Przejdź do głównej części

Bazy współrzędnych geograficznych

Oferujemy kilka baz danych dotyczących danych geograficznych, zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Współrzędne geograficzne punktów adresowych

Baza zawiera dokładne geokoordynaty dla 8 milionów punktów adresowych. Dane pochodzą z zasobów Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Kompletność danych wynosi 97%.

 

Współrzędne geograficzne kodów pocztowych

Baza zawiera centroidy wszystkich kodów pocztowych w Polsce (ponad 22 tys. rekordów). Dodatkowym atutem naszej bazy jest połączenie jej z kodami pocztowymi wycofanymi, co daje dodatkową skuteczność przy dostarczaniu informacji przestrzennej (większość z posiadanych kodów pocztowych wycofanych  (ponad 5000)  jest nadal wykorzystywana przez mieszkańców i występuje w bazach adresowych). Współrzędne kodów pocztowych zostały ustalone na podstawie aktualnych map geograficznych oraz własnych danych. Przy szacowaniu środka punktu została uwzględniona ilość mieszkańców w poszczególnych budynkach, dzięki temu środek kodu został przesunięty w stronę budynków o największej liczbie ludności.

Współrzędne geograficzne miejscowości

Baza dostarcza informacji o wyliczonych centroidach dla 71 tys. miejscowości w Polsce. Bazę może zostać udostępniona z kompletem dodatkowych informacji: pełną numeracją TERYT – GUS: województwa, powiatu, gminy, miejscowości (SYM), statusem miejscowości (miasto, wieś, osada, itd.), czy liczbą mieszkańców.

Najdokładniejsze wyniki daje połączenie obu powyższych słowników, w największych miastach, w których obowiązuje podział kodowy dokładne wyniki przedstawia baza współrzędnych geograficznych kodów pocztowych, natomiast w obszarze wiejskim, gdzie przeważnie kilka lub kilkanaście miejscowości posiada identyczny kod pocztowy, polecamy wykorzystanie bazy współrzędnych geograficznych środków miejscowości.