Baza kodów pocztowych

Zaloguj się do baz wiedzy
 
Portal Internetowy Serwery WWW
 

Kodowanie znaków

DEC Multilingual Character Set

DEC
HEX
Kod ASCII
Znak
czcionka
Arial
Znak
czcionka
Tahoma
Encja
00000NULL
nul
nul
nul
10001START OF HEADING
stx
stx
stx
20002START OF TEXT
sot
sot
sot
30003END OF TEXT
etx
etx
etx
40004END OF TRANSMISSION
eot
eot
eot
50005ENQUIRY
enq
enq
enq
60006ACKNOWLEDGE
ack
ack
ack
70007BELL
bel
bel
bel
80008BACKSPACE
bs
bs
bs
90009HORIZONTAL TABULATION
ht
ht
ht
10000ALINE FEED
lf
lf
lf
11000BVERTICAL TABULATION
vt
vt
vt
12000CFORM FEED
ff
ff
ff
13000DCARRIAGE RETURN
cr
cr
cr
14000ESHIFT OUT
so
so
so
15000FSHIFT IN
si
si
si
160010DATA LINK ESCAPE
dle
dle
dle
170011DEVICE CONTROL ONE
dc1
dc1
dc1
180012DEVICE CONTROL TWO
dc2
dc2
dc2
190013DEVICE CONTROL THREE
dc3
dc3
dc3
200014DEVICE CONTROL FOUR
dc4
dc4
dc4
210015NEGATIVE ACKNOWLEDGE
nak
nak
nak
220016SYNCHRONOUS IDLE
syn
syn
syn
230017END OF TRANSMISSION BLOCK
etb
etb
etb
240018CANCEL
can
can
can
250019END OF MEDIUM
em
em
em
26001ASUBSTITUTE
sub
sub
sub
27001BESCAPE
esc
esc
esc
28001CFILE SEPARATOR
fs
fs
fs
29001DGROUP SEPARATOR
gs
gs
gs
30001ERECORD SEPARATOR
rs
rs
rs
31001FUNIT SEPARATOR
us
us
us
320020SPACE
sp
sp
sp
330021EXCLAMATION MARK
!
!
!
340022QUOTATION MARK
"
"
"
350023NUMBER SIGN
#
#
#
360024DOLLAR SIGN
$
$
$
370025PERCENT SIGN
%
%
%
380026AMPERSAND
&
&
&
390027APOSTROPHE
'
'
'
400028LEFT PARENTHESIS
(
(
(
410029RIGHT PARENTHESIS
)
)
)
42002AASTERISK
*
*
*
43002BPLUS SIGN
+
+
+
44002CCOMMA
,
,
,
45002DHYPHEN-MINUS
-
-
-
46002EFULL STOP
.
.
.
47002FSOLIDUS
/
/
/
480030DIGIT ZERO
0
0
0
490031DIGIT ONE
1
1
1
500032DIGIT TWO
2
2
2
510033DIGIT THREE
3
3
3
520034DIGIT FOUR
4
4
4
530035DIGIT FIVE
5
5
5
540036DIGIT SIX
6
6
6
550037DIGIT SEVEN
7
7
7
560038DIGIT EIGHT
8
8
8
570039DIGIT NINE
9
9
9
58003ACOLON
:
:
:
59003BSEMICOLON
;
;
;
60003CLESS-THAN SIGN
<
<
&lt;
61003DEQUALS SIGN
=
=
=
62003EGREATER-THAN SIGN
>
>
&gt;
63003FQUESTION MARK
?
?
?
640040COMMERCIAL AT
@
@
@
650041LATIN CAPITAL LETTER A
A
A
A
660042LATIN CAPITAL LETTER B
B
B
B
670043LATIN CAPITAL LETTER C
C
C
C
680044LATIN CAPITAL LETTER D
D
D
D
690045LATIN CAPITAL LETTER E
E
E
E
700046LATIN CAPITAL LETTER F
F
F
F
710047LATIN CAPITAL LETTER G
G
G
G
720048LATIN CAPITAL LETTER H
H
H
H
730049LATIN CAPITAL LETTER I
I
I
I
74004ALATIN CAPITAL LETTER J
J
J
J
75004BLATIN CAPITAL LETTER K
K
K
K
76004CLATIN CAPITAL LETTER L
L
L
L
77004DLATIN CAPITAL LETTER M
M
M
M
78004ELATIN CAPITAL LETTER N
N
N
N
79004FLATIN CAPITAL LETTER O
O
O
O
800050LATIN CAPITAL LETTER P
P
P
P
810051LATIN CAPITAL LETTER Q
Q
Q
Q
820052LATIN CAPITAL LETTER R
R
R
R
830053LATIN CAPITAL LETTER S
S
S
S
840054LATIN CAPITAL LETTER T
T
T
T
850055LATIN CAPITAL LETTER U
U
U
U
860056LATIN CAPITAL LETTER V
V
V
V
870057LATIN CAPITAL LETTER W
W
W
W
880058LATIN CAPITAL LETTER X
X
X
X
890059LATIN CAPITAL LETTER Y
Y
Y
Y
90005ALATIN CAPITAL LETTER Z
Z
Z
Z
91005BLEFT SQUARE BRACKET
[
[
[
92005CBackslash
\
\
\
93005DRIGHT SQUARE BRACKET
]
]
]
94005ECircumflex
^
^
^
95005FLOW LINE
_
_
_
960060Grave
`
`
`
970061LATIN SMALL LETTER A
a
a
a
980062LATIN SMALL LETTER B
b
b
b
990063LATIN SMALL LETTER C
c
c
c
1000064LATIN SMALL LETTER D
d
d
d
1010065LATIN SMALL LETTER E
e
e
e
1020066LATIN SMALL LETTER F
f
f
f
1030067LATIN SMALL LETTER G
g
g
g
1040068LATIN SMALL LETTER H
h
h
h
1050069LATIN SMALL LETTER I
i
i
i
106006ALATIN SMALL LETTER J
j
j
j
107006BLATIN SMALL LETTER K
k
k
k
108006CLATIN SMALL LETTER L
l
l
l
109006DLATIN SMALL LETTER M
m
m
m
110006ELATIN SMALL LETTER N
n
n
n
111006FLATIN SMALL LETTER O
o
o
o
1120070LATIN SMALL LETTER P
p
p
p
1130071LATIN SMALL LETTER Q
q
q
q
1140072LATIN SMALL LETTER R
r
r
r
1150073LATIN SMALL LETTER S
s
s
s
1160074LATIN SMALL LETTER T
t
t
t
1170075LATIN SMALL LETTER U
u
u
u
1180076LATIN SMALL LETTER V
v
v
v
1190077LATIN SMALL LETTER W
w
w
w
1200078LATIN SMALL LETTER X
x
x
x
1210079LATIN SMALL LETTER Y
y
y
y
122007ALATIN SMALL LETTER Z
z
z
z
123007BLEFT CURLY BRACKET
{
{
{
124007CVERTICAL LINE
|
|
|
125007DRIGHT CURLY BRACKET
}
}
}
126007ETILDE
~
~
~
127007FDELETE
del
del
del
1280080 
XX
XX
XX
1290081 
XX
XX
XX
1300082 
XX
XX
XX
1310083 
XX
XX
XX
1320084 
XX
XX
XX
1330085 
XX
XX
XX
1340086 
XX
XX
XX
1350087 
XX
XX
XX
1360088 
XX
XX
XX
1370089 
XX
XX
XX
138008A 
XX
XX
XX
139008B 
XX
XX
XX
140008C 
XX
XX
XX
141008D 
XX
XX
XX
142008E 
XX
XX
XX
143008F 
XX
XX
XX
1440090 
XX
XX
XX
1450091 
XX
XX
XX
1460092 
XX
XX
XX
1470093 
XX
XX
XX
1480094 
XX
XX
XX
1490095 
XX
XX
XX
1500096 
XX
XX
XX
1510097 
XX
XX
XX
1520098 
XX
XX
XX
1530099 
XX
XX
XX
154009A 
XX
XX
XX
155009B 
XX
XX
XX
156009C 
XX
XX
XX
157009D 
XX
XX
XX
158009E 
XX
XX
XX
159009F 
XX
XX
XX
16000A0 
XX
XX
XX
16100A1INVERTED EXCLAMATION MARK
¡
¡
&iexcl;
16200A2CENT SIGN
¢
¢
&cent;
16300A3Pound Sign
£
£
&pound;
16400A4 
XX
XX
XX
16500A5YEN SIGN
¥
¥
&yen;
16600A6 
XX
XX
XX
16700A7SECTION SIGN
§
§
&sect;
16800A8CURRENCY SIGN
¤
¤
&curren;
16900A9COPYRIGHT SIGN
©
©
&copy;
17000AAFEMININE ORDINAL INDICATOR
ª
ª
&ordf;
17100ABLEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
«
«
&laquo;
17200AC 
XX
XX
XX
17300AD 
XX
XX
XX
17400AE 
XX
XX
XX
17500AF 
XX
XX
XX
17600B0DEGREE SIGN
°
°
&deg;
17700B1PLUS-MINUS SIGN
±
±
&plusmn;
17800B2SUPERSCRIPT TWO
²
²
&sup2;
17900B3SUPERSCRIPT THREE
³
³
&sup3;
18000B4 
XX
XX
XX
18100B5MICRO SIGN
µ
µ
&micro;
18200B6PILCROW SIGN
&para;
18300B7MIDDLE DOT
·
·
&middot;
18400B8 
XX
XX
XX
18500B9SUPERSCRIPT ONE
¹
¹
&sup1;
18600BAMASCULINE ORDINAL INDICATOR
º
º
&ordm;
18700BBRight Pointing Guillement
»
»
&raquo;
18800BCFraction 1/4
¼
¼
&frac14;
18900BDFraction 1/2
½
½
&frac12;
19000BE 
XX
XX
XX
19100BFInverted Question Mark
¿
¿
&iquest;
19200C0Latin Capital Letter A With Grave
À
À
&Agrave;
19300C1Latin Capital Letter A With Acute
Á
Á
&Aacute;
19400C2Latin Capital Letter A With Circumflex
Â
Â
&Acirc;
19500C3LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
Ã
Ã
&Atilde;
19600C4Latin Capital Letter A With Diaeresis
Ä
Ä
&Auml;
19700C5Latin Capital Letter A With Ring Above
Å
Å
&Aring;
19800C6LATIN CAPITAL LETTER AE
Æ
Æ
&AElig;
19900C7Latin Capital Letter C With Cedilla
Ç
Ç
&Ccedil;
20000C8LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
È
È
&Egrave;
20100C9Latin Capital Letter E With Acute
É
É
&Eacute;
20200CALATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
Ê
Ê
&Ecirc;
20300CBLATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
Ë
Ë
&Euml;
20400CCLATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
Ì
Ì
&Igrave;
20500CDLATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
Í
Í
&Iacute;
20600CELATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
Î
Î
&Icirc;
20700CFLATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
Ï
Ï
&Iuml;
20800D0 
XX
XX
XX
20900D1Latin Capital Letter N With Tilde
Ñ
Ñ
&Ntilde;
21000D2LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
Ò
Ò
&Ograve;
21100D3LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
Ó
Ó
&Oacute;
21200D4LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
Ô
Ô
&Ocirc;
21300D5LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
Õ
Õ
&Otilde;
21400D6Latin Capital Letter O With Diaeresis
Ö
Ö
&Ouml;
21500D7LATIN CAPITAL LIGATURE OE
Œ
Œ
&OElig;
21600D8Latin Capital Letter O With Stroke
Ø
Ø
&Oslash;
21700D9LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
Ù
Ù
&Ugrave;
21800DALATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
Ú
Ú
&Uacute;
21900DBLATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
Û
Û
&Ucirc;
22000DCLatin Capital Letter U With Diaeresis
Ü
Ü
&Uuml;
22100DDLATIN CAPITAL LETTER Y WITH DIAERESIS
Ÿ
Ÿ
&Yuml;
22200DE 
XX
XX
XX
22300DFLATIN SMALL LETTER SHARP S
ß
ß
&szlig;
22400E0Latin Small Letter A With Grave
à
à
&agrave;
22500E1Latin Small Letter A With Acute
á
á
&aacute;
22600E2Latin Small Letter A With Circumflex
â
â
&acirc;
22700E3LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
ã
ã
&atilde;
22800E4a Diaeresis
ä
ä
&auml;
22900E5a Ring Above
å
å
&aring;
23000E6ae
æ
æ
&aelig;
23100E7Latin Small Letter C With Cedilla
ç
ç
&ccedil;
23200E8Latin Small Letter E With Grave
è
è
&egrave;
23300E9e Acute
é
é
&eacute;
23400EALatin Small Letter E With Circumflex
ê
ê
&ecirc;
23500EBLatin Small Letter E With Diaeresis
ë
ë
&euml;
23600ECLATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
ì
ì
&igrave;
23700EDLatin Small Letter I With Acute
í
í
&iacute;
23800EELatin Small Letter I With Circumflex
î
î
&icirc;
23900EFLatin Small Letter I With Diaeresis
ï
ï
&iuml;
24000F0 
XX
XX
XX
24100F1Latin Small Letter N With Tilde
ñ
ñ
&ntilde;
24200F2LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
ò
ò
&ograve;
24300F3Latin Small Letter O With Acute
ó
ó
&oacute;
24400F4Latin Small Letter O With Circumflex
ô
ô
&ocirc;
24500F5LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
õ
õ
&otilde;
24600F6Latin Small Letter O With Diaeresis
ö
ö
&ouml;
24700F7LATIN SMALL LIGATURE OE
œ
œ
&oelig;
24800F8Latin Small Letter O With Stroke
ø
ø
&oslash;
24900F9Latin Small Letter U With Grave
ù
ù
&ugrave;
25000FALatin Small Letter U With Acute
ú
ú
&uacute;
25100FBLatin Small Letter U With Circumflex
û
û
&ucirc;
25200FCLatin Small Letter U With Diaeresis
ü
ü
&uuml;
25300FDLatin Small Letter Y With Diaeresis
ÿ
ÿ
&yuml;
25400FE 
XX
XX
XX
25500FFNot Used
XX
XX
XX
 

DoświadczenieMamy już 10 lat doświadczenia w prowadzeniu marketingowych baz danych


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości w Polsce. Źródło danych słownikowych gotowe do wykorzystania w systemach informatycznych

ZaufanieDotychczas nasze produkty wybrało ponad 1000 firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2012