Baza kodów pocztowych

Zaloguj się do baz wiedzy
 
WASKO S.A.
 

Dane statystyczne z bazy PESEL

Dane statystyczne z bazy PESEL

Dzięki posiadanej kompletnej informacji o wszystkich budynkach w Polsce wraz z liczbą ludności oraz danymi demograficznymi jesteśmy w stanie przygotować szczegółowe analizy oraz raporty demograficzne. Dane mogą dotyczyć określonego obszaru (wybranych gmin), mogą też być zagregowane do poziomu miasta, powiatu bądź województwa. Do wszystkich danych przypisaliśmy numerację miejscowości i ulic zgodną z bazami GUS.

Komplet informacji który podlega analizie to ponad 5 milionów rekordów zawierających pełne informacje o strukturze demograficznej oraz liczbie mieszkańców każdego budynku mieszkalnego w Polsce.

Posiadane informacje połączone są z główną tabelą słownikową, dzięki temu możemy wykorzystać przy tworzeniu raportu dodatkowe atrybuty typu: kod pocztowy, numery kierunkowe, stare województwa, współrzędne geograficzne, itp..

Przykładowe raporty jakie możemy przygotować:

 • Gminy z największą liczbą dzieci w wieku przedszkolnym,
 • Grupy kodów pocztowych z największą ilością osób w wieku średnim,
 • Obszary (punktowe) o największej liczbie osób zaczynających dorosłe życie.

Statystyka bazy:
 • Liczba budynków w gminach miejskich
 • Liczba budynków w gminach wiejskich
 • Liczba lokali mieszkalnych w gminach miejskich
 • Liczba lokali mieszkalnych w gminach wiejskich
 • 15 przedziałów wiekowych
  -     1 962 tys.
  -     3 124 tys
  -     7 729 tys.
  -     3 580 tys.

Więcej o systemie PESEL

PESEL to skrót od wyrażenia "Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności" i zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Rejestr jest prowadzony od 1979 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tworzony rejestr zawiera m.in. następujące dane:

 • numer PESEL ;
 • nazwisko i imiona aktualne ;
 • nazwiska i imiona poprzednie ;
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców ;
 • datę i miejsce urodzenia ;
 • płeć ;
 • obywatelstwo ;
 • adres i datę zameldowania na pobyt stały ;
 • adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania ;
 • serię i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, karty stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP) oraz oznaczenie organu, który go wydał ;
 • datę zgonu ;
 • datę sprzeciwu przeciwko udostępnianiu danych osobowych ;

Podany powyżej zbiór informacji zawarty w bazie PESEL jest tylko opisem danych jakie zbiera MSWiA, natomiast dane objęte naszą ofertą usług są wyszczególnione poniżej.

Do celów analiz możemy wykorzystać taki posiadany zakres danych:

Nazwa polaOpis
MIEJSCOWOSCNazwa miejscowości
ULICA Nazwa ulicy
DOM Nr budynku
LICZBLOKLiczba lokali w budynku (liczba gospodarstw domowych)
RIlość wszystkich lokatorów w budynku
0-4RIlość lokatorów od 0 do 4 lat
5-7RIlość lokatorów od 5 do 7 lat
8-10RIlość lokatorów od 8 do 10 lat
11-14RIlość lokatorów od 11 do 14 lat
15-17RIlość lokatorów od 15 do 17 lat
18-24RIlość lokatorów od 18 do 24 lat
25-29RIlość lokatorów od 25 do 29 lat
30-34RIlość lokatorów od 30 do 34 lat
35-39RIlość lokatorów od 35 do 39 lat
40-44RIlość lokatorów od 40 do 44 lat
45-49RIlość lokatorów od 45 do 49 lat
50-54RIlość lokatorów od 50 do 54 lat
55-59RIlość lokatorów od 55 do 59 lat
60-64RIlość lokatorów od 60 do 64 lat
65I>RIlość lokatorów powyżej 65 lat
SYMSymbol miejscowości z bazy TERYT
SYM PODSymbol miejscowości nadrzędnej z bazy TERYT
SYM_ULSymbol ulicy z centralnego katalogu ulic GUS
KODKod pocztowy dla danego budynku

Uwagi do jakości danych

Z uwagi na błędy oraz braki występujące w bazach TERYT, ULICE i PESEL nie wszystkie rekordy mają przypisaną numerację SYM, SYM_POD oraz SYM_UL. Błędy dotyczą różnic w zapisie nazwy miejscowości, przykładowo

nazwa teryt - nazwa pesel
Kalinka Kolonia - Kalinka-Kolonia
Kalinkowo - Kalinkowa
Kalinkówko - Kalinkowko

Podane powyżej przykłady zostały na podstawie analizy nazw połączone, natomiast pozostała pewna ilość nazw która występuje w PESEL ale nie znajduje się w rejestrach GUS, nawet pod podobną nazwą. Poprawnie połączonych, opisanych numeracją GUS jest w tym przypadku ponad 99% rekordów dla których suma ludności w bazie wynosi blisko 99,9%

W przypadku nazewnictwa ulic stosowany schemat nazw w PESEL jest w dużej części inny niż prowadzony przez GUS, przy łączeniu obu tabel wykorzystaliśmy własną tabelę nazw ulic uszczegółowionych, pozostało w tym przypadku niepołączonych rekordów dla łącznej liczby ludności 0,01% z całości, nieprzypisane rekordy dotyczą w głównej części pojedynczych zabudowań które są przypisane do złej miejsowości.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Wynik połączenia słowników GUS/PESEL


 

DoświadczenieOd ponad 15 lat prowadzimy dla was Bazy Wiedzy


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości i instytucji w Polsce

ZaufanieNaszymi klientami jest już ponad 1000 największych firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2017

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia