Baza kodów pocztowych

Zaloguj się do baz wiedzy
 
Portal Internetowy Serwery WWW
 

Kodowanie znaków

Codepage 1257 (Microsoft Windows Baltic)

DEC
HEX
Kod ASCII
Znak
czcionka
Arial
Znak
czcionka
Tahoma
Encja
00000Null
nul
nul
nul
10001Start Of Heading
stx
stx
stx
20002Start Of Text
sot
sot
sot
30003End Of Text
etx
etx
etx
40004End Of Transmission
eot
eot
eot
50005Enquiry
enq
enq
enq
60006Acknowledge
ack
ack
ack
70007Bell
bel
bel
bel
80008Backspace
bs
bs
bs
90009Horizontal Tabulation
ht
ht
ht
10000ALine Feed
lf
lf
lf
11000BVertical Tabulation
vt
vt
vt
12000CForm Feed
ff
ff
ff
13000DCarriage Return
cr
cr
cr
14000EShift Out
so
so
so
15000FShift In
si
si
si
160010Data Link Escape
dle
dle
dle
170011Device Control One
dc1
dc1
dc1
180012Device Control Two
dc2
dc2
dc2
190013Device Control Three
dc3
dc3
dc3
200014Device Control Four
dc4
dc4
dc4
210015Negative Acknowledge
nak
nak
nak
220016Synchronous Idle
syn
syn
syn
230017End Of Transmission Block
etb
etb
etb
240018Cancel
can
can
can
250019End Of Medium
em
em
em
26001ASubstitute
sub
sub
sub
27001BEscape
esc
esc
esc
28001CFile Separator
fs
fs
fs
29001DGroup Separator
gs
gs
gs
30001ERecord Separator
rs
rs
rs
31001FUnit Separator
us
us
us
320020Space
sp
sp
sp
330021Exclamation Mark
!
!
!
340022Quotation Mark
"
"
"
350023Number Sign
#
#
#
360024Dollar Sign
$
$
$
370025Percent Sign
%
%
%
380026Ampersand
&
&
&
390027Apostrophe
'
'
'
400028Left Parenthesis
(
(
(
410029Right Parenthesis
)
)
)
42002AAsterisk
*
*
*
43002BPlus Sign
+
+
+
44002CComma
,
,
,
45002DHyphen-Minus
-
-
-
46002EFull Stop
.
.
.
47002FSolidus
/
/
/
480030Digit 0
0
0
0
490031Digit 1
1
1
1
500032Digit 2
2
2
2
510033Digit 3
3
3
3
520034Digit 4
4
4
4
530035Digit 5
5
5
5
540036Digit 6
6
6
6
550037Digit 7
7
7
7
560038Digit 8
8
8
8
570039Digit 9
9
9
9
58003AColon
:
:
:
59003BSemicolon
;
;
;
60003CLess-Than Sign
<
<
&lt;
61003DEquals Sign
=
=
=
62003EGreater-Than Sign
>
>
&gt;
63003FQuestion Mark
?
?
?
640040Commercial At
@
@
@
650041A
A
A
A
660042B
B
B
B
670043C
C
C
C
680044D
D
D
D
690045E
E
E
E
700046F
F
F
F
710047G
G
G
G
720048H
H
H
H
730049I
I
I
I
74004AJ
J
J
J
75004BK
K
K
K
76004CL
L
L
L
77004DM
M
M
M
78004EN
N
N
N
79004FO
O
O
O
800050P
P
P
P
810051Q
Q
Q
Q
820052R
R
R
R
830053S
S
S
S
840054T
T
T
T
850055U
U
U
U
860056V
V
V
V
870057W
W
W
W
880058X
X
X
X
890059Y
Y
Y
Y
90005AZ
Z
Z
Z
91005BLeft Square Bracket
[
[
[
92005CBackslash
\
\
\
93005DRight Square Bracket
]
]
]
94005ECircumflex
^
^
^
95005FLow Line
_
_
_
960060Grave
`
`
`
970061a
a
a
a
980062b
b
b
b
990063c
c
c
c
1000064d
d
d
d
1010065e
e
e
e
1020066f
f
f
f
1030067g
g
g
g
1040068h
h
h
h
1050069i
i
i
i
106006Aj
j
j
j
107006Bk
k
k
k
108006Cl
l
l
l
109006Dm
m
m
m
110006En
n
n
n
111006Fo
o
o
o
1120070p
p
p
p
1130071q
q
q
q
1140072r
r
r
r
1150073s
s
s
s
1160074t
t
t
t
1170075u
u
u
u
1180076v
v
v
v
1190077w
w
w
w
1200078x
x
x
x
1210079y
y
y
y
122007Az
z
z
z
123007BLeft Curly Bracket
{
{
{
124007CVertical Line
|
|
|
125007DRight Curly Bracket
}
}
}
126007ETilde
~
~
~
127007FDelete
del
del
del
1280080Euro Sign
&euro;
1290081 
XX
XX
XX
1300082Low Single Comma Quotation Mark
&sbquo;
1310083Not Used
XX
XX
XX
1320084Low Double Comma Quotation Mark
&bdquo;
1330085Horizontal Ellipsis
&hellip;
1340086Dagger
&dagger;
1350087Double Dagger
&Dagger;
1360088 
XX
XX
XX
1370089Per Mille Sign
&permil;
138008A 
XX
XX
XX
139008BLeft Pointing Single Guillement
&lsaquo;
140008C 
XX
XX
XX
141008DDiaeresis
¨
¨
&uml;
142008EHacek
ˇ
ˇ
&#711;
143008FCedilla
¸
¸
&cedil;
1440090 
XX
XX
XX
1450091Left Single Quotation Mark
&lsquo;
1460092Right Single Quotation Mark
&rsquo;
1470093Left Double Quotation Mark
&ldquo;
1480094Right Double Quotation Mark
&rdquo;
1490095Bullet
&bull;
1500096En Dash
&ndash;
1510097Em Dash
&mdash;
1520098Not Used
XX
XX
XX
1530099Trade Mark Sign
&trade;
154009A 
XX
XX
XX
155009BRight Pointing Single Guillement
&rsaquo;
156009C 
XX
XX
XX
157009DMacron
¯
¯
&macr;
158009EOgonek
˛
˛
&#731;
159009F 
XX
XX
XX
16000A0No-Break Space
nbsp
nbsp
nbsp
16100A1Undefined -> EUDC
XX
XX
XX
16200A2Cent Sign
¢
¢
&cent;
16300A3Pound Sign
£
£
&pound;
16400A4Currency Sign
¤
¤
&curren;
16500A5Undefined -> EUDC
XX
XX
XX
16600A6Broken Bar
¦
¦
&brvbar;
16700A7Section Sign
§
§
&sect;
16800A8O Stroke
Ø
Ø
&Oslash;
16900A9Copyright Sign
©
©
&copy;
17000AAR Cedilla
Ŗ
Ŗ
&#342;
17100ABLeft Pointing Guillement
«
«
&laquo;
17200ACNot Sign
¬
¬
&not;
17300ADSoft Hyphen
shy
shy
shy
17400AERegistered Sign
®
®
&reg;
17500AFAE
Æ
Æ
&AElig;
17600B0Degree Sign
°
°
&deg;
17700B1Plus-Minus Sign
±
±
&plusmn;
17800B2Superscript 2
²
²
&sup2;
17900B3Superscript 3
³
³
&sup3;
18000B4Acute
´
´
&acute;
18100B5Micro Sign
µ
µ
&micro;
18200B6Pilcrow Sign
&para;
18300B7Middle Dot
·
·
&middot;
18400B8o Stroke
ø
ø
&oslash;
18500B9Superscript 1
¹
¹
&sup1;
18600BAr Cedilla
ŗ
ŗ
&#343;
18700BBRight Pointing Guillement
»
»
&raquo;
18800BCFraction 1/4
¼
¼
&frac14;
18900BDFraction 1/2
½
½
&frac12;
19000BEFraction 3/4
¾
¾
&frac34;
19100BFae
æ
æ
&aelig;
19200C0A Ogonek
Ą
Ą
&#260;
19300C1I Ogonek
Į
Į
&#302;
19400C2A Macron
Ā
Ā
&#256;
19500C3C Acute
Ć
Ć
&#262;
19600C4A Diaeresis
Ä
Ä
&Auml;
19700C5A Ring Above
Å
Å
&Aring;
19800C6E Ogonek
Ę
Ę
&#280;
19900C7E Macron
Ē
Ē
&#274;
20000C8C Hacek
Č
Č
&#268;
20100C9E Acute
É
É
&Eacute;
20200CAZ Acute
Ź
Ź
&#377;
20300CBE Dot Above
Ė
Ė
&#278;
20400CCG Cedilla
Ģ
Ģ
&#290;
20500CDK Cedilla
Ķ
Ķ
&#310;
20600CEI Macron
Ī
Ī
&#298;
20700CFL Cedilla
Ļ
Ļ
&#315;
20800D0S Hacek
Š
Š
&Scaron;
20900D1N Acute
Ń
Ń
&#323;
21000D2N Cedilla
Ņ
Ņ
&#325;
21100D3O Acute
Ó
Ó
&Oacute;
21200D4O Macron
Ō
Ō
&#332;
21300D5O Tilde
Õ
Õ
&Otilde;
21400D6O Diaeresis
Ö
Ö
&Ouml;
21500D7Multiplication Sign
×
×
&times;
21600D8U Ogonek
Ų
Ų
&#370;
21700D9L Stroke
Ł
Ł
&#321;
21800DAS Acute
Ś
Ś
&#346;
21900DBU Macron
Ū
Ū
&#362;
22000DCU Diaeresis
Ü
Ü
&Uuml;
22100DDZ Dot Above
Ż
Ż
&#379;
22200DEZ Hacek
Ž
Ž
&#381;
22300DFSharp ss
ß
ß
&szlig;
22400E0a Ogonek
ą
ą
&#261;
22500E1i Ogonek
į
į
&#303;
22600E2a Macron
ā
ā
&#257;
22700E3c Acute
ć
ć
&#263;
22800E4a Diaeresis
ä
ä
&auml;
22900E5a Ring Above
å
å
&aring;
23000E6e Ogonek
ę
ę
&#281;
23100E7e Macron
ē
ē
&#275;
23200E8c Hacek
č
č
&#269;
23300E9e Acute
é
é
&eacute;
23400EAz Acute
ź
ź
&#378;
23500EBe Dot Above
ė
ė
&#279;
23600ECg Cedilla
ģ
ģ
&#291;
23700EDk Cedilla
ķ
ķ
&#311;
23800EEi Macron
ī
ī
&#299;
23900EFl Cedilla
ļ
ļ
&#316;
24000F0s Hacek
š
š
&scaron;
24100F1n Acute
ń
ń
&#324;
24200F2n Cedilla
ņ
ņ
&#326;
24300F3o Acute
ó
ó
&oacute;
24400F4o Macron
ō
ō
&#333;
24500F5o Tilde
õ
õ
&otilde;
24600F6o Diaeresis
ö
ö
&ouml;
24700F7Division Sign
÷
÷
&divide;
24800F8u Ogonek
ų
ų
&#371;
24900F9l Stroke
ł
ł
&#322;
25000FAs Acute
ś
ś
&#347;
25100FBu Macron
ū
ū
&#363;
25200FCu Diaeresis
ü
ü
&uuml;
25300FDz Dot Above
ż
ż
&#380;
25400FEz Hacek
ž
ž
&#382;
25500FFDot Above
˙
˙
&#729;
 

DoświadczenieMamy już 10 lat doświadczenia w prowadzeniu marketingowych baz danych


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości w Polsce. Źródło danych słownikowych gotowe do wykorzystania w systemach informatycznych

ZaufanieDotychczas nasze produkty wybrało ponad 1000 firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2012