Baza kodów pocztowych

Zaloguj się do baz wiedzy
 
Portal Internetowy Serwery WWW
 

Kodowanie znaków


Arabski
Arabic
U+0600 - U+06FF (1536-1791)

Zestaw znaków arabskich (pisanych z prawej do lewej) jest używany m.in. w następujących językach: arabskim, perskim (oficjalny język Iranu), kurdyjskim, pusztu (oficjalny język Afganistanu), sindhi, i urdu (oficjalny język Pakistanu). Dodatkowe znaki możesz znaleźć w zestawach: Arabski - dodatkowe fonty A i Arabski - dodatkowe fonty B

Znaki należące do tego zestawu możesz znaleźć m.in. w czcionkach:

  • Windows Unicode: Arabic Transparent, Arial, Arial Unicode MS, Bitstream CyberBase, Bitstream CyberBit, Code2000, Courier New, Lucida Sans, Lucida Sans Typewriter, Microsoft Sans Serif, Nesf, Tahoma, Times New Roman, TITUS Cyberbit Basic i Traditional Arabic;

  • Macintosh Unicode: Tahoma;
  • Unix Unicode: Arabic Newspaper i ClearlyU Arabic.

Znaki znajdujące się w pierwszej i drugiej kolumnie tabeli zależą od używanej przez ciebie przeglądarki, zainstalowanych czcionek na twoim komputerze oraz opcji przeglądarki które masz wybrane określających czcionki używane do wyświetlania poszczególnych zestawów znaków, kodowania i języka.

Więcej informacji o znakach i ich graficzny wygląd możesz zobaczyć w dokumencie The Unicode Standard 3.0 - U0600.pdf lub http://www.unicode.org/charts/PDF/U0600.pdf.

Znak
czcionka
Arial
Znak
czcionka
Tahoma
DEC
HEX
Encja
Nazwa
،،
1548
060C
 
ARABIC COMMA
؛؛
1563
061B
 
ARABIC SEMICOLON
؟؟
1567
061F
 
ARABIC QUESTION MARK
ءء
1569
0621
 
ARABIC LETTER HAMZA
آآ
1570
0622
 
ARABIC LETTER ALEF WITH MADDA ABOVE
أأ
1571
0623
 
ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA ABOVE
ؤؤ
1572
0624
 
ARABIC LETTER WAW WITH HAMZA ABOVE
إإ
1573
0625
 
ARABIC LETTER ALEF WITH HAMZA BELOW
ئئ
1574
0626
 
ARABIC LETTER YEH WITH HAMZA ABOVE
اا
1575
0627
 
ARABIC LETTER ALEF
بب
1576
0628
 
ARABIC LETTER BEH
ةة
1577
0629
 
ARABIC LETTER TEH MARBUTA
تت
1578
062A
 
ARABIC LETTER TEH
ثث
1579
062B
 
ARABIC LETTER THEH
جج
1580
062C
 
ARABIC LETTER JEEM
حح
1581
062D
 
ARABIC LETTER HAH
خخ
1582
062E
 
ARABIC LETTER KHAH
دد
1583
062F
 
ARABIC LETTER DAL
ذذ
1584
0630
 
ARABIC LETTER THAL
رر
1585
0631
 
ARABIC LETTER REH
زز
1586
0632
 
ARABIC LETTER ZAIN
سس
1587
0633
 
ARABIC LETTER SEEN
شش
1588
0634
 
ARABIC LETTER SHEEN
صص
1589
0635
 
ARABIC LETTER SAD
ضض
1590
0636
 
ARABIC LETTER DAD
طط
1591
0637
 
ARABIC LETTER TAH
ظظ
1592
0638
 
ARABIC LETTER ZAH
عع
1593
0639
 
ARABIC LETTER AIN
غغ
1594
063A
 
ARABIC LETTER GHAIN
ــ
1600
0640
 
ARABIC TATWEEL
فف
1601
0641
 
ARABIC LETTER FEH
قق
1602
0642
 
ARABIC LETTER QAF
كك
1603
0643
 
ARABIC LETTER KAF
لل
1604
0644
 
ARABIC LETTER LAM
مم
1605
0645
 
ARABIC LETTER MEEM
نن
1606
0646
 
ARABIC LETTER NOON
هه
1607
0647
 
ARABIC LETTER HEH
وو
1608
0648
 
ARABIC LETTER WAW
ىى
1609
0649
 
ARABIC LETTER ALEF MAKSURA
يي
1610
064A
 
ARABIC LETTER YEH
ًً
1611
064B
 
ARABIC FATHATAN
ٌٌ
1612
064C
 
ARABIC DAMMATAN
ٍٍ
1613
064D
 
ARABIC KASRATAN
ََ
1614
064E
 
ARABIC FATHA
ُُ
1615
064F
 
ARABIC DAMMA
ِِ
1616
0650
 
ARABIC KASRA
ّّ
1617
0651
 
ARABIC SHADDA
ْْ
1618
0652
 
ARABIC SUKUN
ٓٓ
1619
0653
 
ARABIC MADDAH ABOVE
ٔٔ
1620
0654
 
ARABIC HAMZA ABOVE
ٕٕ
1621
0655
 
ARABIC HAMZA BELOW
٠٠
1632
0660
 
ARABIC-INDIC DIGIT ZERO
١١
1633
0661
 
ARABIC-INDIC DIGIT ONE
٢٢
1634
0662
 
ARABIC-INDIC DIGIT TWO
٣٣
1635
0663
 
ARABIC-INDIC DIGIT THREE
٤٤
1636
0664
 
ARABIC-INDIC DIGIT FOUR
٥٥
1637
0665
 
ARABIC-INDIC DIGIT FIVE
٦٦
1638
0666
 
ARABIC-INDIC DIGIT SIX
٧٧
1639
0667
 
ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN
٨٨
1640
0668
 
ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT
٩٩
1641
0669
 
ARABIC-INDIC DIGIT NINE
٪٪
1642
066A
 
ARABIC PERCENT SIGN
٫٫
1643
066B
 
ARABIC DECIMAL SEPARATOR
٬٬
1644
066C
 
ARABIC THOUSANDS SEPARATOR
٭٭
1645
066D
 
ARABIC FIVE POINTED STAR
ٰٰ
1648
0670
 
ARABIC LETTER SUPERSCRIPT ALEF
ٱٱ
1649
0671
 
ARABIC LETTER ALEF WASLA
ٲٲ
1650
0672
 
ARABIC LETTER ALEF WITH WAVY HAMZA ABOVE
ٳٳ
1651
0673
 
ARABIC LETTER ALEF WITH WAVY HAMZA BELOW
ٴٴ
1652
0674
 
ARABIC LETTER HIGH HAMZA
ٵٵ
1653
0675
 
ARABIC LETTER HIGH HAMZA ALEF
ٶٶ
1654
0676
 
ARABIC LETTER HIGH HAMZA WAW
ٷٷ
1655
0677
 
ARABIC LETTER U WITH HAMZA ABOVE
ٸٸ
1656
0678
 
ARABIC LETTER HIGH HAMZA YEH
ٹٹ
1657
0679
 
ARABIC LETTER TTEH
ٺٺ
1658
067A
 
ARABIC LETTER TTEHEH
ٻٻ
1659
067B
 
ARABIC LETTER BEEH
ټټ
1660
067C
 
ARABIC LETTER TEH WITH RING
ٽٽ
1661
067D
 
ARABIC LETTER TEH WITH THREE DOTS ABOVE DOWNWARDS
پپ
1662
067E
 
ARABIC LETTER PEH
ٿٿ
1663
067F
 
ARABIC LETTER TEHEH
ڀڀ
1664
0680
 
ARABIC LETTER BEHEH
ځځ
1665
0681
 
ARABIC LETTER HAH WITH HAMZA ABOVE
ڂڂ
1666
0682
 
ARABIC LETTER HAH WITH TWO DOTS VERTICAL ABOVE
ڃڃ
1667
0683
 
ARABIC LETTER NYEH
ڄڄ
1668
0684
 
ARABIC LETTER DYEH
څڅ
1669
0685
 
ARABIC LETTER HAH WITH THREE DOTS ABOVE
چچ
1670
0686
 
ARABIC LETTER TCHEH
ڇڇ
1671
0687
 
ARABIC LETTER TCHEHEH
ڈڈ
1672
0688
 
ARABIC LETTER DDAL
ډډ
1673
0689
 
ARABIC LETTER DAL WITH RING
ڊڊ
1674
068A
 
ARABIC LETTER DAL WITH DOT BELOW
ڋڋ
1675
068B
 
ARABIC LETTER DAL WITH DOT BELOW AND SMALL TAH
ڌڌ
1676
068C
 
ARABIC LETTER DAHAL
ڍڍ
1677
068D
 
ARABIC LETTER DDAHAL
ڎڎ
1678
068E
 
ARABIC LETTER DUL
ڏڏ
1679
068F
 
ARABIC LETTER DAL WITH THREE DOTS ABOVE DOWNWARDS
ڐڐ
1680
0690
 
ARABIC LETTER DAL WITH FOUR DOTS ABOVE
ڑڑ
1681
0691
 
ARABIC LETTER RREH
ڒڒ
1682
0692
 
ARABIC LETTER REH WITH SMALL V
ړړ
1683
0693
 
ARABIC LETTER REH WITH RING
ڔڔ
1684
0694
 
ARABIC LETTER REH WITH DOT BELOW
ڕڕ
1685
0695
 
ARABIC LETTER REH WITH SMALL V BELOW
ږږ
1686
0696
 
ARABIC LETTER REH WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE
ڗڗ
1687
0697
 
ARABIC LETTER REH WITH TWO DOTS ABOVE
ژژ
1688
0698
 
ARABIC LETTER JEH
ڙڙ
1689
0699
 
ARABIC LETTER REH WITH FOUR DOTS ABOVE
ښښ
1690
069A
 
ARABIC LETTER SEEN WITH DOT BELOW AND DOT ABOVE
ڛڛ
1691
069B
 
ARABIC LETTER SEEN WITH THREE DOTS BELOW
ڜڜ
1692
069C
 
ARABIC LETTER SEEN WITH THREE DOTS BELOW AND THREE DOTS ABOVE
ڝڝ
1693
069D
 
ARABIC LETTER SAD WITH TWO DOTS BELOW
ڞڞ
1694
069E
 
ARABIC LETTER SAD WITH THREE DOTS ABOVE
ڟڟ
1695
069F
 
ARABIC LETTER TAH WITH THREE DOTS ABOVE
ڠڠ
1696
06A0
 
ARABIC LETTER AIN WITH THREE DOTS ABOVE
ڡڡ
1697
06A1
 
ARABIC LETTER DOTLESS FEH
ڢڢ
1698
06A2
 
ARABIC LETTER FEH WITH DOT MOVED BELOW
ڣڣ
1699
06A3
 
ARABIC LETTER FEH WITH DOT BELOW
ڤڤ
1700
06A4
 
ARABIC LETTER VEH
ڥڥ
1701
06A5
 
ARABIC LETTER FEH WITH THREE DOTS BELOW
ڦڦ
1702
06A6
 
ARABIC LETTER PEHEH
ڧڧ
1703
06A7
 
ARABIC LETTER QAF WITH DOT ABOVE
ڨڨ
1704
06A8
 
ARABIC LETTER QAF WITH THREE DOTS ABOVE
کک
1705
06A9
 
ARABIC LETTER KEHEH
ڪڪ
1706
06AA
 
ARABIC LETTER SWASH KAF
ګګ
1707
06AB
 
ARABIC LETTER KAF WITH RING
ڬڬ
1708
06AC
 
ARABIC LETTER KAF WITH DOT ABOVE
ڭڭ
1709
06AD
 
ARABIC LETTER NG
ڮڮ
1710
06AE
 
ARABIC LETTER KAF WITH THREE DOTS BELOW
گگ
1711
06AF
 
ARABIC LETTER GAF
ڰڰ
1712
06B0
 
ARABIC LETTER GAF WITH RING
ڱڱ
1713
06B1
 
ARABIC LETTER NGOEH
ڲڲ
1714
06B2
 
ARABIC LETTER GAF WITH TWO DOTS BELOW
ڳڳ
1715
06B3
 
ARABIC LETTER GUEH
ڴڴ
1716
06B4
 
ARABIC LETTER GAF WITH THREE DOTS ABOVE
ڵڵ
1717
06B5
 
ARABIC LETTER LAM WITH SMALL V
ڶڶ
1718
06B6
 
ARABIC LETTER LAM WITH DOT ABOVE
ڷڷ
1719
06B7
 
ARABIC LETTER LAM WITH THREE DOTS ABOVE
ڸڸ
1720
06B8
 
ARABIC LETTER LAM WITH THREE DOTS BELOW
ڹڹ
1721
06B9
 
ARABIC LETTER NOON WITH DOT BELOW
ںں
1722
06BA
 
ARABIC LETTER NOON GHUNNA
ڻڻ
1723
06BB
 
ARABIC LETTER RNOON
ڼڼ
1724
06BC
 
ARABIC LETTER NOON WITH RING
ڽڽ
1725
06BD
 
ARABIC LETTER NOON WITH THREE DOTS ABOVE
ھھ
1726
06BE
 
ARABIC LETTER HEH DOACHASHMEE
ڿڿ
1727
06BF
 
ARABIC LETTER TCHEH WITH DOT ABOVE
ۀۀ
1728
06C0
 
ARABIC LETTER HEH WITH YEH ABOVE
ہہ
1729
06C1
 
ARABIC LETTER HEH GOAL
ۂۂ
1730
06C2
 
ARABIC LETTER HEH GOAL WITH HAMZA ABOVE
ۃۃ
1731
06C3
 
ARABIC LETTER TEH MARBUTA GOAL
ۄۄ
1732
06C4
 
ARABIC LETTER WAW WITH RING
ۅۅ
1733
06C5
 
ARABIC LETTER KIRGHIZ OE
ۆۆ
1734
06C6
 
ARABIC LETTER OE
ۇۇ
1735
06C7
 
ARABIC LETTER U
ۈۈ
1736
06C8
 
ARABIC LETTER YU
ۉۉ
1737
06C9
 
ARABIC LETTER KIRGHIZ YU
ۊۊ
1738
06CA
 
ARABIC LETTER WAW WITH TWO DOTS ABOVE
ۋۋ
1739
06CB
 
ARABIC LETTER VE
یی
1740
06CC
 
ARABIC LETTER FARSI YEH
ۍۍ
1741
06CD
 
ARABIC LETTER YEH WITH TAIL
ێێ
1742
06CE
 
ARABIC LETTER YEH WITH SMALL V
ۏۏ
1743
06CF
 
ARABIC LETTER WAW WITH DOT ABOVE
ېې
1744
06D0
 
ARABIC LETTER E
ۑۑ
1745
06D1
 
ARABIC LETTER YEH WITH THREE DOTS BELOW
ےے
1746
06D2
 
ARABIC LETTER YEH BARREE
ۓۓ
1747
06D3
 
ARABIC LETTER YEH BARREE WITH HAMZA ABOVE
۔۔
1748
06D4
 
ARABIC FULL STOP
ەە
1749
06D5
 
ARABIC LETTER AE
ۖۖ
1750
06D6
 
ARABIC SMALL HIGH LIGATURE SAD WITH LAM WITH ALEF MAKSURA
ۗۗ
1751
06D7
 
ARABIC SMALL HIGH LIGATURE QAF WITH LAM WITH ALEF MAKSURA
ۘۘ
1752
06D8
 
ARABIC SMALL HIGH MEEM INITIAL FORM
ۙۙ
1753
06D9
 
ARABIC SMALL HIGH LAM ALEF
ۚۚ
1754
06DA
 
ARABIC SMALL HIGH JEEM
ۛۛ
1755
06DB
 
ARABIC SMALL HIGH THREE DOTS
ۜۜ
1756
06DC
 
ARABIC SMALL HIGH SEEN
۝۝
1757
06DD
 
ARABIC END OF AYAH
۞۞
1758
06DE
 
ARABIC START OF RUB EL HIZB
۟۟
1759
06DF
 
ARABIC SMALL HIGH ROUNDED ZERO
۠۠
1760
06E0
 
ARABIC SMALL HIGH UPRIGHT RECTANGULAR ZERO
ۡۡ
1761
06E1
 
ARABIC SMALL HIGH DOTLESS HEAD OF KHAH
ۢۢ
1762
06E2
 
ARABIC SMALL HIGH MEEM ISOLATED FORM
ۣۣ
1763
06E3
 
ARABIC SMALL LOW SEEN
ۤۤ
1764
06E4
 
ARABIC SMALL HIGH MADDA
ۥۥ
1765
06E5
 
ARABIC SMALL WAW
ۦۦ
1766
06E6
 
ARABIC SMALL YEH
ۧۧ
1767
06E7
 
ARABIC SMALL HIGH YEH
ۨۨ
1768
06E8
 
ARABIC SMALL HIGH NOON
۩۩
1769
06E9
 
ARABIC PLACE OF SAJDAH
۪۪
1770
06EA
 
ARABIC EMPTY CENTRE LOW STOP
۫۫
1771
06EB
 
ARABIC EMPTY CENTRE HIGH STOP
۬۬
1772
06EC
 
ARABIC ROUNDED HIGH STOP WITH FILLED CENTRE
ۭۭ
1773
06ED
 
ARABIC SMALL LOW MEEM
۰۰
1776
06F0
 
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ZERO
۱۱
1777
06F1
 
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT ONE
۲۲
1778
06F2
 
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT TWO
۳۳
1779
06F3
 
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT THREE
۴۴
1780
06F4
 
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FOUR
۵۵
1781
06F5
 
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT FIVE
۶۶
1782
06F6
 
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SIX
۷۷
1783
06F7
 
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT SEVEN
۸۸
1784
06F8
 
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT EIGHT
۹۹
1785
06F9
 
EXTENDED ARABIC-INDIC DIGIT NINE
ۺۺ
1786
06FA
 
ARABIC LETTER SHEEN WITH DOT BELOW
ۻۻ
1787
06FB
 
ARABIC LETTER DAD WITH DOT BELOW
ۼۼ
1788
06FC
 
ARABIC LETTER GHAIN WITH DOT BELOW
۽۽
1789
06FD
 
ARABIC SIGN SINDHI AMPERSAND
۾۾
1790
06FE
 
ARABIC LETTER SINDHI POSTPOSITION MEN
 

DoświadczenieMamy już 10 lat doświadczenia w prowadzeniu marketingowych baz danych


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości w Polsce. Źródło danych słownikowych gotowe do wykorzystania w systemach informatycznych

ZaufanieDotychczas nasze produkty wybrało ponad 1000 firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2012