Przejdź do głównej części

Bazy imion i nazwisk

Opis

Baza imion z odmianą. Baza danych z zawiera informacje o dacie imienin, rodzaju oraz odmianę imion przez przypadki (mianownik, dopełniacz i wołacz).  Oferujemy także bazę imion obcojęzycznych z przyporządkowaniem narodowości do imienia.

Kolumny w tabeli imiona:

  • Imię (mianownik)
  • Liczba wystąpień w Polsce
  • Data imienin
  • Rodzaj (męskie/żeńskie)
  • Odmiana (dopełniacz)
  • Odmiana (wołacz)

Kolumny tabeli imiona, w bazie imion obcojęzycznych:

  • Imię
  • Narodowość

Kolumny tabeli w bazie nazwisk:

  • Nazwisko
  • Liczba wystąpień w Polsce

Format udostępnianych danych

Baza udostępniana jest w formacie pliku tekstowego, z tabulacjami jako rozdzielnikiem kolumn i nagłówkami kolumn z dołączoną dokumentacją zawierającą informacje o zawartości kolumn, ich długością i formatem.