Przejdź do głównej części

Dostęp Web Api

Czym jest usługa WebAPI?

WebAPI to usługa sieciowa, która umożliwia dostęp do zasobów bazy danych za pomocą oprogramowania zewnętrznego klienta. Usługa przeznaczona jest dla klientów zainteresowanych integracją własnych rozwiązań z mechanizmami, które oferujemy w ramach prowadzonych przez nas baz danych.

Przykładowe możliwości wykorzystania WebAPI

Możliwości wykorzystania usługi są duże. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

  • autouzupełnianie formularzy np. podczas rejestracji użytkownika: na podstawie kodu pocztowego automatycznie uzupełniana jest informacja o nazwie miejscowości, czy ulicy;
  • bieżąca standaryzacja danych, np. podczas wprowadzania danych kontaktowych weryfikowana jest poprawność wpisywanych nazw adresowych i odpowiednio korygowana
  • dodawanie do danych adresowych informacji o właściwych urzędach

Korzyści z wykorzystania WebAPI

WebAPI pozwala efektywnie oszczędzić zasoby firmy, umożliwia pracę na dotychczas wykorzystywanych przez klientów aplikacjach.  Dzięki obszernej, wyczerpującej dokumentacji, w której omówiono każdą funkcję oraz przygotowano przykłady użycia, czas potrzebny na wdrożenie usług do własnej aplikacji został zredukowany do minimum. Dzięki naszej usłudze można zyskać:

  • oszczędność czasu, który należy poświęcić na napisanie od podstaw danej funkcjonalności,
  • optymalne zarządzanie połączeniem poprzez ładowanie tylko niezbędnych informacji,
  • bezpośredni dostęp do aktualnych danych na naszym serwerze,
  • dostęp do danych 24h na dobę.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usługi.