
©
©
&copy;
17000AAMULTIPLICATION SIGN
×
×
&times;
17100ABLEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
«
«
&laquo;
17200ACNOT SIGN
¬
¬
&not;
17300ADSOFT HYPHEN
shy
shy
shy
17400AEREGISTERED SIGN
®
®
&reg;
17500AFMACRON
¯
¯
&macr;
17600B0DEGREE SIGN
°
°
&deg;
17700B1PLUS-MINUS SIGN
±
±
&plusmn;
17800B2SUPERSCRIPT TWO
²
²
&sup2;
17900B3SUPERSCRIPT THREE
³
³
&sup3;
18000B4ACUTE ACCENT
´
´
&acute;
18100B5MICRO SIGN
µ
µ
&micro;
18200B6PILCROW SIGN
&para;
18300B7MIDDLE DOT
·
·
&middot;
18400B8CEDILLA
¸
¸
&cedil;
18500B9SUPERSCRIPT ONE
¹
¹
&sup1;
18600BADIVISION SIGN
÷
÷
&divide;
18700BBRIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
»
»
&raquo;
18800BCVULGAR FRACTION ONE QUARTER
¼
¼
&frac14;
18900BDVULGAR FRACTION ONE HALF
½
½
&frac12;
19000BEVULGAR FRACTION THREE QUARTERS
¾
¾
&frac34;
19100BFINVERTED QUESTION MARK
¿
¿
&iquest;
19200C0HEBREW POINT SHEVA
ְ
ְ
&#1456;
19300C1HEBREW POINT HATAF SEGOL
ֱ
ֱ
&#1457;
19400C2HEBREW POINT HATAF PATAH
ֲ
ֲ
&#1458;
19500C3HEBREW POINT HATAF QAMATS
ֳ
ֳ
&#1459;
19600C4HEBREW POINT HIRIQ
ִ
ִ
&#1460;
19700C5HEBREW POINT TSERE
ֵ
ֵ
&#1461;
19800C6HEBREW POINT SEGOL
ֶ
ֶ
&#1462;
19900C7HEBREW POINT PATAH
ַ
ַ
&#1463;
20000C8HEBREW POINT QAMATS
ָ
ָ
&#1464;
20100C9HEBREW POINT HOLAM
ֹ
ֹ
&#1465;
20200CAUNDEFINED
XX
XX
XX
20300CBHEBREW POINT QUBUTS
ֻ
ֻ
&#1467;
20400CCHEBREW POINT DAGESH OR MAPIQ
ּ
ּ
&#1468;
20500CDHEBREW POINT METEG
ֽ
ֽ
&#1469;
20600CEHEBREW PUNCTUATION MAQAF
־
־
&#1470;
20700CFHEBREW POINT RAFE
ֿ
ֿ
&#1471;
20800D0HEBREW PUNCTUATION PASEQ
׀
׀
&#1472;
20900D1HEBREW POINT SHIN DOT
ׁ
ׁ
&#1473;
21000D2HEBREW POINT SIN DOT
ׂ
ׂ
&#1474;
21100D3HEBREW PUNCTUATION SOF PASUQ
׃
׃
&#1475;
21200D4HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE VAV
װ
װ
&#1520;
21300D5HEBREW LIGATURE YIDDISH VAV YOD
ױ
ױ
&#1521;
21400D6HEBREW LIGATURE YIDDISH DOUBLE YOD
ײ
ײ
&#1522;
21500D7HEBREW PUNCTUATION GERESH
׳
׳
&#1523;
21600D8HEBREW PUNCTUATION GERSHAYIM
״
״
&#1524;
21700D9UNDEFINED
XX
XX
XX
21800DAUNDEFINED
XX
XX
XX
21900DBUNDEFINED
XX
XX
XX
22000DCUNDEFINED
XX
XX
XX
22100DDUNDEFINED
XX
XX
XX
22200DEUNDEFINED
XX
XX
XX
22300DFUNDEFINED
XX
XX
XX
22400E0HEBREW LETTER ALEF
א
א
&#1488;
22500E1HEBREW LETTER BET
ב
ב
&#1489;
22600E2HEBREW LETTER GIMEL
ג
ג
&#1490;
22700E3HEBREW LETTER DALET
ד
ד
&#1491;
22800E4HEBREW LETTER HE
ה
ה
&#1492;
22900E5HEBREW LETTER VAV
ו
ו
&#1493;
23000E6HEBREW LETTER ZAYIN
ז
ז
&#1494;
23100E7HEBREW LETTER HET
ח
ח
&#1495;
23200E8HEBREW LETTER TET
ט
ט
&#1496;
23300E9HEBREW LETTER YOD
י
י
&#1497;
23400EAHEBREW LETTER FINAL KAF
ך
ך
&#1498;
23500EBHEBREW LETTER KAF
כ
כ
&#1499;
23600ECHEBREW LETTER LAMED
ל
ל
&#1500;
23700EDHEBREW LETTER FINAL MEM
ם
ם
&#1501;
23800EEHEBREW LETTER MEM
מ
מ
&#1502;
23900EFHEBREW LETTER FINAL NUN
ן
ן
&#1503;
24000F0HEBREW LETTER NUN
נ
נ
&#1504;
24100F1HEBREW LETTER SAMEKH
ס
ס
&#1505;
24200F2HEBREW LETTER AYIN
ע
ע
&#1506;
24300F3HEBREW LETTER FINAL PE
ף
ף
&#1507;
24400F4HEBREW LETTER PE
פ
פ
&#1508;
24500F5HEBREW LETTER FINAL TSADI
ץ
ץ
&#1509;
24600F6HEBREW LETTER TSADI
צ
צ
&#1510;
24700F7HEBREW LETTER QOF
ק
ק
&#1511;
24800F8HEBREW LETTER RESH
ר
ר
&#1512;
24900F9HEBREW LETTER SHIN
ש
ש
&#1513;
25000FAHEBREW LETTER TAV
ת
ת
&#1514;
25100FBUNDEFINED
XX
XX
XX
25200FCUNDEFINED
XX
XX
XX
25300FDLEFT-TO-RIGHT MARK
&lrm;
25400FERIGHT-TO-LEFT MARK
&rlm;
25500FFUNDEFINED
XX
XX
XX
 

DoświadczenieMamy już 10 lat doświadczenia w prowadzeniu marketingowych baz danych


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości w Polsce. Źródło danych słownikowych gotowe do wykorzystania w systemach informatycznych

ZaufanieDotychczas nasze produkty wybrało ponad 1000 firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2012