Przejdź do głównej części

Baza budynków

Opis bazy danych

Baza budynków Wasko jest pełną bazą adresową wszystkich budynków i mieszkań w Polsce. Zawiera informacje o budynkach mieszkalnych niezależnie od meldunku. Dane pochodzą z trzech niezależnych źródeł:

 • GUS – rejestr TERYT – NOBC – jest to największy zbiór zawierający informacje o numeracji budynków i mieszkań, łącznie zawiera ponad 13 mln. rekordów. Dane pobieramy od 2012 roku z częstotliwością raz w roku. Z wykorzystaniem tych danych przypisujemy dla budynku m.in. ilość gospodarstw domowych.
 • MSWiA – system PESEL – zbiór ten  zawiera tylko numerację budynków mieszkalnych. Dane pobieramy od 2008 roku z częstotliwością raz na dwa lata. Jest to jeden z najważniejszych zbiorów referencyjnych dot. nazewnictwa miejscowości i ulic.
 • CODGiK – rejestr wszystkich budynków, dane pobieramy co pół roku. Dane wykorzystujemy, w celu dodania do naszych słowników geolokalizacji dla wszystkich budynków oraz informacji o budynkach innych niż mieszkalne.

Dane otrzymane z wyżej wymienionych systemów są łączone w jedną centralną bazę budynków z odsyłaczami do danych źródłowych. 

Zastosowania

Baza adresowa może być wykorzystana m.in. jako:

 • słownik do weryfikacji danych adresowych wprowadzanych przez formularz, polecany szczególnie dla przedsiębiorstw, które kładą nacisk na jakość danych i borykają się
  z błędnymi adresami,
 • słownik do standaryzacji danych adresowych – dla przedsiębiorstw, które posiadają bazy adresowe z błędami i niekompletnymi danymi,
 • źródło danych do badań statystycznych i analiz rynku – dla przedsiębiorstw, które zajmują się dystrybucją, mają obszerne bazy klientów, prowadzą działalność na dużym obszarze, bądź docierają do dużej liczby lokali w wybranych lokalizacjach,
 • do planowania kampanii reklamowych, np. przy kolportażu ulotek.

Sposób wyceny danych

Cena udostępnienia bazy zależy od sposobu wykorzystania danych oraz ich zakresu. Prosimy o sprecyzowanie :

 • sposobu wykorzystania danych, pozwoli nam to zaproponować właściwą licencję;
 • zakresu danych, jaki Państwa interesuje, np: numery domów, mieszkań, kody pocztowe, nazwy miejscowości, podział terytorialny;
 • obszaru jaki ma obejmować baza, np. kilku województw.