Przejdź do głównej części

Baza statystyczna PESEL

Dane statystyczne z bazy PESEL

Oferowane dane statystyczne mogą dotyczyć określonego obszaru (wybranych gmin), lub być zagregowane do poziomu miasta, powiatu, lub województwa. Do wszystkich danych została przypisana numeracja miejscowości i ulic zgodna z bazami GUS. Komplet informacji, który podlega analizie to ponad 5 milionów rekordów z każdego budynku mieszkalnego w Polsce. Posiadane informacje połączone są z tabelą miast, co umożliwia wykorzystanie dodatkowych atrybutów, np.: kod pocztowy, numery kierunkowe, stare województwa, współrzędne geograficzne przy tworzeniu raportów.