Przejdź do głównej części

Dostęp Web Api

Czym jest usługa WebAPI?

WebAPI to usługa sieciowa, która umożliwia dostęp do zasobów bazy danych za pomocą oprogramowania zewnętrznego klienta. Usługa przeznaczona jest dla klientów zainteresowanych integracją własnych rozwiązań z mechanizmami, które oferujemy w ramach prowadzonych przez nas baz danych.

Dostępne słowniki referencyjne

 • Podział terytorialny- wyszukiwanie podstawowych informacji dotyczących podziału terytorialnego na podstawie kodu pocztowego, miasta, województwa, gminy, dzielnicy, ulicy oraz numeru domu,
 • Administracja – wyszukiwarka urzędów miast i gmin na podstawie kodu pocztowego lub miasta i województwa,
 • Urzędy Skarbowe – wyszukiwanie Urzędów Skarbowych na podstawie kodu pocztowego lub miasta i województwa,
 • Współrzędne geograficzne miast i kodów pocztowych – wyszukiwanie współrzędnych geograficznych na podstawie kodów pocztowych lub miasta i województwa,
 • Ludność – wyszukiwanie liczby ludności na podstawie kodu pocztowego,
 • Sądy – wyszukiwanie sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych na podstawie kodu pocztowego lub miasta i województwa,
 • Wydziały Gospodarcze, Cywilne, Egzekucyjne, Ksiąg Wieczystych Sądów- wyszukiwanie wydziałów sądów na podstawie kodu pocztowego lub miasta i województwa.

 

Przykładowe możliwości wykorzystania WebAPI

Możliwości wykorzystania usługi są duże. Poniżej przedstawiamy kilka z nich:

 • autouzupełnianie formularzy np. podczas rejestracji na podstawie kodu pocztowego automatycznie uzupełniana jest informacja o nazwie miejscowości a nawet ulicy;
 • bieżąca standaryzacja danych, np. podczas wprowadzania danych kontaktowych weryfikowana jest poprawność wpisywanych nazw adresowych i odpowiednio korygowana, np. nazwa Warszawa może być zapisana na kilkadziesiąt różnych sposobów, nasz słownik pozwoli na zapisanie tylko w jednej postaci;
 • dodawanie do danych adresowych informacji o właściwych urzędach, umożliwia uzupełnienie Państwa danych m.in. o Urzędy Skarbowe, Sądy, Prokuratury, Komisariaty, ZUSy.

Powyższe zastosowania są przykładami dotychczasowego wykorzystania Web Api przez naszych klientów. Integrację przez API można wykorzystywać w dowolny sposób, w zależności od Państwa potrzeb. Usługa otwiera szereg możliwości, np. stworzenie klientów desktopowych, internetowych, lub na urządzenia mobilne. Jeśli Państwa indywidualne potrzeby wybiegają ponad standardowy interfejs, dzięki WebAPI istnieje możliwość stworzenia aplikacji dopasowanej do Państwa wymagań, na własnych warunkach, np. integrując WebAPI z własnym systemem statystyk, czy systemem wyszukiwania danych.

Korzyści z wykorzystania WebAPI

WebAPI pozwala efektywnie oszczędzić zasoby firmy, umożliwia pracę na dotychczas wykorzystywanych przez klientów aplikacjach. Nie ma konieczności nauki obsługi nowego systemu. Dzięki obszernej, wyczerpującej dokumentacji, w której omówiono każdą funkcję oraz przygotowano przykłady użycia, czas potrzebny na wdrożenie usług do własnej aplikacji został zredukowany do minimum. Dzięki naszej usłudze można zyskać:

 • oszczędność czasu, który należy poświęcić na napisanie od podstaw danej funkcjonalności,
 • optymalne zarządzanie połączeniem poprzez ładowanie tylko niezbędnych informacji,
 • bezpośredni dostęp do aktualnych danych na naszym serwerze,
 • dostęp do danych 24h na dobę.

Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem usługi.