Baza kodów pocztowych

Zaloguj się do baz wiedzy
 
Portal Internetowy Serwery WWW
 

Kodowanie znaków


Cyrylica
Cyrillic
U+0400 - U+04FF (1024-1279)

Cyrylica jest używana u językach: białoruskim, bułgarskim, kirgiskim, macedońskim, mołdawskim, rosyjskim, serbskim, ukraińskim, i innych. Kilka języków wymaga użycia zestawu znaków Latin i Cyrylicy.

Strony www wykorzystujące znaki Cyrylicy są wyświetlane w systemie Windowsem 95 (lub nowszą wersją) pod przeglądarką Internet Explorer 4 (lub wyższą wersją) i Netscape Navigator 4 (lub wyższą wersją); w systemie Mac OS 9 pod iCab 2.

Znaki należące do tego zestawu możesz znaleźć m.in. w czcionkach:

  • Windows Unicode: Andale Mono, Arial, Arial Black, Arial GEO, Arial Narrow, Arial Unicode MS, Athena, Ballymun RO, Batang, Bitstream CyberBase, Bitstream CyberBit, Bitstream CyberCJK, Book Antiqua, Bookman Old Style, Caslon, Century Gothic, Century Schoolbook, Code2000, Comic Sans MS, Courier MonoThai, Courier New, Courier New GEO, Franklin Gothic Book, Franklin Gothic Demi, Gulim Che, Franklin Gothic Demi Cond, Franklin Gothic Heavy, Franklin Gothic Medium, Franklin Gothic Medium Cond, Garamond, Georgia, Haettenschweiler, Impact, Lucida Console, Lucida Sans, Lucida Sans Typewriter, Lucida Sans Unicode, Microsoft Sans Serif, Monotype Corsiva, MS Mincho, Palatino Linotype, SImPL, Tahoma, Thryomanes, Times New Roman, Times New Roman GEO, TITUS Cyberbit Basic, Trebuchet MS i Verdana;

  • Macintosh Unicode: Tahoma;
  • Unix Unicode: Caslon i ClearlyU.

Znaki znajdujące się w pierwszej i drugiej kolumnie tabeli zależą od używanej przez ciebie przeglądarki, zainstalowanych czcionek na twoim komputerze oraz opcji przeglądarki które masz wybrane określających czcionki używane do wyświetlania poszczególnych zestawów znaków, kodowania i języka.

Więcej informacji o znakach i ich graficzny wygląd możesz zobaczyć w dokumencie The Unicode Standard 3.0 - U0400.pdf lub http://www.unicode.org/charts/PDF/U0400.pdf.

Znak
czcionka
Arial
Znak
czcionka
Tahoma
DEC
HEX
Encja
Nazwa
ЀЀ
1024
0400
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH GRAVE
ЁЁ
1025
0401
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER IO (present in WGL4)
ЂЂ
1026
0402
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER DJE (present in WGL4)
ЃЃ
1027
0403
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER GJE (present in WGL4)
ЄЄ
1028
0404
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER UKRAINIAN IE (present in WGL4)
ЅЅ
1029
0405
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER DZE (present in WGL4)
ІІ
1030
0406
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I (present in WGL4)
ЇЇ
1031
0407
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER YI (present in WGL4)
ЈЈ
1032
0408
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER JE (present in WGL4)
ЉЉ
1033
0409
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER LJE (present in WGL4)
ЊЊ
1034
040A
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER NJE (present in WGL4)
ЋЋ
1035
040B
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER TSHE (present in WGL4)
ЌЌ
1036
040C
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER KJE (present in WGL4)
ЍЍ
1037
040D
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH GRAVE
ЎЎ
1038
040E
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT U (present in WGL4)
ЏЏ
1039
040F
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER DZHE (present in WGL4)
АА
1040
0410
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER A (present in WGL4)
ББ
1041
0411
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER BE (present in WGL4)
ВВ
1042
0412
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER VE (present in WGL4)
ГГ
1043
0413
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE (present in WGL4)
ДД
1044
0414
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER DE (present in WGL4)
ЕЕ
1045
0415
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE (present in WGL4)
ЖЖ
1046
0416
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE (present in WGL4)
ЗЗ
1047
0417
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE (present in WGL4)
ИИ
1048
0418
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER I (present in WGL4)
ЙЙ
1049
0419
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHORT I (present in WGL4)
КК
1050
041A
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA (present in WGL4)
ЛЛ
1051
041B
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER EL (present in WGL4)
ММ
1052
041C
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER EM (present in WGL4)
НН
1053
041D
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN (present in WGL4)
ОО
1054
041E
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER O (present in WGL4)
ПП
1055
041F
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER PE (present in WGL4)
РР
1056
0420
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ER (present in WGL4)
СС
1057
0421
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ES (present in WGL4)
ТТ
1058
0422
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER TE (present in WGL4)
УУ
1059
0423
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER U (present in WGL4)
ФФ
1060
0424
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER EF (present in WGL4)
ХХ
1061
0425
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER HA (present in WGL4)
ЦЦ
1062
0426
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER TSE (present in WGL4)
ЧЧ
1063
0427
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE (present in WGL4)
ШШ
1064
0428
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHA (present in WGL4)
ЩЩ
1065
0429
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHCHA (present in WGL4)
ЪЪ
1066
042A
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER HARD SIGN (present in WGL4)
ЫЫ
1067
042B
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU (present in WGL4)
ЬЬ
1068
042C
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER SOFT SIGN (present in WGL4)
ЭЭ
1069
042D
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER E (present in WGL4)
ЮЮ
1070
042E
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER YU (present in WGL4)
ЯЯ
1071
042F
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER YA (present in WGL4)
аа
1072
0430
 
CYRILLIC SMALL LETTER A (present in WGL4)
бб
1073
0431
 
CYRILLIC SMALL LETTER BE (present in WGL4)
вв
1074
0432
 
CYRILLIC SMALL LETTER VE (present in WGL4)
гг
1075
0433
 
CYRILLIC SMALL LETTER GHE (present in WGL4)
дд
1076
0434
 
CYRILLIC SMALL LETTER DE (present in WGL4)
ее
1077
0435
 
CYRILLIC SMALL LETTER IE (present in WGL4)
жж
1078
0436
 
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE (present in WGL4)
зз
1079
0437
 
CYRILLIC SMALL LETTER ZE (present in WGL4)
ии
1080
0438
 
CYRILLIC SMALL LETTER I (present in WGL4)
йй
1081
0439
 
CYRILLIC SMALL LETTER SHORT I (present in WGL4)
кк
1082
043A
 
CYRILLIC SMALL LETTER KA (present in WGL4)
лл
1083
043B
 
CYRILLIC SMALL LETTER EL (present in WGL4)
мм
1084
043C
 
CYRILLIC SMALL LETTER EM (present in WGL4)
нн
1085
043D
 
CYRILLIC SMALL LETTER EN (present in WGL4)
оо
1086
043E
 
CYRILLIC SMALL LETTER O (present in WGL4)
пп
1087
043F
 
CYRILLIC SMALL LETTER PE (present in WGL4)
рр
1088
0440
 
CYRILLIC SMALL LETTER ER (present in WGL4)
сс
1089
0441
 
CYRILLIC SMALL LETTER ES (present in WGL4)
тт
1090
0442
 
CYRILLIC SMALL LETTER TE (present in WGL4)
уу
1091
0443
 
CYRILLIC SMALL LETTER U (present in WGL4)
фф
1092
0444
 
CYRILLIC SMALL LETTER EF (present in WGL4)
хх
1093
0445
 
CYRILLIC SMALL LETTER HA (present in WGL4)
цц
1094
0446
 
CYRILLIC SMALL LETTER TSE (present in WGL4)
чч
1095
0447
 
CYRILLIC SMALL LETTER CHE (present in WGL4)
шш
1096
0448
 
CYRILLIC SMALL LETTER SHA (present in WGL4)
щщ
1097
0449
 
CYRILLIC SMALL LETTER SHCHA (present in WGL4)
ъъ
1098
044A
 
CYRILLIC SMALL LETTER HARD SIGN (present in WGL4)
ыы
1099
044B
 
CYRILLIC SMALL LETTER YERU (present in WGL4)
ьь
1100
044C
 
CYRILLIC SMALL LETTER SOFT SIGN (present in WGL4)
ээ
1101
044D
 
CYRILLIC SMALL LETTER E (present in WGL4)
юю
1102
044E
 
CYRILLIC SMALL LETTER YU (present in WGL4)
яя
1103
044F
 
CYRILLIC SMALL LETTER YA (present in WGL4)
ѐѐ
1104
0450
 
CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH GRAVE
ёё
1105
0451
 
CYRILLIC SMALL LETTER IO (present in WGL4)
ђђ
1106
0452
 
CYRILLIC SMALL LETTER DJE (present in WGL4)
ѓѓ
1107
0453
 
CYRILLIC SMALL LETTER GJE (present in WGL4)
єє
1108
0454
 
CYRILLIC SMALL LETTER UKRAINIAN IE (present in WGL4)
ѕѕ
1109
0455
 
CYRILLIC SMALL LETTER DZE (present in WGL4)
іі
1110
0456
 
CYRILLIC SMALL LETTER BYELORUSSIAN-UKRAINIAN I (present in WGL4)
її
1111
0457
 
CYRILLIC SMALL LETTER YI (present in WGL4)
јј
1112
0458
 
CYRILLIC SMALL LETTER JE (present in WGL4)
љљ
1113
0459
 
CYRILLIC SMALL LETTER LJE (present in WGL4)
њњ
1114
045A
 
CYRILLIC SMALL LETTER NJE (present in WGL4)
ћћ
1115
045B
 
CYRILLIC SMALL LETTER TSHE (present in WGL4)
ќќ
1116
045C
 
CYRILLIC SMALL LETTER KJE (present in WGL4)
ѝѝ
1117
045D
 
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH GRAVE
ўў
1118
045E
 
CYRILLIC SMALL LETTER SHORT U (present in WGL4)
џџ
1119
045F
 
CYRILLIC SMALL LETTER DZHE (present in WGL4)
ѠѠ
1120
0460
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER OMEGA
ѡѡ
1121
0461
 
CYRILLIC SMALL LETTER OMEGA
ѢѢ
1122
0462
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER YAT
ѣѣ
1123
0463
 
CYRILLIC SMALL LETTER YAT
ѤѤ
1124
0464
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED E
ѥѥ
1125
0465
 
CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED E
ѦѦ
1126
0466
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER LITTLE YUS
ѧѧ
1127
0467
 
CYRILLIC SMALL LETTER LITTLE YUS
ѨѨ
1128
0468
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED LITTLE YUS
ѩѩ
1129
0469
 
CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED LITTLE YUS
ѪѪ
1130
046A
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER BIG YUS
ѫѫ
1131
046B
 
CYRILLIC SMALL LETTER BIG YUS
ѬѬ
1132
046C
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER IOTIFIED BIG YUS
ѭѭ
1133
046D
 
CYRILLIC SMALL LETTER IOTIFIED BIG YUS
ѮѮ
1134
046E
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER KSI
ѯѯ
1135
046F
 
CYRILLIC SMALL LETTER KSI
ѰѰ
1136
0470
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER PSI
ѱѱ
1137
0471
 
CYRILLIC SMALL LETTER PSI
ѲѲ
1138
0472
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER FITA
ѳѳ
1139
0473
 
CYRILLIC SMALL LETTER FITA
ѴѴ
1140
0474
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER IZHITSA
ѵѵ
1141
0475
 
CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA
ѶѶ
1142
0476
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER IZHITSA WITH DOUBLE GRAVE ACCENT
ѷѷ
1143
0477
 
CYRILLIC SMALL LETTER IZHITSA WITH DOUBLE GRAVE ACCENT
ѸѸ
1144
0478
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER UK
ѹѹ
1145
0479
 
CYRILLIC SMALL LETTER UK
ѺѺ
1146
047A
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ROUND OMEGA
ѻѻ
1147
047B
 
CYRILLIC SMALL LETTER ROUND OMEGA
ѼѼ
1148
047C
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER OMEGA WITH TITLO
ѽѽ
1149
047D
 
CYRILLIC SMALL LETTER OMEGA WITH TITLO
ѾѾ
1150
047E
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER OT
ѿѿ
1151
047F
 
CYRILLIC SMALL LETTER OT
ҀҀ
1152
0480
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER KOPPA
ҁҁ
1153
0481
 
CYRILLIC SMALL LETTER KOPPA
҂҂
1154
0482
 
CYRILLIC THOUSANDS SIGN
҃҃
1155
0483
 
COMBINING CYRILLIC TITLO
҄҄
1156
0484
 
COMBINING CYRILLIC PALATALIZATION
҅҅
1157
0485
 
COMBINING CYRILLIC DASIA PNEUMATA
҆҆
1158
0486
 
COMBINING CYRILLIC PSILI PNEUMATA
҈҈
1160
0488
 
COMBINING CYRILLIC HUNDRED THOUSANDS SIGN
҉҉
1161
0489
 
COMBINING CYRILLIC MILLIONS SIGN
ҌҌ
1164
048C
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER SEMISOFT SIGN
ҍҍ
1165
048D
 
CYRILLIC SMALL LETTER SEMISOFT SIGN
ҎҎ
1166
048E
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ER WITH TICK
ҏҏ
1167
048F
 
CYRILLIC SMALL LETTER ER WITH TICK
ҐҐ
1168
0490
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH UPTURN (present in WGL4)
ґґ
1169
0491
 
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH UPTURN (present in WGL4)
ҒҒ
1170
0492
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH STROKE
ғғ
1171
0493
 
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH STROKE
ҔҔ
1172
0494
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK
ҕҕ
1173
0495
 
CYRILLIC SMALL LETTER GHE WITH MIDDLE HOOK
ҖҖ
1174
0496
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DESCENDER
җҗ
1175
0497
 
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DESCENDER
ҘҘ
1176
0498
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DESCENDER
ҙҙ
1177
0499
 
CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DESCENDER
ҚҚ
1178
049A
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH DESCENDER
ққ
1179
049B
 
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH DESCENDER
ҜҜ
1180
049C
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE
ҝҝ
1181
049D
 
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH VERTICAL STROKE
ҞҞ
1182
049E
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH STROKE
ҟҟ
1183
049F
 
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH STROKE
ҠҠ
1184
04A0
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER BASHKIR KA
ҡҡ
1185
04A1
 
CYRILLIC SMALL LETTER BASHKIR KA
ҢҢ
1186
04A2
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH DESCENDER
ңң
1187
04A3
 
CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH DESCENDER
ҤҤ
1188
04A4
 
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE EN GHE
ҥҥ
1189
04A5
 
CYRILLIC SMALL LIGATURE EN GHE
ҦҦ
1190
04A6
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK
ҧҧ
1191
04A7
 
CYRILLIC SMALL LETTER PE WITH MIDDLE HOOK
ҨҨ
1192
04A8
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN HA
ҩҩ
1193
04A9
 
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN HA
ҪҪ
1194
04AA
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ES WITH DESCENDER
ҫҫ
1195
04AB
 
CYRILLIC SMALL LETTER ES WITH DESCENDER
ҬҬ
1196
04AC
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER TE WITH DESCENDER
ҭҭ
1197
04AD
 
CYRILLIC SMALL LETTER TE WITH DESCENDER
ҮҮ
1198
04AE
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U
үү
1199
04AF
 
CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U
ҰҰ
1200
04B0
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE
ұұ
1201
04B1
 
CYRILLIC SMALL LETTER STRAIGHT U WITH STROKE
ҲҲ
1202
04B2
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER HA WITH DESCENDER
ҳҳ
1203
04B3
 
CYRILLIC SMALL LETTER HA WITH DESCENDER
ҴҴ
1204
04B4
 
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE TE TSE
ҵҵ
1205
04B5
 
CYRILLIC SMALL LIGATURE TE TSE
ҶҶ
1206
04B6
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DESCENDER
ҷҷ
1207
04B7
 
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DESCENDER
ҸҸ
1208
04B8
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE
ҹҹ
1209
04B9
 
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH VERTICAL STROKE
ҺҺ
1210
04BA
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER SHHA
һһ
1211
04BB
 
CYRILLIC SMALL LETTER SHHA
ҼҼ
1212
04BC
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE
ҽҽ
1213
04BD
 
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE
ҾҾ
1214
04BE
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER
ҿҿ
1215
04BF
 
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN CHE WITH DESCENDER
ӀӀ
1216
04C0
 
CYRILLIC LETTER PALOCHKA
ӁӁ
1217
04C1
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH BREVE
ӂӂ
1218
04C2
 
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH BREVE
ӃӃ
1219
04C3
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER KA WITH HOOK
ӄӄ
1220
04C4
 
CYRILLIC SMALL LETTER KA WITH HOOK
ӇӇ
1223
04C7
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER EN WITH HOOK
ӈӈ
1224
04C8
 
CYRILLIC SMALL LETTER EN WITH HOOK
ӋӋ
1227
04CB
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER KHAKASSIAN CHE
ӌӌ
1228
04CC
 
CYRILLIC SMALL LETTER KHAKASSIAN CHE
ӐӐ
1232
04D0
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH BREVE
ӑӑ
1233
04D1
 
CYRILLIC SMALL LETTER A WITH BREVE
ӒӒ
1234
04D2
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER A WITH DIAERESIS
ӓӓ
1235
04D3
 
CYRILLIC SMALL LETTER A WITH DIAERESIS
ӔӔ
1236
04D4
 
CYRILLIC CAPITAL LIGATURE A IE
ӕӕ
1237
04D5
 
CYRILLIC SMALL LIGATURE A IE
ӖӖ
1238
04D6
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER IE WITH BREVE
ӗӗ
1239
04D7
 
CYRILLIC SMALL LETTER IE WITH BREVE
ӘӘ
1240
04D8
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA
әә
1241
04D9
 
CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA
ӚӚ
1242
04DA
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS
ӛӛ
1243
04DB
 
CYRILLIC SMALL LETTER SCHWA WITH DIAERESIS
ӜӜ
1244
04DC
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZHE WITH DIAERESIS
ӝӝ
1245
04DD
 
CYRILLIC SMALL LETTER ZHE WITH DIAERESIS
ӞӞ
1246
04DE
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ZE WITH DIAERESIS
ӟӟ
1247
04DF
 
CYRILLIC SMALL LETTER ZE WITH DIAERESIS
ӠӠ
1248
04E0
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER ABKHASIAN DZE
ӡӡ
1249
04E1
 
CYRILLIC SMALL LETTER ABKHASIAN DZE
ӢӢ
1250
04E2
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH MACRON
ӣӣ
1251
04E3
 
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH MACRON
ӤӤ
1252
04E4
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER I WITH DIAERESIS
ӥӥ
1253
04E5
 
CYRILLIC SMALL LETTER I WITH DIAERESIS
ӦӦ
1254
04E6
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER O WITH DIAERESIS
ӧӧ
1255
04E7
 
CYRILLIC SMALL LETTER O WITH DIAERESIS
ӨӨ
1256
04E8
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O
өө
1257
04E9
 
CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O
ӪӪ
1258
04EA
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS
ӫӫ
1259
04EB
 
CYRILLIC SMALL LETTER BARRED O WITH DIAERESIS
ӬӬ
1260
04EC
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER E WITH DIAERESIS
ӭӭ
1261
04ED
 
CYRILLIC SMALL LETTER E WITH DIAERESIS
ӮӮ
1262
04EE
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH MACRON
ӯӯ
1263
04EF
 
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH MACRON
ӰӰ
1264
04F0
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DIAERESIS
ӱӱ
1265
04F1
 
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DIAERESIS
ӲӲ
1266
04F2
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
ӳӳ
1267
04F3
 
CYRILLIC SMALL LETTER U WITH DOUBLE ACUTE
ӴӴ
1268
04F4
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER CHE WITH DIAERESIS
ӵӵ
1269
04F5
 
CYRILLIC SMALL LETTER CHE WITH DIAERESIS
ӸӸ
1272
04F8
 
CYRILLIC CAPITAL LETTER YERU WITH DIAERESIS
ӹӹ
1273
04F9
 
CYRILLIC SMALL LETTER YERU WITH DIAERESIS
 

DoświadczenieMamy już 10 lat doświadczenia w prowadzeniu marketingowych baz danych


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości w Polsce. Źródło danych słownikowych gotowe do wykorzystania w systemach informatycznych

ZaufanieDotychczas nasze produkty wybrało ponad 1000 firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2012