Przejdź do głównej części

Baza banków

Opis Bazy Banków

Oferujemy kompletną, rozbudowaną bazę wszystkich polskich banków. Zawiera ona ustandaryzowane dane kontaktowe do wszystkich oddziałów, filii oraz ekspozytur banków działających na terenie Polski; także Banków Spółdzielczych, Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych oraz pośredników finansowych. Baza zawiera ponad 21 tys. adresów. Jest tworzona na podstawie informacji otrzymanych od Narodowego Banku Polskiego oraz central banków. Baza Banków może zostać rozszerzona o współrzędne geograficzne adresów oraz dodatkowe dane statystyczne przypisane do gmin (np. indeks siły nabywczej, stopień bezrobocia). Dla bazy banków oferujemy jedną aktualizację w roku. Aby otrzymać wycenę bazy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Format udostępnianych danych i licencja

Bazy słownikowe wysyłamy w formacie pliku tekstowego, z tabulacjami jako rozdzielnikiem kolumn i nagłówkami kolumn. Dołączona jest również dokumentacja z informacjami o zawartości kolumn, ich długością i formatem. Całość jest skompresowana do archiwum zip/rar. Na życzenie zapisujemy bazę w innym formacie z użyciem innego kodowania, lub odpowiednim formatowaniem. Słowniki baz danych sprzedajemy na zasadzie licencji, definiuje ona zakres wykorzystania danych ustalony wspólnie z klientem.