Baza kodów pocztowych

Zaloguj się do baz wiedzy
 
Portal Internetowy Serwery WWW
 

Kodowanie znaków


Łacina podstawowa (cd) i znaki kontrolne C1
C1 Controls and Latin-1 Supplement
U+0080 - U+00FF (128-255)

Druga połowa znaków ISO Latin­1. W sumie obsługiwane są języki: angielski, duński, farerski, flamandzki, hawajski, hiszpański, holenderski, indonezyjski, irlandzki, islandzki, niemiecki, norweski, portugalski, szwedzki oraz włoski.

Znaki znajdujące się w pierwszej i drugiej kolumnie tabeli zależą od używanej przez ciebie przeglądarki, zainstalowanych czcionek na twoim komputerze oraz opcji przeglądarki które masz wybrane określających czcionki używane do wyświetlania poszczególnych zestawów znaków, kodowania i języka.

Więcej informacji o znakach i ich graficzny wygląd możesz zobaczyć w dokumencie The Unicode Standard 3.0 - U0080.pdf lub http://www.unicode.org/charts/PDF/U0080.pdf.

Znak
czcionka
Arial
Znak
czcionka
Tahoma
DEC
HEX
Encja
Nazwa
128
0080
 
<control> [ANSI - euro sign; MacRoman - A diaeresis]

129
0081
 
<control> [MacRoman - A ring above]
130
0082
 
<control> [ANSI - single low-9 quotation mark; MacRoman - C cedilla]
ƒƒ
131
0083
 
<control> [ANSI - f with hook; MacRoman - E acute]
132
0084
 
<control> [ANSI - double low-9 quotation mark; MacRoman - N tilde]
133
0085
 
<control> [ANSI - horizontal ellipsis; MacRoman - O diaeresis]
134
0086
 
<control> [ANSI - dagger; MacRoman - U diaeresis]
135
0087
 
<control> [ANSI - double dagger; MacRoman - a acute]
ˆˆ
136
0088
 
<control> [ANSI - modifier letter circumflex accent; MacRoman - a grave]
137
0089
 
<control> [ANSI - per mille sign; MacRoman - a circumflex]
ŠŠ
138
008A
 
<control> [ANSI - S caron; MacRoman - a diaeresis]
139
008B
 
<control> [ANSI - single left-pointing angle quotation mark; MacRoman - a tilde]
ŒŒ
140
008C
 
<control> [ANSI - OE ligature; MacRoman - a ring above]

141
008D
 
<control> [MacRoman - c cedilla]
ŽŽ
142
008E
 
<control> [ANSI - Z caron; MacRoman - e acute]

143
008F
 
<control> [MacRoman - e grave]

144
0090
 
<control> [MacRoman - e circumflex]
145
0091
 
<control> [ANSI - left single quotation mark; MacRoman - e diaeresis]
146
0092
 
<control> [ANSI - right single quotation mark; MacRoman - i acute]
147
0093
 
<control> [ANSI - left double quotation mark; MacRoman - i grave]
148
0094
 
<control> [ANSI - right double quotation mark; MacRoman - i circumflex]
149
0095
 
<control> [ANSI - bullet; MacRoman - i diaeresis]
150
0096
 
<control> [ANSI - en dash; MacRoman - n tilde]
151
0097
 
<control> [ANSI - em dash; MacRoman - o acute]
˜˜
152
0098
 
<control> [ANSI - small tilde; MacRoman - o grave]
153
0099
 
<control> [ANSI - trade mark sign; MacRoman - o circumflex]
šš
154
009A
 
<control> [ANSI - s caron; MacRoman - o diaeresis]
155
009B
 
<control> [ANSI - single right-pointing angle quotation mark; MacRoman - o tilde]
œœ
156
009C
 
<control> [ANSI - oe ligature; MacRoman - u acute]

157
009D
 
<control> [MacRoman - u grave]
žž
158
009E
 
<control> [ANSI - z caron; MacRoman - u circumflex]
ŸŸ
159
009F
 
<control> [ANSI - Y diaeresis; MacRoman - u diaeresis]
  
160
00A0
&nbsp
NO-BREAK SPACE
¡¡
161
00A1
&iexcl
INVERTED EXCLAMATION MARK
¢¢
162
00A2
&cent
CENT SIGN
££
163
00A3
&pound
POUND SIGN   [lira sign is ₤ - &#8356;]
¤¤
164
00A4
&curren
CURRENCY SIGN
¥¥
165
00A5
&yen
YEN SIGN
¦¦
166
00A6
&brvbar
BROKEN BAR
§§
167
00A7
&sect
SECTION SIGN
¨¨
168
00A8
&uml
DIAERESIS
©©
169
00A9
&copy
COPYRIGHT SIGN   (present in Symbol font)
ªª
170
00AA
&ordf
FEMININE ORDINAL INDICATOR
««
171
00AB
&laquo
LEFT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
¬¬
172
00AC
&not
NOT SIGN   (present in Symbol font)
­­
173
00AD
&shy
SOFT HYPHEN
®®
174
00AE
&reg
REGISTERED SIGN   (present in Symbol font)
¯¯
175
00AF
&macr
MACRON
°°
176
00B0
&deg
DEGREE SIGN
±±
177
00B1
&plusmn
PLUS-MINUS SIGN   (present in Symbol font)
²²
178
00B2
&sup2
SUPERSCRIPT TWO
³³
179
00B3
&sup3
SUPERSCRIPT THREE
´´
180
00B4
&acute
ACUTE ACCENT
µµ
181
00B5
&micro
MICRO SIGN
182
00B6
&para
PILCROW SIGN
··
183
00B7
&middot
MIDDLE DOT
¸¸
184
00B8
&cedil
CEDILLA
¹¹
185
00B9
&sup1
SUPERSCRIPT ONE
ºº
186
00BA
&ordm
MASCULINE ORDINAL INDICATOR
»»
187
00BB
&raquo
RIGHT-POINTING DOUBLE ANGLE QUOTATION MARK
¼¼
188
00BC
&frac14
VULGAR FRACTION ONE QUARTER
½½
189
00BD
&frac12
VULGAR FRACTION ONE HALF
¾¾
190
00BE
&frac34
VULGAR FRACTION THREE QUARTERS
¿¿
191
00BF
&iquest
INVERTED QUESTION MARK
ÀÀ
192
00C0
&Agrave
LATIN CAPITAL LETTER A WITH GRAVE
ÁÁ
193
00C1
&Aacute
LATIN CAPITAL LETTER A WITH ACUTE
ÂÂ
194
00C2
&Acirc
LATIN CAPITAL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
ÃÃ
195
00C3
&Atilde
LATIN CAPITAL LETTER A WITH TILDE
ÄÄ
196
00C4
&Auml
LATIN CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
ÅÅ
197
00C5
&Aring
LATIN CAPITAL LETTER A WITH RING ABOVE
ÆÆ
198
00C6
&AElig
LATIN CAPITAL LETTER AE
ÇÇ
199
00C7
&Ccedil
LATIN CAPITAL LETTER C WITH CEDILLA
ÈÈ
200
00C8
&Egrave
LATIN CAPITAL LETTER E WITH GRAVE
ÉÉ
201
00C9
&Eacute
LATIN CAPITAL LETTER E WITH ACUTE
ÊÊ
202
00CA
&Ecirc
LATIN CAPITAL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
ËË
203
00CB
&Euml
LATIN CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
ÌÌ
204
00CC
&Igrave
LATIN CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
ÍÍ
205
00CD
&Iacute
LATIN CAPITAL LETTER I WITH ACUTE
ÎÎ
206
00CE
&Icirc
LATIN CAPITAL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
ÏÏ
207
00CF
&Iuml
LATIN CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
ÐÐ
208
00D0
&ETH
LATIN CAPITAL LETTER ETH
ÑÑ
209
00D1
&Ntilde
LATIN CAPITAL LETTER N WITH TILDE
ÒÒ
210
00D2
&Ograve
LATIN CAPITAL LETTER O WITH GRAVE
ÓÓ
211
00D3
&Oacute
LATIN CAPITAL LETTER O WITH ACUTE
ÔÔ
212
00D4
&Ocirc
LATIN CAPITAL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
ÕÕ
213
00D5
&Otilde
LATIN CAPITAL LETTER O WITH TILDE
ÖÖ
214
00D6
&Ouml
LATIN CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
××
215
00D7
&times
MULTIPLICATION SIGN   (present in Symbol font)
ØØ
216
00D8
&Oslash
LATIN CAPITAL LETTER O WITH STROKE
ÙÙ
217
00D9
&Ugrave
LATIN CAPITAL LETTER U WITH GRAVE
ÚÚ
218
00DA
&Uacute
LATIN CAPITAL LETTER U WITH ACUTE
ÛÛ
219
00DB
&Ucirc
LATIN CAPITAL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
ÜÜ
220
00DC
&Uuml
LATIN CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
ÝÝ
221
00DD
&Yacute
LATIN CAPITAL LETTER Y WITH ACUTE
ÞÞ
222
00DE
&THORN
LATIN CAPITAL LETTER THORN
ßß
223
00DF
&szlig
LATIN SMALL LETTER SHARP S
àà
224
00E0
&agrave
LATIN SMALL LETTER A WITH GRAVE
áá
225
00E1
&aacute
LATIN SMALL LETTER A WITH ACUTE
ââ
226
00E2
&acirc
LATIN SMALL LETTER A WITH CIRCUMFLEX
ãã
227
00E3
&atilde
LATIN SMALL LETTER A WITH TILDE
ää
228
00E4
&auml
LATIN SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
åå
229
00E5
&aring
LATIN SMALL LETTER A WITH RING ABOVE
ææ
230
00E6
&aelig
LATIN SMALL LETTER AE
çç
231
00E7
&ccedil
LATIN SMALL LETTER C WITH CEDILLA
èè
232
00E8
&egrave
LATIN SMALL LETTER E WITH GRAVE
éé
233
00E9
&eaute
LATIN SMALL LETTER E WITH ACUTE
êê
234
00EA
&ecirc
LATIN SMALL LETTER E WITH CIRCUMFLEX
ëë
235
00EB
&euml
LATIN SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
ìì
236
00EC
&igrave
LATIN SMALL LETTER I WITH GRAVE
íí
237
00ED
&iacute
LATIN SMALL LETTER I WITH ACUTE
îî
238
00EE
&icirc
LATIN SMALL LETTER I WITH CIRCUMFLEX
ïï
239
00EF
&iuml
LATIN SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
ðð
240
00F0
&eth
LATIN SMALL LETTER ETH
ññ
241
00F1
&ntilde
LATIN SMALL LETTER N WITH TILDE
òò
242
00F2
&ograve
LATIN SMALL LETTER O WITH GRAVE
óó
243
00F3
&oacute
LATIN SMALL LETTER O WITH ACUTE
ôô
244
00F4
&ocirc
LATIN SMALL LETTER O WITH CIRCUMFLEX
õõ
245
00F5
&otilde
LATIN SMALL LETTER O WITH TILDE
öö
246
00F6
&ouml
LATIN SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
÷÷
247
00F7
&divide
DIVISION SIGN   (present in Symbol font)
øø
248
00F8
&oslash
LATIN SMALL LETTER O WITH STROKE
ùù
249
00F9
&ugrave
LATIN SMALL LETTER U WITH GRAVE
úú
250
00FA
&uacute
LATIN SMALL LETTER U WITH ACUTE
ûû
251
00FB
&ucirc
LATIN SMALL LETTER U WITH CIRCUMFLEX
üü
252
00FC
&uuml
LATIN SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
ýý
253
00FD
&yacute
LATIN SMALL LETTER Y WITH ACUTE
þþ
254
00FE
&thorn
LATIN SMALL LETTER THORN
ÿÿ
255
00FF
&yuml
LATIN SMALL LETTER Y WITH DIAERESIS
 

DoświadczenieMamy już 10 lat doświadczenia w prowadzeniu marketingowych baz danych


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości w Polsce. Źródło danych słownikowych gotowe do wykorzystania w systemach informatycznych

ZaufanieDotychczas nasze produkty wybrało ponad 1000 firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2012