Przejdź do głównej części

Bazy imion i nazwisk

Opis

Baza imion i nazwisk powstała w oparciu o próbkę blisko 10 mln imion i nazwisk. Bazę zawiera również odmianę imion przez przypadki: dopełniacz oraz wołacz; może być wykorzystana w celu osobistego grzecznościowego kontaktu z klientem, np. przywitania na stronie po zalogowaniu. Imiona posiadają przypisaną informację o dacie imienin oraz ilości wystąpień w badanej próbce. Oferujemy także bazę imion obcojęzycznych, głównie z krajów europejskich oraz krajów, w których występuje duże zgrupowanie Polonii.

Kolumny w tabeli imiona:

  • Imię (mianownik)
  • Liczba wystąpień w Polsce
  • Data imienin
  • Rodzaj (męskie/żeńskie)
  • Odmiana (dopełniacz)
  • Odmiana (wołacz)

Kolumny tabeli imiona, w bazie imion obcojęzycznych:

  • Imię
  • Narodowość

Kolumny tabeli w bazie nazwisk:

  • Nazwisko
  • Liczba wystąpień w Polsce

 

Umożliwiamy przetestowanie bazy imion online. Aby otrzymać wycenę bazy prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Format udostępnianych danych

Baza udostępniana jest w formacie pliku tekstowego, z tabulacjami jako rozdzielnikiem kolumn i nagłówkami kolumn z dołączoną dokumentacją zawierającą informacje o zawartości kolumn, ich długością i formatem. Na życzenie zapisujemy bazę w innym formacie, z użyciem innego kodowania, lub odpowiednim formatowaniem.