Baza kodów pocztowych

Zaloguj się do baz wiedzy
 
Portal Internetowy Serwery WWW
 

Kodowanie znaków

Codepage 1256 (Microsoft Windows Arabic)

DEC
HEX
Kod ASCII
Znak
czcionka
Arial
Znak
czcionka
Tahoma
Encja
00000NULL
nul
nul
nul
10001START OF HEADING
stx
stx
stx
20002START OF TEXT
sot
sot
sot
30003END OF TEXT
etx
etx
etx
40004END OF TRANSMISSION
eot
eot
eot
50005ENQUIRY
enq
enq
enq
60006ACKNOWLEDGE
ack
ack
ack
70007BELL
bel
bel
bel
80008BACKSPACE
bs
bs
bs
90009HORIZONTAL TABULATION
ht
ht
ht
10000ALINE FEED
lf
lf
lf
11000BVERTICAL TABULATION
vt
vt
vt
12000CFORM FEED
ff
ff
ff
13000DCARRIAGE RETURN
cr
cr
cr
14000ESHIFT OUT
so
so
so
15000FSHIFT IN
si
si
si
160010DATA LINK ESCAPE
dle
dle
dle
170011DEVICE CONTROL ONE
dc1
dc1
dc1
180012DEVICE CONTROL TWO
dc2
dc2
dc2
190013DEVICE CONTROL THREE
dc3
dc3
dc3
200014DEVICE CONTROL FOUR
dc4
dc4
dc4
210015NEGATIVE ACKNOWLEDGE
nak
nak
nak
220016SYNCHRONOUS IDLE
syn
syn
syn
230017END OF TRANSMISSION BLOCK
etb
etb
etb
240018CANCEL
can
can
can
250019END OF MEDIUM
em
em
em
26001ASUBSTITUTE
sub
sub
sub
27001BESCAPE
esc
esc
esc
28001CFILE SEPARATOR
fs
fs
fs
29001DGROUP SEPARATOR
gs
gs
gs
30001ERECORD SEPARATOR
rs
rs
rs
31001FUNIT SEPARATOR
us
us
us
320020SPACE
sp
sp
sp
330021EXCLAMATION MARK
!
!
!
340022QUOTATION MARK
"
"
"
350023NUMBER SIGN
#
#
#
360024DOLLAR SIGN
$
$
$
370025PERCENT SIGN
%
%
%
380026AMPERSAND
&
&
&
390027APOSTROPHE
'
'
'
400028LEFT PARENTHESIS
(
(
(
410029RIGHT PARENTHESIS
)
)
)
42002AASTERISK
*
*
*
43002BPLUS SIGN
+
+
+
44002CCOMMA
,
,
,
45002DHYPHEN-MINUS
-
-
-
46002EFULL STOP
.
.
.
47002FSOLIDUS
/
/
/
480030DIGIT ZERO
0
0
0
490031DIGIT ONE
1
1
1
500032DIGIT TWO
2
2
2
510033DIGIT THREE
3
3
3
520034DIGIT FOUR
4
4
4
530035DIGIT FIVE
5
5
5
540036DIGIT SIX
6
6
6
550037DIGIT SEVEN
7
7
7
560038DIGIT EIGHT
8
8
8
570039DIGIT NINE
9
9
9
58003ACOLON
:
:
:
59003BSEMICOLON
;
;
;
60003CLESS-THAN SIGN
<
<
<
61003DEQUALS SIGN
=
=
=
62003EGREATER-THAN SIGN
>
>
>
63003FQUESTION MARK
?
?
?
640040COMMERCIAL AT
@
@
@
650041LATIN CAPITAL LETTER A
A
A
A
660042LATIN CAPITAL LETTER B
B
B
B
670043LATIN CAPITAL LETTER C
C
C
C
680044LATIN CAPITAL LETTER D
D
D
D
690045LATIN CAPITAL LETTER E
E
E
E
700046LATIN CAPITAL LETTER F
F
F
F
710047LATIN CAPITAL LETTER G
G
G
G
720048LATIN CAPITAL LETTER H
H
H
H
730049LATIN CAPITAL LETTER I
I
I
I
74004ALATIN CAPITAL LETTER J
J
J
J
75004BLATIN CAPITAL LETTER K
K
K
K
76004CLATIN CAPITAL LETTER L
L
L
L
77004DLATIN CAPITAL LETTER M
M
M
M
78004ELATIN CAPITAL LETTER N
N
N
N
79004FLATIN CAPITAL LETTER O
O
O
O
800050LATIN CAPITAL LETTER P
P
P
P
810051LATIN CAPITAL LETTER Q
Q
Q
Q
820052LATIN CAPITAL LETTER R
R
R
R
830053LATIN CAPITAL LETTER S
S
S
S
840054LATIN CAPITAL LETTER T
T
T
T
850055LATIN CAPITAL LETTER U
U
U
U
860056LATIN CAPITAL LETTER V
V
V
V
870057LATIN CAPITAL LETTER W
W
W
W
880058LATIN CAPITAL LETTER X
X
X
X
890059LATIN CAPITAL LETTER Y
Y
Y
Y
90005ALATIN CAPITAL LETTER Z
Z
Z
Z
91005BLEFT SQUARE BRACKET
[
[
[
92005CREVERSE SOLIDUS
\
\
\
93005DRIGHT SQUARE BRACKET
]
]
]
94005ECIRCUMFLEX ACCENT
^
^
^
95005FLOW LINE
_
_
_
960060GRAVE ACCENT
`
`
`
970061LATIN SMALL LETTER A
a
a
a
980062LATIN SMALL LETTER B
b
b
b
990063LATIN SMALL LETTER C
c
c
c
1000064LATIN SMALL LETTER D
d
d
d
1010065LATIN SMALL LETTER E
e
e
e
1020066LATIN SMALL LETTER F
f
f
f
1030067LATIN SMALL LETTER G
g
g
g
1040068LATIN SMALL LETTER H
h
h
h
1050069LATIN SMALL LETTER I
i
i
i
106006ALATIN SMALL LETTER J
j
j
j
107006BLATIN SMALL LETTER K
k
k
k
108006CLATIN SMALL LETTER L
l
l
l
109006DLATIN SMALL LETTER M
m
m
m
110006ELATIN SMALL LETTER N
n
n
n
111006FLATIN SMALL LETTER O
o
o
o
1120070LATIN SMALL LETTER P
p
p
p
1130071LATIN SMALL LETTER Q
q
q
q
1140072LATIN SMALL LETTER R
r
r
r
1150073LATIN SMALL LETTER S
s
s
s
1160074LATIN SMALL LETTER T
t
t
t
1170075LATIN SMALL LETTER U
u
u
u
1180076LATIN SMALL LETTER V
v
v
v
1190077LATIN SMALL LETTER W
w
w
w
1200078LATIN SMALL LETTER X
x
x
x
1210079LATIN SMALL LETTER Y
y
y
y
122007ALATIN SMALL LETTER Z
z
z
z
123007BLEFT CURLY BRACKET
{
{
{
124007CVERTICAL LINE
|
|
|
125007DRIGHT CURLY BRACKET
}
}
}
126007ETILDE
~
~
~
127007FDELETE
del
del
del
1280080EURO SIGN
1290081ARABIC LETTER PEH
پ
پ
پ
1300082SINGLE LOW-9 QUOTATION MARK
1310083LATIN SMALL LETTER F WITH HOOK
ƒ
ƒ
ƒ
1320084DOUBLE LOW-9 QUOTATION MARK
1330085HORIZONTAL ELLIPSIS
1340086DAGGER
1350087DOUBLE DAGGER
1360088MODIFIER LETTER CIRCUMFLEX ACCENT
ˆ
ˆ
ˆ
1370089PER MILLE SIGN
138008AARABIC LETTER TTEH
ٹ
ٹ
ٹ
139008BSINGLE LEFT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
140008CLATIN CAPITAL LIGATURE OE
Œ
Œ
Œ
141008DARABIC LETTER TCHEH
چ
چ
چ
142008EARABIC LETTER JEH
ژ
ژ
ژ
143008FARABIC LETTER DDAL
ڈ
ڈ
ڈ
1440090ARABIC LETTER GAF
گ
گ
گ
1450091LEFT SINGLE QUOTATION MARK
1460092RIGHT SINGLE QUOTATION MARK
1470093LEFT DOUBLE QUOTATION MARK
1480094RIGHT DOUBLE QUOTATION MARK
1490095BULLET
1500096EN DASH
1510097EM DASH
1520098ARABIC LETTER KEHEH
ک
ک
ک
1530099TRADE MARK SIGN
154009AARABIC LETTER RREH
ڑ
ڑ
ڑ
155009BSINGLE RIGHT-POINTING ANGLE QUOTATION MARK
156009CLATIN SMALL LIGATURE OE
œ
œ
œ
157009DZERO WIDTH NON-JOINER
158009EZERO WIDTH JOINER
159009FARABIC LETTER NOON GHUNNA
ں
ں
ں
16000A0NO-BREAK SPACE
nbsp
nbsp
nbsp
16100A1ARABIC COMMA
،
،
،
16200A2CENT SIGN
¢
¢
¢
16300A3POUND SIGN
£
£
£
16400A4CURRENCY SIGN
¤
¤
¤
16500A5YEN SIGN
¥
¥
¥
16600A6BROKEN BAR
¦
¦
¦
16700A7SECTION SIGN
§
§
§
16800A8DIAERESIS
¨
¨
¨
16900A9COPYRIGHT SIGN
©
©
©
17000AAARABIC LETTER HEH DOACHASHMEE
ھ
ھ
ھ
17100ABLEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
«
«
«
17200ACNOT SIGN
¬
¬
¬
17300ADSOFT HYPHEN
shy
shy
shy
17400AEREGISTERED SIGN
®
®
®
17500AFMACRON
¯
¯
¯
17600B0DEGREE SIGN
°
°
°
17700B1PLUS-MINUS SIGN
±
±
±
17800B2SUPERSCRIPT TWO
²
²
²
17900B3SUPERSCRIPT THREE
³
³
³
18000B4ACUTE ACCENT
´
´
´
18100B5MICRO SIGN
µ
µ
µ
18200B6PILCROW SIGN
18300B7MIDDLE DOT
·
·
·
18400B8CEDILLA
¸
¸
¸
18500B9SUPERSCRIPT ONE
¹
¹
¹
18600BAARABIC SEMICOLON
؛
؛
؛
18700BBRIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
»
»
»
18800BCVULGAR FRACTION ONE QUARTER
¼
¼
¼
18900BDVULGAR FRACTION ONE HALF
½
½
½
19000BEVULGAR FRACTION THREE QUARTERS
¾
¾
¾
19100BFARABIC QUESTION MARK
؟
؟
؟
19200C0ARABIC LETTER HEH GOAL
ہ
ہ
ہ
19300C1ARABIC LETTER HAMZA
ء
ء
ء
19400C2ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE
آ
آ
آ
19500C3ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA ABOVE
أ
أ
أ
19600C4ARABIC LETTER WAW WITH HAMZA ABOVE
ؤ
ؤ
ؤ
19700C5ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA BELOW
إ
إ
إ
19800C6ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE
ئ
ئ
ئ
19900C7ARABIC LETTER ALEF
ا
ا
ا
20000C8ARABIC LETTER BEH
ب
ب
ب
20100C9ARABIC LETTER TEH MARBUTA
ة
ة
ة
20200CAARABIC LETTER TEH
ت
ت
ت
20300CBARABIC LETTER THEH
ث
ث
ث
20400CCARABIC LETTER JEEM
ج
ج
ج
20500CDARABIC LETTER HAH
ح
ح
ح
20600CEARABIC LETTER KHAH
خ
خ
خ
20700CFARABIC LETTER DAL
د
د
د
20800D0ARABIC LETTER THAL
ذ
ذ
ذ
20900D1ARABIC LETTER REH
ر
ر
ر
21000D2ARABIC LETTER ZAIN
ز
ز
ز
21100D3ARABIC LETTER SEEN
س
س
س
21200D4ARABIC LETTER SHEEN
ش
ش
ش
21300D5ARABIC LETTER SAD
ص
ص
ص
21400D6ARABIC LETTER DAD
ض
ض
ض
21500D7MULTIPLICATION SIGN
×
×
×
21600D8ARABIC LETTER TAH
ط
ط
ط
21700D9ARABIC LETTER ZAH
ظ
ظ
ظ
21800DAARABIC LETTER AIN
ع
ع
ع
21900DBARABIC LETTER GHAIN
غ
غ
غ
22000DCARABIC TATWEEL
ـ
ـ
ـ
22100DDARABIC LETTER FEH
ف
ف
ف
22200DEARABIC LETTER QAF
ق
ق
ق
22300DFARABIC LETTER KAF
ك
ك
ك
22400E0LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
à
à
à
22500E1ARABIC LETTER LAM
ل
ل
ل
22600E2LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
â
â
â
22700E3ARABIC LETTER MEEM
م
م
م
22800E4ARABIC LETTER NOON
ن
ن
ن
22900E5ARABIC LETTER HEH
ه
ه
ه
23000E6ARABIC LETTER WAW
و
و
و
23100E7LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
ç
ç
ç
23200E8LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
è
è
è
23300E9LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
é
é
é
23400EALATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
ê
ê
ê
23500EBLATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
ë
ë
ë
23600ECARABIC LETTER ALEF MAKSURA
ى
ى
ى
23700EDARABIC LETTER YEH
ي
ي
ي
23800EELATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
î
î
î
23900EFLATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
ï
ï
ï
24000F0ARABIC FATHATAN
ً
ً
ً
24100F1ARABIC DAMMATAN
ٌ
ٌ
ٌ
24200F2ARABIC KASRATAN
ٍ
ٍ
ٍ
24300F3ARABIC FATHA
َ
َ
َ
24400F4LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
ô
ô
ô
24500F5ARABIC DAMMA
ُ
ُ
ُ
24600F6ARABIC KASRA
ِ
ِ
ِ
24700F7DIVISION SIGN
÷
÷
÷
24800F8ARABIC SHADDA
ّ
ّ
ّ
24900F9LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
ù
ù
ù
25000FAARABIC SUKUN
ْ
ْ
ْ
25100FBLATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
û
û
û
25200FCLATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
ü
ü
ü
25300FDLEFT-TO-RIGHT MARK
25400FERIGHT-TO-LEFT MARK
25500FFARABIC LETTER YEH BARREE
ے
ے
ے
 

DoświadczenieMamy już 10 lat doświadczenia w prowadzeniu marketingowych baz danych


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości w Polsce. Źródło danych słownikowych gotowe do wykorzystania w systemach informatycznych

ZaufanieDotychczas nasze produkty wybrało ponad 1000 firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2012