Przejdź do głównej części

Jak to możliwe, że pod jednym adresem zamieszkało 70 osób?

Bazywiedzy 20 lis 2020 10:47

Jakiś czas temu wykonaliśmy usługę analizy danych dla klienta i w jej wyniku otrzymaliśmy m.in. dwie liczby:

  • liczbę mieszkań w budynku;
  • liczbę osób zamieszkujących ten budynek.

Nasza współpraca rozpoczęła się niedawno, dlatego klient stwierdził, że poszuka błędów otrzymanej bazie danych.
W dużej części budynków liczba mieszkańców proporcjonalnie przekładała się na liczbę mieszkań. Jeśli w budynku było jedno mieszkanie, to liczba mieszkańców miała przeważnie wartości od 1 do 4. Zdarzył się jednak wyjątek – w jednym budynku w Krakowie, w którym było jedno mieszkanie otrzymaliśmy wartość 70! Co oznaczało, że pod tym adresem mieszka 70 osób!

Oczywiście klient wrócił do nas z informacją, że w danych są błędy, że prosi o sprawdzenie m.in. tego budynku w Krakowie. Sprawdziliśmy dane i ponownie otrzymaliśmy takie wartości – 70 osób w jednym mieszkaniu! Zaczęliśmy się zastanawiać, czy może w danych źródłowych były błędy. Na szczęście były już mapy Google, Internet i wszystkie inne wspaniałości, które dziś służą nam pomocą. Okazało się, że pod podejrzanym adresem był żeński zakon, gdzie  70 sióstr zakonnych było zameldowanych pod identycznym adresem ;).

Piszę o tym, bo wiedza jaką zdobywamy w pracy jest bardzo cenna, doświadczenie jakie zbieramy powoduje, że klienci decydują się na wieloletnią współpracę, bo słowniki jakie tworzymy, mogą być coraz lepszej jakości. Przed nami gorący okres pracy i podobnych zdarzeń, o których będę mógł napisać, będzie dużo więcej, ale o tym wkrótce…