Baza kodów pocztowych

Zaloguj się do baz wiedzy
 
Portal Internetowy Serwery WWW
 

Kodowanie znaków


Grecki
Greek
U+0370 - U+03FF (880-1023)

Język rodziny indoeuropejskiej. Alfabet grecki liczny 24 litery i stał się on podstawą alfabetu łacińskiego oraz szeregu alfabetów chrześcijan wschodnich (np. cyrylicy i kopyjskiego).
Litery i cyfry greckie są obecnie często używane w nauce i dokumentach technicznych.

Greckojęzyczne strony są obsługowane przez Internet Explorer 4 (lub nowszą wersję) i Netscape Navigator 4 (lub nowszą wersję) pod systemem Windows 95 (lub nowszym) oraz systemami Mac OS 9 (iCab 2).

Znaki należące do tego zestawu możesz znaleźć m.in. w czcionkach:

  • Windows Unicode: Aisa Unicode, Andale Mono, Arial, Arial Black, Arial GEO, Arial Narrow, Arial Unicode MS, Athena, Ballymun RO, Batang, Bitstream CyberBase, Bitstream CyberBit, Bitstream CyberCJK, Book Antiqua, Bookman Old Style, Caslon, Century Gothic, Century Schoolbook, Code2000, Comic Sans MS, Courier MonoThai, Courier New, Courier New GEO, Franklin Gothic Book, Franklin Gothic Demi, Franklin Gothic Demi Cond, Franklin Gothic Heavy, Franklin Gothic Medium, Franklin Gothic Medium Cond, Garamond, Georgia, Georgia Greek, Gulim Che, Haettenschweiler, Impact, Lucida Console, Lucida Sans, Lucida Sans Typewriter, Lucida Sans Unicode, MgOldTimes UC Pol, Microsoft Sans Serif, Monotype Corsiva, MS Mincho, Palatino Linotype, SImPL, Tahoma, Thryomanes, Times New Roman, Times New Roman GEO, TITUS Cyberbit Basic, Trebuchet MS, Verdana i Vusillus Old Face;

  • Macintosh Unicode: Tahoma;
  • Unix Unicode: Caslon and ClearlyU.

Znaki znajdujące się w pierwszej i drugiej kolumnie tabeli zależą od używanej przez ciebie przeglądarki, zainstalowanych czcionek na twoim komputerze oraz opcji przeglądarki które masz wybrane określających czcionki używane do wyświetlania poszczególnych zestawów znaków, kodowania i języka.

Więcej informacji o znakach i ich graficzny wygląd możesz zobaczyć w dokumencie The Unicode Standard 3.0 - U0370.pdf lub http://www.unicode.org/charts/PDF/U0370.pdf.

Znak
czcionka
Arial
Znak
czcionka
Tahoma
DEC
HEX
Encja
Nazwa
ʹʹ
884
0374
 
GREEK NUMERAL SIGN
͵͵
885
0375
 
GREEK LOWER NUMERAL SIGN
ͺͺ
890
037A
 
GREEK YPOGEGRAMMENI
;;
894
037E
 
GREEK QUESTION MARK
΄΄
900
0384
 
GREEK TONOS (present in WGL4)
΅΅
901
0385
 
GREEK DIALYTIKA TONOS (present in WGL4)
ΆΆ
902
0386
 
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA WITH TONOS (present in WGL4)
··
903
0387
 
GREEK ANO TELEIA (present in WGL4)
ΈΈ
904
0388
 
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON WITH TONOS (present in WGL4)
ΉΉ
905
0389
 
GREEK CAPITAL LETTER ETA WITH TONOS (present in WGL4)
ΊΊ
906
038A
 
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH TONOS (present in WGL4)
ΌΌ
908
038C
 
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON WITH TONOS (present in WGL4)
ΎΎ
910
038E
 
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH TONOS (present in WGL4)
ΏΏ
911
038F
 
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA WITH TONOS (present in WGL4)
ΐΐ
912
0390
 
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA AND TONOS (present in WGL4)
ΑΑ
913
0391
&Alpha
GREEK CAPITAL LETTER ALPHA (present in WGL4 and in Symbol font)
ΒΒ
914
0392
&Beta
GREEK CAPITAL LETTER BETA (present in WGL4 and in Symbol font)
ΓΓ
915
0393
&Gamma
GREEK CAPITAL LETTER GAMMA (present in WGL4 and in Symbol font)
ΔΔ
916
0394
&Delta
GREEK CAPITAL LETTER DELTA (present in WGL4 and in Symbol font)
ΕΕ
917
0395
&Epsilon
GREEK CAPITAL LETTER EPSILON (present in WGL4 and in Symbol font)
ΖΖ
918
0396
&Zeta
GREEK CAPITAL LETTER ZETA (present in WGL4 and in Symbol font)
ΗΗ
919
0397
&Eta
GREEK CAPITAL LETTER ETA (present in WGL4 and in Symbol font)
ΘΘ
920
0398
&Theta
GREEK CAPITAL LETTER THETA (present in WGL4 and in Symbol font)
ΙΙ
921
0399
&Iota
GREEK CAPITAL LETTER IOTA (present in WGL4 and in Symbol font)
ΚΚ
922
039A
&Kappa
GREEK CAPITAL LETTER KAPPA (present in WGL4 and in Symbol font)
ΛΛ
923
039B
&Lambda
GREEK CAPITAL LETTER LAMDA (present in WGL4 and in Symbol font)
ΜΜ
924
039C
&Mu
GREEK CAPITAL LETTER MU (present in WGL4 and in Symbol font)
ΝΝ
925
039D
&Nu
GREEK CAPITAL LETTER NU (present in WGL4 and in Symbol font)
ΞΞ
926
039E
&Xi
GREEK CAPITAL LETTER XI (present in WGL4 and in Symbol font)
ΟΟ
927
039F
&Omicron
GREEK CAPITAL LETTER OMICRON (present in WGL4 and in Symbol font)
ΠΠ
928
03A0
&Pi
GREEK CAPITAL LETTER PI (present in WGL4 and in Symbol font)
ΡΡ
929
03A1
&Rho
GREEK CAPITAL LETTER RHO (present in WGL4 and in Symbol font)
ΣΣ
931
03A3
&Sigma
GREEK CAPITAL LETTER SIGMA (present in WGL4 and in Symbol font)
ΤΤ
932
03A4
&Tau
GREEK CAPITAL LETTER TAU (present in WGL4 and in Symbol font)
ΥΥ
933
03A5
&Upsilon
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON (present in WGL4 and in Symbol font)
ΦΦ
934
03A6
&Phi
GREEK CAPITAL LETTER PHI (present in WGL4 and in Symbol font)
ΧΧ
935
03A7
&Chi
GREEK CAPITAL LETTER CHI (present in WGL4 and in Symbol font)
ΨΨ
936
03A8
&Psi
GREEK CAPITAL LETTER PSI (present in WGL4 and in Symbol font)
ΩΩ
937
03A9
&Omega
GREEK CAPITAL LETTER OMEGA (present in WGL4 and MacRoman, and in Symbol font)
ΪΪ
938
03AA
 
GREEK CAPITAL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA
ΫΫ
939
03AB
 
GREEK CAPITAL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA
άά
940
03AC
 
GREEK SMALL LETTER ALPHA WITH TONOS
έέ
941
03AD
 
GREEK SMALL LETTER EPSILON WITH TONOS
ήή
942
03AE
 
GREEK SMALL LETTER ETA WITH TONOS
ίί
943
03AF
 
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH TONOS
ΰΰ
944
03B0
 
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA AND TONOS
αα
945
03B1
&alpha
GREEK SMALL LETTER ALPHA (present in WGL4 and in Symbol font)
ββ
946
03B2
&beta
GREEK SMALL LETTER BETA (present in WGL4 and in Symbol font)
γγ
947
03B3
&gamma
GREEK SMALL LETTER GAMMA (present in WGL4 and in Symbol font)
δδ
948
03B4
&delta
GREEK SMALL LETTER DELTA (present in WGL4 and in Symbol font)
εε
949
03B5
&epsilon
GREEK SMALL LETTER EPSILON (present in WGL4 and in Symbol font)
ζζ
950
03B6
&zeta
GREEK SMALL LETTER ZETA (present in WGL4 and in Symbol font)
ηη
951
03B7
&eta
GREEK SMALL LETTER ETA (present in WGL4 and in Symbol font)
θθ
952
03B8
&theta
GREEK SMALL LETTER THETA (present in WGL4 and in Symbol font)
ιι
953
03B9
&iota
GREEK SMALL LETTER IOTA (present in WGL4 and in Symbol font)
κκ
954
03BA
&kappa
GREEK SMALL LETTER KAPPA (present in WGL4 and in Symbol font)
λλ
955
03BB
&lambda
GREEK SMALL LETTER LAMDA (present in WGL4 and in Symbol font)
μμ
956
03BC
&mu
GREEK SMALL LETTER MU (present in WGL4 and in Symbol font)
νν
957
03BD
&nu
GREEK SMALL LETTER NU (present in WGL4 and in Symbol font)
ξξ
958
03BE
&xi
GREEK SMALL LETTER XI (present in WGL4 and in Symbol font)
οο
959
03BF
&omicron
GREEK SMALL LETTER OMICRON (present in WGL4 and in Symbol font)
ππ
960
03C0
&pi
GREEK SMALL LETTER PI (present in WGL4 and MacRoman, and in Symbol font)
ρρ
961
03C1
&rho
GREEK SMALL LETTER RHO (present in WGL4 and in Symbol font)
ςς
962
03C2
&sigmaf
GREEK SMALL LETTER FINAL SIGMA (present in WGL4 and in Symbol font)
σσ
963
03C3
&sigma
GREEK SMALL LETTER SIGMA (present in WGL4 and in Symbol font)
ττ
964
03C4
&tau
GREEK SMALL LETTER TAU (present in WGL4 and in Symbol font)
υυ
965
03C5
&upsilon
GREEK SMALL LETTER UPSILON (present in WGL4 and in Symbol font)
φφ
966
03C6
&phi
GREEK SMALL LETTER PHI (present in WGL4 and in Symbol font)
χχ
967
03C7
&chi
GREEK SMALL LETTER CHI (present in WGL4 and in Symbol font)
ψψ
968
03C8
&psi
GREEK SMALL LETTER PSI (present in WGL4 and in Symbol font)
ωω
969
03C9
&omega
GREEK SMALL LETTER OMEGA (present in WGL4 and in Symbol font)
ϊϊ
970
03CA
 
GREEK SMALL LETTER IOTA WITH DIALYTIKA (present in WGL4)
ϋϋ
971
03CB
 
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH DIALYTIKA (present in WGL4)
όό
972
03CC
 
GREEK SMALL LETTER OMICRON WITH TONOS (present in WGL4)
ύύ
973
03CD
 
GREEK SMALL LETTER UPSILON WITH TONOS (present in WGL4)
ώώ
974
03CE
 
GREEK SMALL LETTER OMEGA WITH TONOS (present in WGL4)
ϐϐ
976
03D0
 
GREEK BETA SYMBOL
ϑϑ
977
03D1
&thetasym
GREEK THETA SYMBOL (present in Symbol font)
ϒϒ
978
03D2
&upsih
GREEK UPSILON WITH HOOK SYMBOL (present in Symbol font)
ϓϓ
979
03D3
 
GREEK UPSILON WITH ACUTE AND HOOK SYMBOL
ϔϔ
980
03D4
 
GREEK UPSILON WITH DIAERESIS AND HOOK SYMBOL
ϕϕ
981
03D5
 
GREEK PHI SYMBOL (present in Symbol font)
ϖϖ
982
03D6
&piv
GREEK PI SYMBOL (present in Symbol font)
ϗϗ
983
03D7
 
GREEK KAI SYMBOL
ϚϚ
986
03DA
 
GREEK LETTER STIGMA
ϛϛ
987
03DB
 
GREEK SMALL LETTER STIGMA
ϜϜ
988
03DC
 
GREEK LETTER DIGAMMA
ϝϝ
989
03DD
 
GREEK SMALL LETTER DIGAMMA
ϞϞ
990
03DE
 
GREEK LETTER KOPPA
ϟϟ
991
03DF
 
GREEK SMALL LETTER KOPPA
ϠϠ
992
03E0
 
GREEK LETTER SAMPI
ϡϡ
993
03E1
 
GREEK SMALL LETTER SAMPI
ϢϢ
994
03E2
 
COPTIC CAPITAL LETTER SHEI
ϣϣ
995
03E3
 
COPTIC SMALL LETTER SHEI
ϤϤ
996
03E4
 
COPTIC CAPITAL LETTER FEI
ϥϥ
997
03E5
 
COPTIC SMALL LETTER FEI
ϦϦ
998
03E6
 
COPTIC CAPITAL LETTER KHEI
ϧϧ
999
03E7
 
COPTIC SMALL LETTER KHEI
ϨϨ
1000
03E8
 
COPTIC CAPITAL LETTER HORI
ϩϩ
1001
03E9
 
COPTIC SMALL LETTER HORI
ϪϪ
1002
03EA
 
COPTIC CAPITAL LETTER GANGIA
ϫϫ
1003
03EB
 
COPTIC SMALL LETTER GANGIA
ϬϬ
1004
03EC
 
COPTIC CAPITAL LETTER SHIMA
ϭϭ
1005
03ED
 
COPTIC SMALL LETTER SHIMA
ϮϮ
1006
03EE
 
COPTIC CAPITAL LETTER DEI
ϯϯ
1007
03EF
 
COPTIC SMALL LETTER DEI
ϰϰ
1008
03F0
 
GREEK KAPPA SYMBOL
ϱϱ
1009
03F1
 
GREEK RHO SYMBOL
ϲϲ
1010
03F2
 
GREEK LUNATE SIGMA SYMBOL
ϳϳ
1011
03F3
 
GREEK LETTER YOT
ϴϴ
1011
03F4
 
GREEK CAPITAL THETA SYMBOL
ϵϵ
1011
03F5
 
GREEK LUNATE EPSILON SYMBOL
 

DoświadczenieMamy już 10 lat doświadczenia w prowadzeniu marketingowych baz danych


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości w Polsce. Źródło danych słownikowych gotowe do wykorzystania w systemach informatycznych

ZaufanieDotychczas nasze produkty wybrało ponad 1000 firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2012