Baza kodów pocztowych

Zaloguj się do baz wiedzy
 
Portal Internetowy Serwery WWW
 

Kodowanie znaków


Ormiański
Armenian
U+0530 - U+058F (1328-1423)

Znaki należące do tego zestawu możesz znaleźć m.in. w czcionkach:

  • Unicode: Arial Unicode MS, Caslon, ClearlyU, Code2000 i TITUS Cyberbit Basic.

Znaki znajdujące się w pierwszej i drugiej kolumnie tabeli zależą od używanej przez ciebie przeglądarki, zainstalowanych czcionek na twoim komputerze oraz opcji przeglądarki które masz wybrane określających czcionki używane do wyświetlania poszczególnych zestawów znaków, kodowania i języka.

Więcej informacji o znakach i ich graficzny wygląd możesz zobaczyć w dokumencie The Unicode Standard 3.0 - U0530.pdf lub http://www.unicode.org/charts/PDF/U0530.pdf.

Znak
czcionka
Arial
Znak
czcionka
Tahoma
DEC
HEX
Encja
Nazwa
ԱԱ
1329
0531
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER AYB
ԲԲ
1330
0532
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER BEN
ԳԳ
1331
0533
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER GIM
ԴԴ
1332
0534
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER DA
ԵԵ
1333
0535
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER ECH
ԶԶ
1334
0536
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER ZA
ԷԷ
1335
0537
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER EH
ԸԸ
1336
0538
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER ET
ԹԹ
1337
0539
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER TO
ԺԺ
1338
053A
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER ZHE
ԻԻ
1339
053B
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER INI
ԼԼ
1340
053C
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER LIWN
ԽԽ
1341
053D
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER XEH
ԾԾ
1342
053E
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER CA
ԿԿ
1343
053F
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER KEN
ՀՀ
1344
0540
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER HO
ՁՁ
1345
0541
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER JA
ՂՂ
1346
0542
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER GHAD
ՃՃ
1347
0543
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER CHEH
ՄՄ
1348
0544
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER MEN
ՅՅ
1349
0545
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER YI
ՆՆ
1350
0546
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER NOW
ՇՇ
1351
0547
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER SHA
ՈՈ
1352
0548
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER VO
ՉՉ
1353
0549
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER CHA
ՊՊ
1354
054A
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER PEH
ՋՋ
1355
054B
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER JHEH
ՌՌ
1356
054C
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER RA
ՍՍ
1357
054D
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER SEH
ՎՎ
1358
054E
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER VEW
ՏՏ
1359
054F
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER TIWN
ՐՐ
1360
0550
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER REH
ՑՑ
1361
0551
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER CO
ՒՒ
1362
0552
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER YIWN
ՓՓ
1363
0553
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER PIWR
ՔՔ
1364
0554
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER KEH
ՕՕ
1365
0555
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER OH
ՖՖ
1366
0556
 
ARMENIAN CAPITAL LETTER FEH
ՙՙ
1369
0559
 
ARMENIAN MODIFIER LETTER LEFT HALF RING
՚՚
1370
055A
 
ARMENIAN APOSTROPHE
՛՛
1371
055B
 
ARMENIAN EMPHASIS MARK
՜՜
1372
055C
 
ARMENIAN EXCLAMATION MARK
՝՝
1373
055D
 
ARMENIAN COMMA
՞՞
1374
055E
 
ARMENIAN QUESTION MARK
՟՟
1375
055F
 
ARMENIAN ABBREVIATION MARK
աա
1377
0561
 
ARMENIAN SMALL LETTER AYB
բբ
1378
0562
 
ARMENIAN SMALL LETTER BEN
գգ
1379
0563
 
ARMENIAN SMALL LETTER GIM
դդ
1380
0564
 
ARMENIAN SMALL LETTER DA
եե
1381
0565
 
ARMENIAN SMALL LETTER ECH
զզ
1382
0566
 
ARMENIAN SMALL LETTER ZA
էէ
1383
0567
 
ARMENIAN SMALL LETTER EH
ըը
1384
0568
 
ARMENIAN SMALL LETTER ET
թթ
1385
0569
 
ARMENIAN SMALL LETTER TO
ժժ
1386
056A
 
ARMENIAN SMALL LETTER ZHE
իի
1387
056B
 
ARMENIAN SMALL LETTER INI
լլ
1388
056C
 
ARMENIAN SMALL LETTER LIWN
խխ
1389
056D
 
ARMENIAN SMALL LETTER XEH
ծծ
1390
056E
 
ARMENIAN SMALL LETTER CA
կկ
1391
056F
 
ARMENIAN SMALL LETTER KEN
հհ
1392
0570
 
ARMENIAN SMALL LETTER HO
ձձ
1393
0571
 
ARMENIAN SMALL LETTER JA
ղղ
1394
0572
 
ARMENIAN SMALL LETTER GHAD
ճճ
1395
0573
 
ARMENIAN SMALL LETTER CHEH
մմ
1396
0574
 
ARMENIAN SMALL LETTER MEN
յյ
1397
0575
 
ARMENIAN SMALL LETTER YI
նն
1398
0576
 
ARMENIAN SMALL LETTER NOW
շշ
1399
0577
 
ARMENIAN SMALL LETTER SHA
ոո
1400
0578
 
ARMENIAN SMALL LETTER VO
չչ
1401
0579
 
ARMENIAN SMALL LETTER CHA
պպ
1402
057A
 
ARMENIAN SMALL LETTER PEH
ջջ
1403
057B
 
ARMENIAN SMALL LETTER JHEH
ռռ
1404
057C
 
ARMENIAN SMALL LETTER RA
սս
1405
057D
 
ARMENIAN SMALL LETTER SEH
վվ
1406
057E
 
ARMENIAN SMALL LETTER VEW
տտ
1407
057F
 
ARMENIAN SMALL LETTER TIWN
րր
1408
0580
 
ARMENIAN SMALL LETTER REH
ցց
1409
0581
 
ARMENIAN SMALL LETTER CO
ււ
1410
0582
 
ARMENIAN SMALL LETTER YIWN
փփ
1411
0583
 
ARMENIAN SMALL LETTER PIWR
քք
1412
0584
 
ARMENIAN SMALL LETTER KEH
օօ
1413
0585
 
ARMENIAN SMALL LETTER OH
ֆֆ
1414
0586
 
ARMENIAN SMALL LETTER FEH
ևև
1415
0587
 
ARMENIAN SMALL LIGATURE ECH YIWN
։։
1417
0589
 
ARMENIAN FULL STOP
֊֊
1418
058A
 
ARMENIAN HYPHEN
 

DoświadczenieMamy już 10 lat doświadczenia w prowadzeniu marketingowych baz danych


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości w Polsce. Źródło danych słownikowych gotowe do wykorzystania w systemach informatycznych

ZaufanieDotychczas nasze produkty wybrało ponad 1000 firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2012