Przejdź do głównej części

Baza budynków

Opis bazy danych

Baza budynków Wasko jest bazą adresową wszystkich budynków i mieszkań w Polsce. Dane pochodzą z niezależnych źródeł:

  • Główny Urząd Statystyczny – rejestr TERYT – NOBC – jest to największy zbiór zawierający informacje o numeracji budynków i mieszkań. Z wykorzystaniem tych danych przypisujemy dla budynku m.in. ilość gospodarstw domowych.
  • Główny Urząd Geodezji i Kartografii – rejestr wszystkich budynków. Dane wykorzystujemy, w celu dodania do naszych słowników geolokalizacji dla wszystkich budynków oraz informacji o budynkach innych niż mieszkalne.

Zastosowania

Baza adresowa może być wykorzystana m.in. jako:

  • słownik do weryfikacji danych adresowych wprowadzanych przez formularz, polecany szczególnie dla przedsiębiorstw, które kładą nacisk na jakość danych i borykają się z błędnymi adresami,
  • słownik do standaryzacji danych adresowych – dla przedsiębiorstw, które posiadają bazy adresowe z błędami i niekompletnymi danymi,
  • źródło danych do badań statystycznych i analiz rynku – dla przedsiębiorstw, które zajmują się dystrybucją,  prowadzą działalność na dużym obszarze, bądź docierają do dużej liczby lokali w wybranych lokalizacjach,
  • do planowania kampanii reklamowych, np. przy kolportażu ulotek.

Sposób wyceny danych

Cena udostępnienia bazy zależy od sposobu wykorzystania danych oraz ich zakresu. Prosimy o sprecyzowanie :

  • sposobu wykorzystania danych, pozwoli nam to zaproponować właściwą licencję;
  • zakresu danych, jaki Państwa interesuje, np: numery domów, mieszkań, kody pocztowe, nazwy miejscowości, podział terytorialny;
  • obszaru jaki ma obejmować baza, np. kilku województw czy terenu całej Polski.