Baza kodów pocztowych WASKO S.A.
Zaloguj się do baz wiedzy
 
 

Aktualności

2019-07-09

Pracujemy nad uruchomieniem nowej strony produktowej. Do tego czasu nasza dotychczasowa strona będzie rzadziej aktualizowana, natomiast aktualizacje słowników są prowadzone planowo.

2019-05-08

Przenosimy nasze słowniki na nowy szybszy serwer.

2018-12-10

7 grudnia sąd wycofał dekomunizację ulic w Warszawie. Wracają stare nazwy. W sumie do starych nazw wróciło 44 z 45 ulic! Przypominamy że nasz słownik wspiera wszystkie zmiany nazewnictwa ulic, nawet jeśli będą one robione kilkukrotnie w ciągu jednego roku ;)

2018-11-28

Zakończyliśmy prace nad aktualizacją geolokalizacji budynków. Łącznie dodaliśmy 183 tys. nowych adresów.

2018-10-08

Kończymy prace nad dwiema dużymi aktualizacjami: słownika banków oraz współrzędnych geograficznych budynków. Jednocześnie rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją słownika adresowego towarzystw ubezpieczeniowych i ich placówek.

2018-06-21

Kończymy kilka dużych aktualizacji, m.in. sądownictwa (zmiany ustawowe), komorników i jednostek policji. Wszystkie zmiany powinny znaleźć się w najnowszej, lipcowej aktualizacji.

2018-02-28

Dekomunizacja ulic trwa dalej. Aktualnie wojewodowie wprowadzają zmiany dla tych ulic, które nie zostały zamienione przez poszczególne samorządy. Przykładowo dla województwa śląskiego dotyczy do 128 nazw ulic w ponad 40 gminach!

2018-01-12

Dodaliśmy do słownika numeracji budynków, ryzyko jego uszkodzenia poprzez zalanie. Jest ono opisane 4 stanami w zależności od rodzaju powodzi (niskie, średnie, wysokie) bądź brak zagrożenia.

2017-12-21

Jesteśmy na etapie przygotowania danych o budynkach zagrożonych powodziami. Informacje będą posiadać trzy stopnie prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia (niskie, średnie, wysokie) oraz głębokości zalania od 0,5 do 4 m. Więcej informacji wkrótce.

2017-10-19

Końcówka dekomunizacji? Comiesięczna statystyka zmian w nazewnictwie ulic wskazuje że dekomunizacja powoli się zakończy, ilość zmian w ostatnich miesiącach wynosiła mianowicie : styczeń - 53, luty - 38, marzec - 25, kwiecień - 67, maj - 56, czerwiec - 191, lipiec - 357, sierpień - 273, wrzesień 217. Górkę mieliśmy w lipcu, ale do powrotu do normy (50 zmian miesięcznie), będziemy musieli jeszcze trochę poczekać.

2017-07-03

Zaktualizowana została baza danych Kancelarii Komorniczych.

2017-06-09

Zaktualizowaliśmy bazę danych geolokalizacyjnych.

2017-05-30

Jesteśmy w trakcie aktualizacji danych geolokalizacyjnych. Szykuje się dużo zmian!

2017-05-09

Zaktualizowaliśmy wszystkie dane w słowniku prokuratur apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych.

2017-04-05

Zaktualizowaliśmy wszystkie dane w słowniku sądów powszechnych i komorników. Zmiany od ostatniej aktualizacji były naprawdę duże!

2017-07-03

Zaktualizowana została baza danych Kancelarii Komorniczych.

2017-06-09

Zaktualizowaliśmy bazę danych geolokalizacyjnych.

2017-05-30

Jesteśmy w trakcie aktualizacji danych geolokalizacyjnych. Szykuje się dużo zmian!

2017-05-09

Zaktualizowaliśmy wszystkie dane w słowniku prokuratur apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych.

2017-04-05

Zaktualizowaliśmy wszystkie dane w słowniku sądów powszechnych i komorników. Zmiany od ostatniej aktualizacji były naprawdę duże!

2017-03-16

Zaktualizowana została baza urzędów skarbowych.

2017-03-06

Na bieżąco aktualizujemy słownik miejscowości i ulic, ostatnia aktualizacja za miesiąc luty, została dostarczona 2 marca.

2016-09-05

W ostatnim czasie zaktualizowaliśmy dużą część z naszych baz instytucji, m.in. dane dla sądów, prokuratur, urzędów miast i gmin, ZUSów i KRUSów.

2016-08-18

Zaktualizowana została baza komorników sądowych, obecnie mamy 1501 kancelarii komorniczych na liście. Ten słownik jest aktualizowany w trybie co dwa miesiące.

2016-07-08

Zakończyliśmy aktualizację słownika geokoordynatów budynków. W efekcie zostały uzupełnione dane geolokalizacyjne dla ponad 1 mln. budynków.

2016-05-31

Przypominamy że od początku roku w trybie comiesięcznym aktualizujemy słownik ulic. Każda kolejna aktualizacja jest dostępna ostatniego dnia miesiąca.

2016-04-07

Zakończyliśmy kolejną aktualizację bazy komorników sądowych, aktualnie w naszych słownikach mamy 1448 komorników.

2016-03-29

Udostępniamy comiesięczną aktualizację dla słownika miejscowości i ulic. Przypominamy że od początku tego roku słownik ten aktualizujemy co miesiąc.

2016-02-08

Sprawdziliśmy aktualność numerów kont w naszych słownikach, w efekcie czego 38 numerów kont Urzędów Miast i Gmin zostało zmienionych.

2016-01-28

Przeprowadzamy weryfikację numerów kont bankowych urzędów miast i gmin, początek roku to ulubiona pora urzędów na wprowadzenie takich zmian (dodam tylko że mamy do sprawdzenia ponad 2000 kont bankowych!).

2016-01-14

Zakończyliśmy aktualizację wszystkich słowników w których uległy zmiany nazw miejscowości (w oparciu o ustawy które działają od początku roku).

2016-01-04

Wprowadziliśmy nieduże zmiany w które zaszły w sądownictwie z początkiem roku oraz zmiany w podziale terytorialnym kraju - nowe gminy miejskie.

2015-12-18

Zakończona została olbrzymia aktualizacja bazy banków - przeprowadzamy ja raz do roku i polega ona na zebraniu od nowa wszystkich adresów i połączeniu ich z adresami z lat wcześniejszych.

2015-11-25

Zakończyliśmy aktualizację słownika towarzystw ubezpieczeniowych, zmiany jakie zaszły w tej bazie na przełomie roku są olbrzymie, głównie za sprawą pośredników którzy są przypisani do każdego z towarzystw w naszej bazie. Aktualnie w bazie tej znajduje się 11538 adresów.

2015-09-15

Zaktualizowaliśmy słownik ulic: doszło 807 nowych a blisko 200 ulic zmieniło nazwy.

2015-09-14

W czasie wakacji nie próźnowaliśmy i zaktualizowaliśmy m.in.: urzędy miast i gmin, prokuratury, KRUSy, urzędy stanu cywilnego, straże miejskie i pożarne.

2015-07-13

Opublikowaliśmy kolejną dużą aktualizację dla słownika ulic. Łącznie dodaliśmy 1292 całkiem nowe ulice. Oczywiście do wszyskich ulic przypisane są odpowiednie instytucje i kody pocztowe.

2015-07-08

Zebraliśmy już komplet danych dla 34 nowopowstałych sądów rejonowych, czyli m.in. ich numer kont bankowych.

2015-06-25

Wprowadziliśmy do słowników zmiany w sądownictwie jakie wejdą od początku lipca, dla najbardziej niecierpliwych klientów dodatkowa aktualizacja w tym zakresie została już wysłana.

2015-06-11

Udostępniliśmy aktualizację bazy komorników sądowych.

2015-06-05

Jesteśmy w trakcie dużej aktualizacji danych z geolokalizacją budynków, planowany temin zakończenia tej aktualizacji to sierpień 2015.

2015-05-08

Opisujemy problemy z nazewnictwem w niedawno uruchomionej aplikacji MSWiA ŹRÓDŁO: przeczytaj tutaj.

2015-04-30

Zakończyliśmy jedną z największych planowanych na rok 2015 aktualizacji, dotyczy ona numeracji budynków mieszkalnych. Dane zostały pozyskane z rejestru GUS-NOBC i obejmują okres do końca 2014 roku. Ogólna suma budynków jest niższa o 19 tys. adresów, z czego blisko 15 tys. budynków nie wystąpiło w zbiorach pobranych wcześniej z PESEL i geodezji więc GUS najprawdopodobniej czyści słownik i usuwa błędne wpisy. Ogólnie budynków usuniętych jest 126 744 numerów, dodanych 105 850 numerów, bez zmian jest 6 113 050 numerów budynków.

2015-03-26

Kolejna aktualizacja słownika ulic, tym razem mieliśmy do sprawdzenia dane tylko z 2 miesięcy, dodaliśmy 593 nowych ulic, 74 ulice oznaczyliśmy jako usunięte, 324 ulic zmieniło nazwy.

2015-03-25

W poprzednim miesiącu opracowaliśmy aktualizację komorników - aktualnie mamy w bazie 1338 komorników sądowych, aktualizacja objęła także przypisanie komorników do nowych sądów.

2015-03-18

Wprowadziliśmy poprawki w nazewnictwie ponad 600 ulic których nazwy pochodziły z bazy GUS-TERYT. Nazewnictwo mogliśmy poprawić dzięki porównaniu nazw z GUS z nazwami w bazie PESEL.

2015-02-05

Zaktualizowaliśmy słownik ulic, dodaliśmy 1266 całkiem nowych ulic, 457 ulic zmieniło gminę, natomiast 112 ulic zostało wykasowanych.

2015-01-13

Udostępniliśmy w naszych wyszukiwarkach najnowszą bazę która zawiera wszystkie zmiany w sądownictwie jakie zaszły z początkiem roku 2015.

2014-11-06

Podsumowanie największych zmian w III kwartale:
- w ramach aktualizacji słownika ulic: dodaliśmy 711 nowych nazw ulic oraz zmieniliśmy 207 nazw.
- przeprowadziliśmy także duże aktualizacje danych adresowych w słownikach: urzędów miast i gmin, urzędów skarbowych, sądów rejonowych, komorników, ZUSów oraz KRUSów.

Aktualnie pracujemy nad dużą aktualizacją baz adresowych banków i towarzystw ubezpieczeniowych. Każda z nich będzie dostępna jeszcze w listopadzie.

2014-09-01

Kolejna aktualizacja bazy komorników sądowych za nami. Z uwagi na dużą ilość zmian(jak zawsze), jutro będziemy wysyłać aktualne dane do naszych klientów.

2014-08-21

Dodajemy do naszej oferty bazę wydziałów karnych wszystkich sądów. Od teraz (jako jedyni w Polsce) jesteśmy w stanie wskazać dla dowolnego adresu w Polsce - właściwy dla tego adresu wydział karny.

2014-07-29

Zaktualizowaliśmy (po raz kolejny w tym roku), dane adresowe i numery kont bankowych dla wszystkich wydziałów rejonowych sądów powszechnych i urzędów miast.

2014-07-10

Kwartalna aktualizacja bazy ulic została zakończona - łącznie dodaliśmy ponad 800 nowych nazw ulic do naszych słowników - wszystkie oczywiście posiadają przypisany komplet danych o instytucjach.

2014-07-04

Dodajemy do naszej oferty kolejne instytucje jednoznacznie przypisane do kodów pocztowych: wydziały cywilne oraz gospodarcze sądów rejonowych.

2014-06-25

Zakończyliśmy gruntowną analizę nowych danych statystycznych z bazy PESEL, dzięki temu zaktualizowaliśmy, m.in.: liczbę ludności zagregowaną do poziomu miejscowości, nazewnictwo ponad 250 miejscowości - zostały wprowadzone nazwy używane przez mieszkańców i urzędy.

2014-05-08

Aktualizujemy współrzędne geograficzne dla miejscowości i kodów pocztowych.

2014-04-29

Udostępniamy właśnie nową aktualizację bazy komorników sądowych.

2014-04-09

Zakończyliśmy aktualizację bazy administracji publicznej, łącznie poprawiliśmy i uzupełniliśmy ponad 3 tys. danych tele-adresowych Urzędów Miast i Gmin.

2014-04-08

Kwartalna aktualizacja bazy ulic została zakończona - łącznie dodanych zostało ponad 1200 nowych nazw ulic, wszystkie dodane ulice zostały uzupełnione o kody pocztowe i przypisane zostały do nich wszystkie instytucje w Polsce.

2014-03-03

Zakończyliśmy łączenie naszych słowników z aktualnym zbiorem danych z systemu NOBC (GUS) - zawiera on numerację wszystkich budynków i mieszkań.

2014-02-06

Aktualizujemy liczbę ludności zagregowaną do poziomu miejscowości, ulic i kodów pocztowych (na podstawie bazy PESEL).

2014-02-05

Kolejna aktualizacja komorników została udostępniona naszym klientom. Aktualnie średnio co miesiąc powstaje 10 nowych kancelarii komornicznych.

2014-01-30

Trwa duża aktualizacja bazy administracji publicznej, weryfikujemy m.in. wszystkie numery kont Urzędów Miast i Gmin oraz ich dane adresowe - planowany termin zakończenia - koniec lutego 2014.

2014-01-12

Wprowadziliśmy do naszej bazy zmiany w rodzaju gmin - z początkiem roku powstało w Polsce kilka nowych miast.

2013-12-30

Zakończyliśmy dużą aktualizację bazy banków - aktualnie w bazie mamy 17058 adresów placówek bankowych bądź ich pośredników.

2013-12-18

Kwartalna aktualizacja bazy ulic została zakończona - dodaliśmy blisko 2 tys. nowych nazw ulic do naszego słownika.

2013-12-11

Wprowadziliśmy do bazy zaległą aktualizację miejscowości w oparciu o TERYT, zmianie uległy głównie statusy miejscowości zwyczajowych, z ciekawostek powiemy że GUS wykasował 40 zamieszkałych miejscowości, oczywiście pozostały one w naszej bazie.

2013-12-10

Wprowadziliśmy do bazy dużą aktualizację numerów kont do opłat skarbowych dla Urzędów Miast.

2013-10-10

Zakończyliśmy aktualizację bazy Urzędów Miast i Gmin oraz Komisariatów Policji.

2013-10-02

Zaktualizowaliśmy bazę komorników. W sumie doszło od poprzedniej aktualizacji (w ciągu 3 miesięcy) ponad 140 kancelarii komorniczych.

2013-10-10

Zakończyliśmy kwartalną aktualizację bazy ulic. Przypominam że dużą część informacji o zmianach w bazie ulic pobieramy z bazy TERYT. Zmiany które GUS wprowadza na szczęście weryfikujemy bardzo dokładnie, dla zainteresowanych podam że w ostatnim kwartale GUS usunął ponad 400 nazw ulic, które dodał w II kwartale 2013 roku oraz wykasował 189 poprawnych ulic zamieszkałych przez ponad 12 tys. mieszkańców.

2013-09-25

Zakończyliśmy kwartalną aktualizację bazy ulic. Przypominam że dużą część informacji o zmianach w bazie ulic pobieramy z bazy TERYT. Zmiany które GUS wprowadza na szczęście weryfikujemy bardzo dokładnie, dla zainteresowanych podam że w ostatnim kwartale GUS usunął ponad 400 nazw ulic, które dodał w II kwartale 2013 roku oraz wykasował 189 poprawnych ulic zamieszkałych przez ponad 12 tys. mieszkańców.

2013-08-23

Zaktualizowaliśmy bazę operatorów pocztowych. Baza ta zawiera informację o obszarach obsługiwanych przez niezależnych operatorów pocztowych (Polską Grupę Pocztową oraz InPost) oraz obszar w którym Poczta Polska realizuje usługę przesyłki aglomeracyjnej. Baza umożliwia wygenerowanie bazy adresowej dla tych operatorów/usług jak i obszarów kodowych.

2013-07-24

Przeprowadziliśmy bardzo gruntowną aktualizację danych dot. sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych oraz wydziałów cywilnych. W przyszłym tygodniu nowe dane powinny pojawić się w naszej wyszukiwarce online.

2013-07-18

Od dzisiaj działamy na nowym serwerze. Przepraszamy za niedogodności jakie w dniu dzisiejszym mogły wyniknąć przy korzystaniu z naszych usług.

2013-07-05

Zakończyliśmy kolejną kwartalną aktualizację słownika ulic. Zmienionych zostało ponad 200 nazw ulic, usuniętych 180, dodanych ponad 1300. Wszystkie dodane ulice otrzymały informację o właściwych dla nich urzędach oraz kody pocztowe.

2013-06-21

Przeprowadziliśmy kolejną dużą aktualizację bazy komorników.

2013-06-13

Dodaliśmy ponad 100 współrzędnych geograficznych dla nowych kodów pocztowych.

2013-06-05

Przeprowadziliśmy bardzo dużą dodatkową weryfikację nazewnictwa ulic w oparciu o dane z GUS i MSWiA, łącznie w różnym stopniu poprawionych zostało ponad 1500 nazw ulic.

2013-05-17

Kolejna aktualizacja Urzędów Skarbowych za nami, sprawdziliśmy wszystkie adresy, konta oraz dodaliśmy adresy mailowe.

2013-04-30

Zaktualizowaliśmy bazę prokuratur apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych. Do wszystkich prokuratur dodaliśmy adresy mailowe.

2013-04-10

Zaktualizowana została baza ulic, dodaliśmy blisko 2000 nowych nazw oraz zmieniliśmy 169 nazw ulic.

2013-04-09

Zaktualizowana została baza Urzędów Miast i Gmin, sprawdziliśmy dane adresowe urzędów oraz numery kont do opłat skarbowych.

2013-03-08

Wszystkie numery kont w sądach rejonowych oraz okręgowych dla dochodów budżetowych, sum na zlecenie oraz sum depozytowych zostały dzisiaj przez nas zaktualizowane.

2013-03-07

Dodaliśmy do płatnej wyszukiwarki m.in. możliwość wyświetlenia komorników dla danego sądu oraz oddziału ZUSu dla danego inspektoratu.

2013-02-19

Zakończyliśmy dużą aktualizację bazy komorników sądowych, aktualnie mamy na liście 1078 kancelarii komorniczych.

2013-01-29

Wprowadziliśmy do bazy kolejną dużą aktualizację nazewnictwa ulic, w jej wyniku doszły 1424 całkiem nowe nazwy ulic, usuniętych zostało 837 ulic, nazwy zmieniły 43 ulice. Blisko 200 ulic które zostały usunięte w bazie TERYT oznaczyliśmy jako poprawne, są one zamieszkane i Urzędy Gmin potwierdziły ich istnienie, nazwy te nie będą usuwane z naszej bazy pomimo tego że w bazie TERYT już ich nie ma.

2013-01-07

Zakończyliśmy aktualizację bazy adresowej i właściwości terytorialnej sądów powszechnych. Najważniejszą zmianą jest zniesienie 79 sądów rejonowych i utworzenie w ich miejscu wydziałów zamiejscowych.

2012-11-23

Zaktualizowaliśmy bazę komorników sądowych. Staramy się aktualizować te dane raz w miesiącu (ale nie o wszystkich aktualizacjach informujemy na tej stronie).

2012-11-16

Zebraliśmy na zlecenie jednego z klientów informacje o wszystkich wydziałach sądów w województwie mazowieckim.

2012-10-02

Zakończyliśmy kolejną kwartalną aktualizację słownika ulic. Zmienionych zostało 35 nazw ulic, usuniętych 28, dodanych: 1154 ulic. Oczywiście dla wszystkich ulic dodaliśmy informację o właściwych dla nich urzędach oraz kody pocztowe.

2012-09-18

Zaktualizowane zostało nazewnictwo miejscowości na podstawie zmian w TERYT(GUS) w ostatnim kwartale. Podczas analizy i weryfikacji zmian ustaliliśmy że 42 miejscowości spośród usuniętych w GUS to nazwy nadal obowiązujące, zostały one potwierdzone we właściwym urzędzie gminy.

2012-09-14

Zakończyliśmy łączenie danych z bazy budynków (ponad 6 mln. rekordów) z naszymi słownikami. Aktualnie posiadamy informację o numeracji wszystkich budynków i mieszkań w Polsce.

2012-08-22

Zweryfikowane zostały adresy wszystkich komorników sądowych - łącznie ponad 1000 adresów.

2012-08-20

Dodaliśmy w płatnej wyszukiwarce możliwość wyliczania odległości pomiędzy kodami pocztowymi i pokazywania ich współrzędnych geograficznych.

2012-07-25

Zaktualizowane zostały dane dotyczące wydziałów gospodarczych w sądach rejonowych i prowadzonych przez nie zakresy spraw.

2012-07-23

Zaktualizowane zostały dane dotyczące wydziałów gospodarczych w sądach okręgowych i prowadzonych przez nie spraw.

2012-07-05

Wielka aktualizacja kodów pocztowych zakończona, zmieniliśmy kody pocztowe dla ponad 7 tys. miejscowości bądź ulic.

2012-06-30

W minionym kwartale zaktualizowaliśmy wszystkie bazy adresowe urzędów (razem z numerami kont), łącznie zweryfikowanych zostało ponad 8000 adresów różnych instytucji!!!

2012-06-18

Zaktualizowane zostały konta bankowe Urzędów Miast i Gmin.

2012-06-05

Dane w płatnej wyszukiwarce zostały uzupełnione o identyfikatory ulic i podziału terytorialnego TERYT.

2012-05-31

Wprowadzona została do bazy duża aktualizacja kodów pocztowych dla ulic w dużych miejscowościach.

2012-05-28

Uruchomiona została usługa standaryzacji i uzupełnienia plików Excel dla naszych klientów baz online.

2012-05-25

Zaktualizowane zostały współrzędne środków miejscowości dla obszarów wiejskich.

2012-05-17

Zaktualizowaliśmy dane adresowe sądów powszechnych.

2012-05-16

Przygotowaliśmy specjalną aktualizację kodów pocztowych skrytek pocztowych, dzisiaj została do bazy wprowadzona opisana aktualizacja.

2012-05-14

Pracujemy nad dodaniem do naszej wyszukiwarki online opcji automatycznego uzupełniania danych w plikach Excel naszych klientów.

2012-05-11

Trwa weryfikacja kodów pocztowych dla ponad 3000 miejscowości wiejskich.

2012-05-10

Zweryfikowane zostały dane dotyczące przypisania ulic do komisariatów dla miast wojewódzkich.

2012-04-19

Zakończona została kolejna aktualizacja bazy komorników sądowych. Obecnie jest ona przeprowadzana z comiesięczną częstotliwością.

2012-03-30

Zakończyliśmy aktualizację bazy ulic za pierwszy kwartał 2012 roku, dodaliśmy 2157 całkiem nowych nazw ulic. Do wszystkich ulic przypisaliśmy informacje o właściwych urzędach i kodach pocztowych. Dodam jeszcze tylko że jest to pod względem ilości dodanych ulic rekordowy kwartał od początku prowadzenia Baz Wiedzy.

2012-03-23

Zakończenie dużej aktualizacji kodów pocztowych dla miejscowości wydzielonych oraz wiejskich.

2012-03-23

Zakończenie aktualizacji bazy Ośrodków Pomocy Społecznej oraz Domów Opieki Społecznej.

2012-03-02

W ciągu ostatnich kilku dni wprowadziliśmy kilka poprawek oraz ułatwień w płatnej wyszukiwarce naszych baz słownikowych, m.in. pogrubienie wyszukiwanego tekstu, polepszenie czytelności panelu wyszukującego.

2012-02-24

Przygotowanie dokumentu opisującego wyjątki w nazewnictwie miejscowości oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w tej kategorii.

2012-02-20

Zakończenie kolejnej aktualizacji bazy Urzędów Miast i Gmin.

2012-02-16

Zakończona została aktualizacja bazy komorników sądowych.

2012-02-17

Duża aktualizacja liczby ludności dla miejscowości i ulic.

2012-01-27

Zakończyliśmy aktualizację nazewnictwa miejscowości na podstawie ostatnich zmian w bazie rejestru TERYT. Wszystkie zmiany zostały potwierdzone poprzez kontakt z właściwymi Urzędami Gmin. W wyniku czego m.in. dodaliśmy 57 nowych nazw, zmieniliśmy 29 nazw oraz odrzuciliśmy 27 zmian nazw które zostały wprowadzone przez GUS ale nie zostały potwierdzone w UG.

2012-01-16

Program Publiczek trafia do sprzedaży - umożliwia on m.in. automatyczne uzupełnianie plików Excela o dane z naszych słowników.

2011-12-21

Zakończyliśmy aktualizację bazy urzędów skarbowych.

2011-12-21

Zakończyliśmy aktualizację bazy ulic za ostatni kwartał, w tym czasie w Polsce zostało nadanych ponad 800 nowych nazw ulic.

2011-11-30

Dodaliśmy na naszych stronach informacje o nowej usłudze dostępu do Baz poprzez WebAPI.

2011-11-22

Zaktualizowaliśmy dane adresowe wszystkich prokuratur oraz sądów powszechnych.

2011-11-07

Został uruchomiony system raportowania błędów.

2011-10-21

Uruchomiona została możliwość automatycznego zakładania konta testowego w naszej wyszukiwarce wiedzy o miejscowościach, zobacz.

2011-10-11

Zakończyliśmy aktualizację bazy adresowej policji - jest to nowość w naszej ofercie, baza umożliwia przypisanie do każdego adresu w Polsce właściwego komisariatu.

2011-10-07

Zakończyliśmy aktualizację bazy banków, aktualnie znajduje się w niej 17058 placówek banków, SKOKów oraz pośredników finansowych.

2011-09-28

Dodaliśmy 55 miejscowości które nie znajdują się w oficjalnym rejestrze miejscowości prowadzonym przez GUS.

2011-09-21

Zakończyliśmy aktualizację kodów pocztowych - w sumie zmienionych zostało ponad 2000 kodów.

2011-09-15

Zakończyliśmy aktualizację bazy urzędów miast i gmin. Zweryfikowane zostały dane adresowe urzędów oraz ich numery kont bankowych.

2011-08-26

Zakończyliśmy aktualizację bazy policji która obejmuje informację o komendach, komisariatach oraz posterunkach i ich właściwości terytorialne.

2011-08-16

Zakończyliśmy aktualizację bazy komorników sądowych.

2011-07-28

Zakończyliśmy pracę nad systemem udostępniania danych bezpośrednio z naszej bazy w aplikacjach naszych klientów - szczegóły wkrótce.

2011-07-28

W ciągu całego miesiąca zostały zaktualizowane m.in. bazy: prokuratur, ZUSów, KRUSów.

2011-07-06

Zakończyliśmy aktualizację bazy ulic - w sumie dodanych zostało blisko 800 nowych ulic w Polsce.

2011-06-28

Dodaliśmy nową funkcjonalność do naszej płatnej wyszukiwarki - umożliwia ona pokazanie urzędu miasta właściwego dla opłat skarbowych od czynności urzędowych i zaświadczeń dla danego urzędu skarbowego.

2011-06-17

Zakończyliśmy aktualizację numerów kont bankowych urzędów miast i gmin.

2011-06-16

Wprowadziliśmy aktualizację nazw blisko 3000 miejscowości których nazwy różniły się w rejestrze GUS w stosunku do danych z bazy PESEL. Nazwy w PESEL odpowiadają nazwom używanym przez urzędy oraz mieszkańców. Dzięki połączeniu danych z rejestrem GUS, nazwy używane przez GUS nadal mogą być udostępnione na życzenie.

2011-05-11

Kończymy prace nad przygotowaniem nowych baz adresowych, wśród nich będą m.in. urzędy centralne, komisariaty policji, zakłady penitencjarne oraz urzędy pracy.

2011-05-04

Zaktualizowane zostały współrzędne geograficzne dla nowych kodów pocztowych.

2011-04-03

Zaktualizowana została liczba ludności dla miejscowości na podstawie danych z bazy PESEL z końca 2010 roku.

2011-03-23

Zaktualizowany został słownik urzędów skarbowych.

2011-03-18

Zaktualizowany został słownik ulic, dodaliśmy w sumie 1119 nowych nazw ulic.

2011-03-09

Zaktualizowana została prowadzona baza komorników sądowych.

2011-03-04

Zaktualizowaliśmy dane adresowe wszystkich prokuratur.

2011-02-25

Zaktualizowaliśmy wszystkie konta bankowe sądów rejonowych.

2011-02-23

Zakończyliśmy kolejną kwartalną aktualizację danych adresowych sądów powszechnych.

2011-02-18

Zakończyliśmy kolejną aktualizację bazy miejscowości, w jej wyniku m.in. dodaliśmy 133 nazwy nowo uchwalonych miejscowości.

2011-01-12

Wprowadzone zostały do bazy wyniki przeprowadzonej w ciągu ostatnich 3 miesięcy aktualizacji danych dla kodów pocztowych, weryfikacja objęła dane dla ponad 12 tys. miejscowości, zmianie uległy kody pocztowe dla 831 miejscowości.

2011-01-10

Zakończyliśmy aktualizację danych dla nowo postawłych miast.

2010-12-27

Zakończyliśmy aktualizację danych adresowych prokuratur.

2010-12-23

Zakończyliśmy aktualizację danych adresowych urzędów miast i gmin.

2010-12-22

Zakończyliśmy aktualizację danych adresowych sądów powszechnych.

2010-12-15

Prowadzimy aktualizację naszych baz adresowych, do końca roku w planach mamy zakończenie aktualizacji bazy urzędów miast i gmin, sądów powszechnych, urzędów skarbowych oraz prokuratur.

2010-12-03

Zakończyliśmy aktualizację bazy banków. Obecnie w bazie mamy 17183 placówki bankowe (łącznie ze spółdzielczymi i SKOKami). Wszystkie dane adresowe banków zostały wyczyszczone, ustandaryzowane oraz uzupełnione o informację o województwie, powiecie i gminie.

2010-10-21

Trwa gruntowna aktualizacja danych adresowych i kont bazy urzędów miast i gmin oraz USC.

2010-10-11

Poprawiliśmy w naszej wyszukiwarce miejscowości wyświetalnie informacji o urzędach administracyjnych dla miast.

2010-10-07

Zakończyliśmy pracę nad bazą kancelarii komornicznych, dostępne informacje przypisaliśmy do sądów rejonowych przy których działają właściwe kancelarie.

2010-10-01

Zaktualizowaliśmy współrzędne kodów pocztowych, dla części danych wyznaczyliśmy bardziej dokładne punkty uwzględniające ilość ludności w miejscowościach.

2010-09-16

Zaktualizowany został słownik ulic, w ciągu ostatnich trzech miesiący dodaliśmy w sumie 1999 ulic z czego 56 połączylismy z ulicami usuniętymi.

2010-09-06

Prawie zakończona została praca nad nowym słownikiem Zakładów Ubezpieczeń Społecznych przypisanych do naszego głównego słownika miejscowości. Dzięki nowym danym będziemy mogli przypisać jednoznacznie dla dowolnego adresu w Polsce właściwy ZUS. Czekamy jeszcze na dane z oddziału ZUS w Łodzi.

2010-09-03

Zakończyliśmy kolejną dużą aktualizację kodów pocztowych, jej wynikiem jest weryfikacja kodów pocztowych dla 1490 miejscowości: dla 839 miejscowości zmieniliśmy kod pocztowy na zgodny z podawanym przez Pocztę Polską w swoim internetowym informatorze, dla 563 miejscowości pozostawiliśmy kod pocztowy niezmieniony (doszedł drugi kod alternatywny), dla 88 miejscowości przypisaliśmy kod inny niż dotychczas posiadany i podawany oficjalnie przez PP.

2010-09-02

Zakończyliśmy aktualizację słownika sądów rejonowych które zakładają i prowadzą księgi wieczyste w systemie informatycznym. Aktualna ustawa wprowadziła dla wszystkich gmin w Polsce obowiązek prowadzenia ksiąg wieczystych w systemach informatycznych.

2010-08-27

Kończymy pracę nad dużą aktualizacją kodów pocztowych - jest to wynik ostatniej akcji telefonicznej naszego działu call center.

2010-08-26

Zaktualizowana została baza prokuratur, dodaliśmy aktualny podział w miastach dla nowopowstałych prokuratur.

2010-08-05

Wygraj uczestnictwo w kursie księgowym w Akademii Biznesu MDDP Zobacz więcej.

2010-08-05

Zakończyliśmy aktualizację danych adresowych wszystkich sądów i wydziałów, łącznie sprawdziliśmy 1411 adresów.

2010-07-28

Uruchomiony został serwis dotyczący oferowanej przez nas usługi standaryzacji danych adresowych. Zobacz więcej.

2010-07-28

Zaktualizowane zostały wszystkie dane adresowe prokuratur apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych.

2010-07-16

Zakończyliśmy aktualizację numerów kont bankowych urzędów miast. W kolejnych miesiącach planowana jest comiesięczna aktualizacja tych danych.

2010-07-02

Zaktualizowaliśmy słownik ulic: w ciągu ostatnich 3 miesięcy powstało ponad 1400 ulic, ponad 100 zmieniło nazwy.

2010-06-29

Pierwsza część weryfikacji kodów pocztowych została zakończona, w sumie sprawdziliśmy kody pocztowe dla ponad 2000 miejscowości, z tego zmieniliśmy dla 1147 miejscowości. Wkrótce dalsza część weryfikacji danych.

2010-06-02

Zaktualizowana została baza nazewnictwa miejscowości, dodaliśmy 59 nowopowstałych miejscowości, dwie miejscowości zostały oznaczone jako niepoprawnie usunięte w bazie źródłowej GUS.

2010-05-24

Od kilku tygodnii prowadzimy dużą akcję weryfikacji kodów pocztowych, wszystkie dane weryfikujemy bezpośrednio u źródła czyli dzwoniąc do urzędu pocztowego. W sumie wykonamy blisko 1000 rozmów. Pełne wyniki akcji przedstawimy pod koniec czerwca.

2010-05-11

Na życzenie klientów klientów zmodyfikowana została struktura tabeli - adresy urzędów pocztowych zostały przeniesione do osobnej tabeli. Bazę w nowym formacie otrzymają nowi klienci oraz Ci z dotychczasowych którzy zdecydują się na przejście do nowego formatu.

2010-04-20

Zaktualizowane zostały wszystkie dane (głównie teleadresowe) w słownikach sądów apelacyjnych, okręgowych, rejonowych, wydziałach cywilnych, gospodarczych, egzekucyjnych oraz księgowych.

2010-04-14

Uruchomiliśmy wyszukiwarkę sądów apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych. Przejdź do wyszukiwarki.

2010-03-29

Z braku gorących informacji o zakończonych aktualizacjach informujemy że obecnie pracujemy nad aktualizacją danych o kodach pocztowych dla dużych miast. Osobno prowadzona jest aktualizacja danych o kodach pocztowych dla miejscowości wiejskich. Ponadto w tym tygodniu powinniśmy zakończyć aktualizację danych adresowych wszystkich sądów i ich wydziałów. Sukcesywnie prowadzimy też prace nad systemem standaryzacji danych online.

2010-03-26

W ostatnim tygodniu wprowadziliśmy w naszym słowniku dodatkowe zabezpieczenia integralności danych w zakresie informacji o historycznych nazwach ulic, dotyczy to weryfikacji poprawności połączenia tabeli 'ulice_usuniete' z tabelami 'ulice' oraz 'miasta'.

2010-03-11

Zakończyliśmy aktualizację bazy ulic o nowo dodane ulice, dodanych zostało ponad 800 nazw, do wszystkich ulic przypisaliśmy kody pocztowe, sądy, skarbówkę....

2010-02-19

Zakończyliśmy kolejną aktualizację bazy ulic, zmianie uległo ponad 300 nazw ulic.

2010-02-01

Praktycznie zakończona jest aktualizacja bazy prokuratur, czekamy na ostatnie dane które otrzymamy od Prokuratury Katowice.

2010-01-20

Zaktualizowane zostały wszystkie bazy w naszych wyszukiwarkach online, dostępne są więc aktualne zmiany dot. sądów grodzkich.

2010-01-12

Zakończyliśmy aktualizację danych dla zlikwidowanych sądów grodzkich, sprawy zostały przekazane w dużej części do nowopowstałych wydziałów cywilnych bądź sekcji wewnętrznych.

2010-01-05

Zakończyliśmy przygotowanie bazy Urzędów Stanu Cywilnego, każdy USC został połączony z naszą bazą terytorialną dzięki czemu możemy dla każdego adresu w Polsce wskazać właściwy USC.

2009-12-30

Kończymy kwartalną aktualizację bazy miejscowości, wkrótce bazę uzupełnimy o dodatkowych (nowych) 2500 ulic utworzonych w ostatnich 3 miesiącach.

2009-11-30

Zakończyliśmy aktualizację bazy banków, wkrótce aktualna wersja bazy będzie dostępna w naszej wyszukiwarce banków.

2009-11-30

Pracujemy nad bazą Urzędów Stanu Cywilnego, wkrótce więcej szczegółów.

2009-11-16

Udostępniamy bazę KRUSów, jest ona połączona z bazą miejscowości i umożliwia znalezienie dla każdego adresu w Polsce właściwego KRUSu.

2009-11-10

Wkrótce w naszej ofercie pojawi się baza KRUSów połączona z każdym adresem w Polsce. Wprowadzamy ostatnie poprawki.

2009-10-26

Zakończyliśmy aktualizację współrzędnych geograficznych centroidów kodów pocztowych. Bardziej szczegółowe środki (centroidy) zostały wyliczone dla ponad 3000 istniejących wcześniej i nowych kodów pocztowych.

2009-10-15

Uruchamiamy naszą stronę z nową szatą graficzną oraz odświeżoną treścią.

2009-10-14

Na życznie naszych klientów dodaliśmy do słownika ulic - krótką formę dla nazwy każdej ulicy, nie zawiera ona imion oraz tytułów z małymi wyjątkami np: Świętej Anny, Króla Zygmunta.

2009-10-05

Wprowadziliśmy aktualizację blisko 1000 kodów pocztowych dla miejscowości. Jest to wynik prac naszych specjalistów - większość zmian została potwierdzona we właściwych urzędach pocztowych.

2009-09-25

Wprowadziliśmy zmiany w bazie ulic w oparciu o dane GUS z ostatnich 3 miesięcy. Dodaliśmy 1292 nowe ulice, nazwy zmieniły się dla 44 ulic, 14 ulic zostało przez GUS błędnie usuniętych (potwierdziliśmy to w urzędach gmin), 4 ulice zostały połączone z już istniejącymi i utraciły swoje nazwy.

2009-09-03

Zakończona została aktualizacja bazy miejscowości w oparciu o dane GUS z ostatnich 3 miesięcy. Cztery miejscowości z usuniętych przez GUS zostały potwierdzone w urzędzie gminy jako zamieszkałe - pozostają one w naszej bazie.

2009-08-14

Dokonaliśmy kilku znaczących zmian w naszej wyszukiwarce miejscowości. Dodaliśmy możliwość wyszukiwania po nazwie ulicy razem z numerem budynku, usunięte zostały błędy które powodowały że niektóre miejscowości nie były wyszukiwane. Zmiany dotyczą tylko płatnej wersji wyszukiwarki.

2009-07-31

Zweryfikowaliśmy listę błędów (ponad 1000 rekordów) przesłaną przez jednego z naszych dużych klientów, 90% z nich dotyczyła kodów pocztowych które zostały wycofane (znajdują się one w naszej bazie w osobnej tabeli) bądź kodów pocztowych które zostały wycofane lecz nie przypisane jeszcze do wszystkich miejscowości które ten kod posiadały (uzupełniliśmy te dane).

2009-07-27

Uzupełniliśmy w bazie zmiany jakie zaszły z początkiem lipca w sądach grodzkich, wydziałach prowadzących księgi wieczyste oraz prokuraturach.

2009-05-29

Zakończyliśmy etap aktualizacji bazy miejscowości w oparciu o dane GUS za ostatnie 6 miesięcy. W wyniku aktualizacji ponad 100 miejscowości które zostały usunięte z rejestru GUS (z 2000 usuniętych), zostało zweryfikowane jako zamieszkałe, nie zostały one usuniete z naszej bazy.

2009-02-18

Udostępniamy własny system przeglądania i eksportu danych z BDR. Zobacz więcej Bank Danych Regionalnych

2009-01-12

Aktualizacja bazy sądowniczej - duże zmiany w Szczecinie.

2008-09-29

Kolejna duża aktualizacja za nami, w sumie dodaliśmy ponad 2000 nazw nowych ulic.

2008-09-19

Od dzisiaj mamy w bazie przypisany kod do każdej miejscowości zamieszkałej w Polsce.

2008-07-22

Od dzisiaj oferujemy kolejny dodatek będący wynikiem miesięcznych analiz oraz geokodowania ponad 30 tys. punktów adresowych - baza współrzędnych geograficznych dla kodów pocztowych.

2008-06-23

Zakończyliśmy prace nad bazą prokuratur apelacyjnych, okręgowych oraz rejonowych przypisanych do każdego adresu w Polsce. Wkrótce uruchomiona zostanie wyszukiwarka prokuratur online.

2008-05-15

Uruchamiamy zaktualizowane i rozszerzone serwisy baz wiedzy, wszystkie nasze strony mają także odświeżoną szatę graficzną.

2008-04-09

Zakończyliśmy pracę nad kolejną aktualizacją bazy miejscowości w oparciu o dane GUS i uchwały urzędów miast i gmin.

2008-02-15

Zakończyliśmy pracę nad przypisywaniem urzędów skarbowych do właściwych miejscowości, ulic i kodów pocztowych.

2008-01-31

Zakończyliśmy aktualizacje nazewnictwa miejscowości które zostało ustalone w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 grudnia 2007. Zmiany dotyczyły ponad 1000 miejscowości.

2008-01-25

Na podstawie danych statystycznych z bazy PESEL wyodrębniliśmy z ponad 100 tys. nazw miejscowości tylko te faktycznie zamieszkałe, pozostałe których jest blisko 50 tys. (połowa) oferowane są w pakiecie rozszerzonym.

2007-11-05

Wstępne zintegrowanie zakupionych danych statystycznych z bazy PESEL z bazami miejscowości i ulic. Połączenie obu baz umożliwiło aktualizację informacji o liczbie ludności w oferowanych dotychczas bazach słownikowych oraz rozszerzenie oferty o nowe produkty, patrz: http://bazy.hoga.pl/pesel.asp 

DoświadczenieOd ponad 15 lat prowadzimy dla was Bazy Wiedzy


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości i instytucji w Polsce

ZaufanieNaszymi klientami jest już ponad 1000 największych firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2017

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia