Przejdź do głównej części

Baza ryzyka powodziowego

Opis bazy

Baza ryzyka powodziowego obejmuje dane dotyczące ryzyka zalania budynków w kilku zakresach. Możliwa jest selekcja budynków, dla których występuje ryzyko zalania:

  • brak ryzyka
  • raz na 10 lat
  • raz na 100 lat
  • raz na 500 lat
  • ryzyko zalania w przypadku zniszczenia wałów przeciwpowodziowych

Dane dotyczące zagrożenia powodziowego zawierają informacje na temat budynków, których prawdopodobieństwa zalanie jest niskie (500 lat), średnie (100 lat), lub wysokie (10 lat). Wszystkie rekordy są dodatkowo opisane współrzędnymi geograficznymi budynków, co umożliwia ich łatwą lokalizację. Ryzyko wystąpienia powodzi w opisanych wariantach zostało opracowane na podstawie map obszarów, na których występuje ryzyko zagrożenia powodziowego opracowanych przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. W każdym z powyższych modeli czasowych, ryzyko określa stopień zalania budynków, dostępne są 4 zakresy:

  • <0,5 m,
  • 0,5 m – 2 m,
  • 2 m – 4 m,
  • > 4 m.

Opracowanie zawiera 8,5 mln budynków i jest aktualizowane w oparciu o dane z bazy punktów adresowych PRG (EMUiA) Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii oraz o nowe mapy zagrożenia powodziowego udostępnione przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. W celu uzyskania dodatkowych informacji oraz wyceny bazy zapraszamy do kontaktu.

Udostępnianie danych

Bazę udostępniamy w formacie plików tekstowych, z tabulacjami jako rozdzielnikiem kolumn i nagłówkami kolumn z dołączoną dokumentacją zawierającą informacje o zawartości kolumn, ich długością i formatem. Na życzenie klienta udostępniamy bazę w innym formacie, z użyciem innego kodowania, lub odpowiednim formatowaniem.