Przejdź do głównej części

Bazy współrzędnych geograficznych

Oferujemy kilka baz danych dotyczących danych geograficznych, zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Współrzędne geograficzne punktów adresowych

Baza zawiera dokładne geokoordynaty dla 8,7 miliona punktów adresowych. Dane pochodzą z zasobów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

 

Współrzędne geograficzne kodów pocztowych

Centroidy wszystkich kodów pocztowych jakie oferujemy w naszej bazie danych: ponad 26 tys. rekordów. Przy szacowaniu środka punktu została uwzględniona ilość mieszkańców w poszczególnych budynkach, dzięki temu środek kodu został przesunięty w stronę budynków o największej liczbie ludności.

Współrzędne geograficzne miejscowości

Baza dostarcza informacji o centroidach dla 73 tys. miejscowości w Polsce. Bazę może zostać udostępniona z kompletem dodatkowych informacji: pełną numeracją TERYT – GUS: województwa, powiatu, gminy, miejscowości (SYM), statusem miejscowości (miasto, wieś, osada, itd.), czy liczbą mieszkańców.

Możliwość łączenia zestawów danych

Najdokładniejsze wyniki daje połączenie powyższych słowników – w największych miastach, w których obowiązuje podział kodów pocztowych dokładne wyniki przedstawia baza współrzędnych geograficznych kodów pocztowych, natomiast w obszarze wiejskim, gdzie kilka lub kilkanaście miejscowości może posiadać ten sam kod pocztowy, polecamy wykorzystanie bazy współrzędnych geograficznych środków miejscowości.