Baza kodów pocztowych WASKO S.A.
Zaloguj się do baz wiedzy
 
 
Dokumentacja bazy miejscowości

Ostatnia aktualizacja pliku dokumentacji: 2019-07-17


Wszystkie informacje zawarte są w jednej tabeli podstawowej oraz dodatkowych połączonych z nią tabelach wydzielonych. W zależności od Twojego zamówienia otrzymujesz odpowiednie kolumny z tabeli podstawowej z/lub odpowiednimi tabelami wydzielonymi.

Ściągnij przykładowe rekordy z naszej bazy. Plik jest tworzony automatycznie w wybranym przez Ciebie zakresie. Możliwe jest zamówienie zarówno pełnej bazy, ze wszystkimi poniższymi informacjami, dla całej Polski, jak i wybranych danych dla określonego regionu.

Przejdź do opisu tabeli:

Tabele z instytucjami (nazwy dzielnic dla dużych miejscowości nie posiadają informacji o właściwych instytucjach w tym przypadku należy szukać właściwej instytucji po nazwie ulicy):

Opis do tabeli:
 • nr. składnika - numer składnika w którym znajduje się dane pole, numer pochodzi z cennika który udostępniamy na życzenie
 • nazwa kolumny (poprzednia nazwa) - nazwa pola w bazie bądź poprzednia nazwa pola przed zmianą struktury
 • długość - maksymalna ilość znaków jaka może wystąpić w danym polu bądź informacja że pole ma format liczbowy
 • opis - opis pola
 • wymagane - informacja czy w danym polu wartość jest wymagana, jeśli tak to 'x'
 • kolorem czerwonym zaznaczone są nowo dodane opisy do danych


Tabela 'miasta'

Tabela zawiera podstawowe informacje o miejscowości: nazwa, kod pocztowy, województwo, stare województwo, powiat, gmina, poczta, rodzaj miejscowości, i inne. Odpowiednie kolumny należą do odpowiednich dodatków które otrzymają Państwo w zależności od zamówienia. Informacje o nazwie dodatku do jakiego należy dana kolumna bądź tabela znajdują się w dodatkowym pliku dokumentacji który udostępniamy na życzenie.

nr. składnika
nazwa kolumny
(poprzednia nazwa)
długość
opis
wymagane
1.
id_kody
liczba całkowita
niepowtarzalny, stały numer rekordu (klucz pierwotny dla tabeli), używany także w plikach określających zmiany dokonane w danym rekordzie w określonym przedziale czasu
X(id dla zmian)
1.
woj16
20 znaków
nazwa województwa (dla pola 'miasto')
X
1.
powiat
25 znaków
nazwa powiatu (dla pola 'miasto')
X
1.
gmina
25 znaków
nazwa gminy (dla pola 'miasto')
X
1.
miasto
40 znaków
nazwa miejscowości (używana przez administrację lokalną)
X
7.
ulica
100 znaków
nazwa ulicy dla której obowiązuje dany kod pocztowy, w przeciwnym wypadku pole puste (dla miejscowości nie posiadających ulic) 
7.
ulica_krotka
200 znaków
zawiera nazwę ulicy w krótkiej postaci, bez imion oraz tytułów, z drobnymi wyjątkami typu: Królowej Bony, Świętej Anny.

Uwaga: posiadamy także nazwy ulicy w krótkiej postaci ograniczonej do 30 znaków, np: zamiast: 'Rondo Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych' jest 'Rondo Kombatantów RP'. Jeżeli są Państwo zainteresowani otrzymaniem w takiej właśnie postaci to prosimy o informację.
 
10.
nieparzyste_od
liczba całkowita
numer budynku dla pola 'ulica' - początkowy numer nieparzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy, jeśli jest pole puste to rekord dotyczy urzędu pocztowego.

UWAGA!
Dla ponad 100 ulic pola numeracji (nieparzyste_od, nieparzyste_do, parzyste_od, parzyste_do) mają wpisane 0 (zero). Są to rekordy gdzie dana nazwa ulicy nie posiada zabudowy w całości bądź w określonym obszarze (dzielnicy).
 
10.
nieparzyste_do
liczba całkowita
numer budynku dla pola 'ulica' - końcowy numer nieparzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy, wartość '32765' oznacza 'do końca numeracji ulicy' 
10.
parzyste_od
liczba całkowita
numer budynku dla pola 'ulica' - początkowy numer parzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy 
10.
parzyste_do
liczba całkowita
numer budynku dla pola 'ulica' - końcowy numer parzysty dla którego obowiązuje kod pocztowy, wartość '32764' oznacza 'do końca numeracji ulicy' 
10.
np1
5 znaków
literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'nieparzyste_od', np: 'A' 
10.
np2
5 znaków
literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'nieparzyste_do', np: 'B' 
10.
p1
5 znaków
literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'parzyste_od', np: 'A' 
10.
p2
5 znaków
literowe oznaczenie numeru domu dla kolumny 'parzyste_do', np: 'B' 
6.
kod
6 znaków
kod pocztowy, jeżeli pole ulica jest puste to jest to kod pocztowy danego Urzędu Pocztowego bądź kod pocztowy skrytki pocztowej(patrz tabela 'urzedy_pocztowe'), ewentualnie kod pocztowy dla budynków które są adresowane baz nazwy ulic
X
6.
poczta
40 znaków
nazwa miejscowości w której znajduje się urząd pocztowy (przeważnie ten który zajmuje się doręczaniem przesyłak) dla danego kodu pocztowego
X
5.
dzielnica(dz_miasta)
200 znaków
informacja o dzielnicy miasta dla danej ulicy (nazwy dzielnic uwzględniają zakres numeracji budynków dla miast: Białystok, Gdańsk, Gdynia, Gliwice, Katowice, Kraków, Łódź, Poznań, Sopot, Szczecin, Warszawa, Wrocław; natomiast nazwy dzielnic są rozdzielone przecinkiem dla miast: Bielsko-Biała, Dąbrowa Górnicza, Ruda Śląska, Zabrze). 
11.
woj49
25 znaków
nazwa województwa przed reformą administracyjną oraz numer kierunkowy do miejscowości w postaci np. 'zamojskie (84)'
X
1.
typ_miejsc(liczba)
liczba całkowita
numer identyfikujący miejscowość jako: gminę, wieś lub miasto, gdzie:
 • '-3' - miasto na prawach powiatu, tylko miasto stołeczne Warszawa (przypominamy że miasta na prawach powiatu są gminami o statusie miasta które wykonują zadania powiatu, zobacz w Wikipedii.)
 • '-1' - miasto na prawach powiatu, tylko miasta wojewódzkie (dla Bydgoszczy + Torunia i Zielonej Góry + Gorzowa Wielkopolskiego nie ma wyróżnienia żadnego z dwu miast co do ich wojewódzkości).
 • '0' - miasto na prawach powiatu, nazwa powiatu odpowiada nazwie gminy, np: powiat 'Tarnobrzeg', gmina 'Tarnobrzeg', ale występuje także powiat 'tarnobrzeski'.
 • '1' - miasto na prawach powiatu, nazwa powiatu odpowiada nazwie gminy (np: powiat 'Sosnowiec', gmina 'Sosnowiec')
 • '2' - miasto powiatowe (gmina o statusie miasta), nazwa powiatu nie odpowiada nazwie gminy (np: powiat 'żyrardowski', gmina 'Żyrardów')
 • '3' - miasto (gmina o statusie miasta), istnieje 'Gmina' i/lub 'Gmina miejskia' o takiej nazwie, nazwa powiatu niezależna od nazwy gminy
 • '4' - miasto powiatowe, nazwa powiatu pochodzi od nazwy gminy, np: powiat 'zwoleński', gmina 'Zwoleń'
 • '5' - miasto (gmina), nazwa powiatu nie pochodzi od nazwy gminy, np: powiat 'tarnowski', gmina 'Żabno'
 • '6' - miasto
 • '7' - dzielnica miasta (gmina)
 • '8' - dzielnica miasta
 • '9' - wieś (gmina wiejska)
 • '10' - miejscowość zamieszkana, przeważnie wieś
 • '11' - miejscowość niezamieszkana, przeważnie część miejscowości, wsi (np: osada, przysiółek, kolonia, leśniczówka, itp.)
X
1.
typ_miejsc_skr(liczba_skr)
liczba całkowita
numer skrócony, gdzie:
 • '0' - miasto
 • '7' - dzielnica
 • '9' - miejscowość zamieszkana(przeważnie wieś), której nazwa jest używana w administracji/korespondencji oraz (w większości przypadków) numeracja SYM i SYMPOD są identyczne (nie jest ona częścią innej miejscowości)
 • '11' - miejscowość niezamieszkana(przeważnie część miejscowości), jej nazwa nie jest używana w administracji/korespondencji, przeważnie numeracja SYM i SYMPOD są różne (jest ona częścią innej miejscowości) bądź oficjalny status jest inny niż 'wieś'
X
3.
rodzaj_gus(rodzaj)
20 znaków
rodzaj miejscowości podany przez GUS
 
3.
RM
2 znaki
numer rodzaju miejscowości podany przez GUS
 
3.
SYM
7 znaków
identyfikator miejscowości podany przez GUS, jeżeli identyfikator zaczyna się od cyfry '9' to jest to numer nadany przez WASKO (miejscowość nie istnieje w rejestrze TERYT)
 
3.
SYMPOD
7 znaków
identyfikator miejscowości podstawowej podany przez GUS (jeżeli miejscowość jest częścią innej miejscowości to SYMPOD ma wartość SYM miejscowości której jest częścią). Dla miejscowości które nie wchodzą w skład innych miast/wsi, identyfikatory SYM i SYMPOD są identyczne (SYM=SYMPOD). Jeżeli identyfikator zaczyna się od cyfry '9' to jest to numer nadany przez WASKO (miejscowość nie istnieje w rejestrze TERYT).
 
1a./9a
zniesione
liczba całkowita
stany oznaczające usunięcie miejscowości:
1 - dla miejscowości zniesionych (usuniętych) ze zbiorów wskutek oficjalnej zmiany
3 - ulice błędnie przypisane w GUS do niepoprawnej miejscowości(nieużywane)
5 - dla ulic/urzędów pocztowych/części miejscowości zniesionych (usuniętych) ze zbiorów wskutek oficjalnej zmiany

Stany dla poprawnych rekordów:
0 - wszystkie poprawne
x
2.
czy_administracyjna(wstawienie)
liczba całkowita
identyfikator rodzaju rekordu, gdzie:
dla miejscowości potwierdzonych jako zamieszkałe obowiązują:
9 - wszystkie rekordy dla miast, urzędów pocztowych bądź miejscowości wiejskich nie posiadających ulic, także rekordy dla kodów przypisanych do urzędów pocztowych (pole ulica jest wtedy puste);
4 - wszystkie rekordy z miejscowości wiejskich gdzie nazwa ulicy jest wypełniona;

dla miejscowości nie potwierdzonych jako zamieszkałe obowiązują:
3 - pozostałe miejscowości, w większości o nazwach zwyczajowych bądź historycznych, także nazwy ulic w tych miejscowościach;
x
1.
gmina_siedziba(siedzi_gmin)
25 znaków
nazwa miejscowości będącej siedzibą danej gminy
X
1.
gmina_rodzaj(rodzgm)
liczba całkowita
numer identyfikujący rodzaj gminy, gdzie:
 • '1' - gmina miejska będąca miastem na prawach powiatu, GUS(1 + oznaczenie 'M.')
 • '2' - gmina miejska i gmina wiejska o tej samej nazwie, GUS(1,2)
 • '3' - gmina miejska, GUS(1)
 • '4' - gmina miejska + obszar wiejski, GUS(3, 4 + 'miasto', 5 + 'obszar wiejski')
 • '5' - gmina wiejska, GUS(2)
X
6.
ile_ma_kodow(wl_rodz_miejsc)
liczba całkowita
zawiera liczbę oznaczającą rodzaj miejscowości, gdzie:
 • '0' - miejscowość posiada jeden kod pocztowy
 • '1' - miejscowość posiada kilka kodów pocztowych, korzystają z nich tylko urzędy pocztowe, wszystkie ulice korzystają z jednego kodu pocztowego
 • '2' - miejscowość posiada kilka kodów pocztowych z których korzystają poszczególne ulice
X
6.
gl_kod
liczba całkowita
1 lub 0, zmienna pomocna przy sortowaniu wyników po kodzie pocztowym, jeżeli znaleziono, np. 20 miejscowości korzystających z tego samego kodu pocztowego, to tylko jedna z nich, ta w której znajduje się urząd pocztowy, będzie oznaczona jako '1', rekordy z wypełnioną nazwą ulicy (nr_ul) mają wartość 'NULL' 
6.
gl_miasto
liczba całkowita
1 lub 0, zmienna pomocna przy sortowaniu wyników po nazwie miejscowości, jeśli znaleziono, np. 10 rekordów dla tej samej miejscowości, to tylko jeden z nich, z informacjami o głównym urzędzie pocztowym dla tej miejscowości będzie oznaczony czyfrą '1', , rekordy z wypełnioną nazwą ulicy (nr_ul) mają wartość 'NULL' 
6.
nr_poczty
liczba całkowita
numer dla miejscowości z kolumny ('poczta'), wszystkim kodom z urzędów pocztowych dla danej miejscowości odpowiada jeden numer oraz jedna nazwa poczty w kolumnie 'poczta'
X
1.
nr_gminy
liczba całkowita
własny numer gminy, pozwala m.in. na łatwe sortowanie danych wewnątrz poszczególnych gmin
X
1.
nr_miasta(nrmiasta)
liczba całkowita
własny numer miejscowości, wykorzystywany m.in. do połączenia miejscowości z ich współrzędnymi geograficzymi (tabela 'wspolrzedne' pole 'nrmiasta'), występuje także w kolumnie 'siedzigminnr', nr_m_dla_p
X
1.
nr_siedziby_gminy(siedzigminnr)
liczba całkowita
numer miejscowości będącej siedzibą gminy z kolumny 'nrmiasta'
X
6.
nr_m_dla_p
liczba całkowita
numer miejscowości pobrany z pola 'nrmiasta' w której znajduje się urząd pocztowy opisany w kolumnie 'poczta'
X
7.
nr_ul
liczba całkowita
własny numer ulicy łączący tabelę 'miasta' z rozpisem nazwy ulicy na części składowe, klucz obcy z tabeli 'ulice' pole 'nr_ul' 
9.
nr_ul_gus
liczba całkowita
numer łączący ulicę z tabeli 'miasta' z nazwą ulicy z bazy GUS, klucz obcy z tabeli 'ulice_GUS' pole 'nr_ul_gus', gdy nie ma wypełnienia to dla dana ulica nie znajduje się w tabeli ulic GUSu
 
4.
nr_nts(idnts)
liczba całkowita
numer łączący gminę z tabeli 'miasta' z numeracją NTS, klucz obcy z tabeli 'nts' pole 'idnts'
X
17./17a
nr_urz
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z bazą adresową urzędów miast/gmin, klucz obcy z tabeli 'administracja' pole 'nr_urz'
X
19.
nr_sadu
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem rejonowym, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_rejonowe'
X
19.
nr_sadu1
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem rejonowy, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_rejonowe', kolumna wypełniona tylko dla kilkudziesięciu gmin w których w zależności od rodzaju sprawy obowiązuje inny sąd, szczegóły dotyczące rodzaju obsługiwanych spraw zawarte są w tabeli 'sady_rejonowe' w kolumnie 'rodzaj' 
19.
nr_sadu2
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem rejonowy, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_rejonowe', kolumna wypełniona tylko dla kilkudziesięciu gmin w których w zależności od rodzaju sprawy obowiązuje inny sąd, szczegóły dotyczące rodzaju obsługiwanych spraw zawarte są w tabeli 'sady_rejonowe' w kolumnie 'rodzaj' 
21.
nr_sadu_gr
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym sądem grodzkim, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='wydzialy_grodzkie'. Kolumna wypełniona tylko dla miejscowości/ulicy dla których sąd grodzki został utworzony. Dotyczy tylko sądów grodzkich rozpatrujących sprawy cywilne - Prawo o ustroju sądów powszechnych Art. 13. § 2 pkt. 5. 
20.
nr_sadu_cy1
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem cywilnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='wydzialy_cywilne'.
X
20.
nr_sadu_cy2
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem cywilnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='wydzialy_cywilne'. Dotyczy tylko sądów w których działają dwa lub więcej wydziały cywilne. 
20.
nr_sadu_cy3
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem cywilnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='wydzialy_cywilne'. Dotyczy tylko sądów w których działają dwa lub więcej wydziały cywilne. 
22.
nr_sad_gos_6(sad_gos_6)
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '6' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci')
x
22.
nr_sad_gos_5(sad_gos_5)
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '5' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci')
 
22.
nr_sad_gos_4(sad_gos_4)
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '4' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci')
UWAGA! Ważna zmiana od początku stycznia 2008 roku, jednemu rekordowi z tabeli miasta mogą odpowiadać dwa sądy gospodarcze, w takim przypadku należy kierować się opisem z pola 'rodzaj' dla właściwego sądu
X
22.
nr_sad_gos_3(sad_gos_3)
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '3' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci')
 
22.
nr_sad_gos_2(sad_gos_2)
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '2' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci')
 
22.
nr_sad_gos_1(sad_gos_1)
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z sądami gospodarczymi, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_gospodarcze', tylko sądy prowadzące zakres spraw określony '1' (patrz opis w dokumentacji dla tabeli 'sady_gospodarcze', pole 'rodzaj_dla_dzialalnosci')
 
23.
nr_sadu_wiecz
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z sądami prowadzącymi księgi wieczyste, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_ksiegi_wieczyste'.
x
23.
nr_sadu_wiecz_inf
liczba całkowita
nieużywane
 
25.
nr_sadu_egzekucyjny
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem prowadzącym sprawy z zakresu prowadzenia egzekucji należności sądowych w postępowaniu cywilnym, w tym sprawy o nadanie klauzuli wykonalności Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu', przy łączeniu musi być uwzględniona taka cech pola typ: 'sady.typ'='sady_egzekucyjne'
 
18.
nr_urz_skar
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z urzędami skarbowymi właściwymi wyłącznie w sprawach podatników określonych w art. 5 ust. 9b ustawy, klucz obcy z tabeli 'urzedy_skarbowe' pole 'nr_urz_skar'
 
26.
nr_pr_rej(id_pr_rej)
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z prokuraturami rejonowymi, klucz obcy z tabeli 'prok_rejonowe' pole 'nr_pr_rej'
 
27.
nr_krus(krus_id)
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z KRUSami, klucz obcy z tabeli 'krusy' pole 'id'
 
29.
nr_zus(zus_id)
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z ZUSami, klucz obcy z tabeli 'zus' pole 'id'
 
35.
nr_sg
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'straz_graniczna', klucz obcy z tabeli 'straz_graniczna' pole 'id'
 
32.
nr_ops_1
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie (przeważnie ośrodki pomocy społecznej), klucz obcy z tabeli 'ops' pole 'id', wypełnione są oba pola 'nr_ops_1' i 'nr_ops_2', bądź tylko jedno z nich
 
32.
nr_ops_2
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi teleadresowymi ośrodków pomocy społecznej i pomocy rodzinie (przeważnie ośrodki pomocy rodzinie), klucz obcy z tabeli 'ops' pole 'id'
 
34.
nr_psp
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi teleadresowymi powiatowych bądź miejskich komend Państwowej Straży Pożarnej, klucz obcy z tabeli 'psp' pole 'id'
 
36.
nr_straz_m
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi straż miejskich, klucz obcy z tabeli 'straz_miejska' pole 'id'
 
40.
nr_urzedu_pracy
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'urzedy_pracy', klucz obcy z tabeli 'urzedy_pracy' pole 'id_up'
 
33.
nr_os
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą z danymi inspektoratów ochrony środowiska, klucz obcy z tabeli 'ochrona_srodowiska' pole 'id'
 
31.
nr_policja
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'policja', klucz obcy z tabeli 'policja' pole 'id'
 
35.
nr_celny
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z tabelą 'urzedy_celne', klucz obcy z tabeli 'urzedy_celne' pole 'id'
 
25a.
nr_sadu_kar1
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem karnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu'.
X
25a.
nr_sadu_kar2
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem karnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu'. Dotyczy tylko sądów w których działają dwa lub więcej wydziały karne. 
25a.
nr_sadu_kar3
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem karnym sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu'. Dotyczy tylko sądów w których działają dwa lub więcej wydziały karne. 
18.
nr_urz_skar_woj
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z wojewódzkimi urzędami skarbowymi właściwymi wyłącznie w zakresie podatników określonych w art. 5 ust. 9b, klucz obcy z tabeli 'urzedy_skarbowe' pole 'nr_urz_skar'
x
20.
nr_sadu_cyw_okr
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym wydziałem cywilnym sądu okręgowego rozpatrującym w I instancji sprawy cywilne, klucz obcy z tabeli 'sady' pole 'nr_sadu'.
X
41.
nr_uks
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z właściwym urzędem izby administracji skarbowej, klucz obcy z tabeli 'urzedy_skarbowe' pole 'nr_urz_skar'.
X
17./17a
nr_star_pow
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z bazą adresową urzędów miast/gmin, klucz obcy z tabeli 'administracja' pole 'nr_urz', wskazuje starostwo powiatowe dla danej gminy.
17/17a.
nr_urz_woj
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z bazą adresową urzędów wojewódzkich miast/gmin, klucz obcy z tabeli 'administracja' pole 'nr_urz'.
X
17/17a.
nr_urz_marsz
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z bazą adresową urzędów marszałkowskich miast/gmin, klucz obcy z tabeli 'administracja' pole 'nr_urz'.
X
38.
nr_urz_stat
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z wojewódzkimi urzędami statystycznymi, klucz obcy z tabeli 'urzedy_centralne' pole 'id'.
X
38.
nr_urz_pip
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z okręgowymi inspektoratami pracy, klucz obcy z tabeli 'urzedy_centralne' pole 'id'.
X
38.
nr_WSSE
liczba całkowita
numer łączący tabelę 'miasta' z wojewódzkimi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, klucz obcy z tabeli 'urzedy_centralne' pole 'id'.
X

Tabela 'miasta_innenazwy'

Tabela zawiera alternatywne nazewnictwo miejscowości obowiązujące przed jej oficjalną zmianą, bądź nazwę miejscowości która utraciła swoją nazwę w wyniku jej połączenia z inną (przeważnie większą) miejscowością lub nazwa nieoficjalna miejscowości.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
1.
autonumer
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
1.
id
liczba całkowita
klucz obcy z tabeli 'miasta', pole łączące tabelę 'miasta_innenazwy' z tabelą 'miasta', relacja jeden (miasta) do wielu (miasta_innenazwy) - czyli jedno miasto może posiadać kilka alternatywnych nazw
X
1.
inna_nazwa
100 znaków
alternatywne nazewnictwo miejscowości obowiązujące przed jej oficjalną zmianą, bądź nazwa miejscowości która utraciła swoją nazwę w wyniku jej połączenia z miejscowością z kolumny 'miasta.miasto', lub nazwa nieoficjalna miejscowości 

Łączenie danych archiwalnych z bieżącymi

Generalnie staramy się jak najmniej wpływać na dane które udostępniamy i część zmian wprowadzamy do słowników bez tworzenia archiwalnych rekordów. Taka sytuacja ma miejsce w szczególności gdy tworzone archiwalne rekordy nie wnosiłyby żadnej wartości dodanej (np. nazwa ulicy utraciła bądź zyskała imię przy nazwisku partona).
Aby skutecznie połączyć informację aktualną z danymi historycznymi zalecamy następujące łączenie i wykorzystanie tabel:

Zmiany dla całych miejscowości:
 • Włączenie miejscowości do innego województwa/powiatu/gminy : dodawany jest nowy rekord, stare dane oznaczane są jako archiwalne, połączenie między danymi poprzez tabelę: 'miasta_zmiany' po identyfikatorze 'nrmiasta';
 • Zmiana rodzaju gminy dla miejscowości (np. w skutek wprowadzenia podziału gminy wiejskiej na część miejską i wiejską): bez danych archiwalnych dla miejscowości, miejscowość otrzymuje nowy identyfikator gminy, dane archiwalne tworzone są dla gmin;
 • Połączenie miejscowości (np. wskutek włączenia do miasta okolicznych miejscowości) :
  1. Jeśli stara miejscowość utraciła swoją nazwę i już nie istnieje: dodawany jest nowy rekord, stare dane oznaczane są jako archiwalne, połączenie między danymi poprzez tabelę: 'miasta_zmiany' po identyfikatorze 'nrmiasta',
  2. Jeśli stara miejscowość zachowała swoją nazwę (jako część innej miejscowości): dodawany jest nowy rekord, stare dane oznaczane są jako archiwalne, połączenie między danymi poprzez tabelę: 'miasta_usuniete' po identyfikatorze 'id_kody', przykład np. miasto połączyło się z okolicznymi wsiami, nazwy wsi stały się nazwami dzielnic, natomiast ulice w tych wsiach działają pod nową nazwą miasta;
 • Zmiana nazwy miejscowości : nazwa historyczna trafia do tabeli 'miasta_innenazwy'.
Zmiany dla części miejscowości (bez ulic):
 • Włączenie wybranego obszaru miejscowości do innej miejscowości : dodawany jest nowy rekord, stare dane oznaczane są jako archiwalne, połączenie między danymi poprzez tabelę: 'miasta_usuniete' po identyfikatorze 'id_kody', w takiej sytuacji stara miejscowość dalej posiada swoją nazwę, np. miasto połączyło się z okolicznymi wsiami, nazwy wsi stały się nazwami dzielnic, natomiast ulice w tych wsiach działają pod nową nazwą miasta;
Zmiany dla ulic:
 • Włączenie ulicy do innej miejscowości
 • Połączenie ulic
 • Zmiana nazwy ulicy


Tabela 'miasta_usuniete'

Tabela zawiera powiązania pomiędzy rekordami oznaczonymi jako nieaktualne z rekordami zastępującymi je nowymi nazwami miejscowości bądź ulic. Tabela 'miasta_usuniete' ma ułatwić połączenie rekordów usuniętych z dodanymi, np. gdy zmiana nie dotyczy całego obszaru miejscowości.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
1a.
id
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
1a.
id_old
liczba całkowita
klucz obcy z tabeli 'miasta' pole 'id_kody' rekordu usuniętego
x
1a.
id_new
liczba całkowita
klucz obcy z tabeli 'miasta' pole 'id_kody' rekordu dodanego
x
1a.
data
data
data wprowadzenia zmiany w postaci 'rok-miesiąc-dzień', np. '2009-03-21', należy także pamiętać o tym że dopóki mieszkańcy nie wymienią dowodów osobistych, to stara (zniesiona) nazwa będzie ciągle w użyciu.
x

Tabela 'miasta_zmiany'

Tabela łączy miasta usunięte z tabeli miasta(pole zniesione<>0) z miastami dodanymi(pole zniesione=0). Rekordy usunięte są nadal przechowywane w tabeli 'miasta' zmienia się jedynie ich status. Tabela 'miasta_zmiany' ma ułatwić połączenie miast usuniętych z dodanymi, gdy całe miasto zostaje włączone do innej miejscowości. Od 2015-06-29 w tabeli rejestrowane są także miejscowości usunięte które nie mają odpowiedników w miejscowościach aktualnych (tzw. zwyczajowe bądź nazwy dzielnic) oraz miejscowości nowo utworzone.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
1a.
id
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
1a.
nrmiasta_old
liczba całkowita
klucz obcy z tabeli 'miasta' pole 'nrmiasta' miejscowości usuniętej
 
1a.
nrmiasta
liczba całkowita
klucz obcy z tabeli 'miasta' pole 'nrmiasta' rekordu dodanej bądź istniejącej z którą miejscowość usunięta się połączyła
x
1a.
data
data
data wprowadzenia zmiany w postaci 'rok-miesiąc-dzień', np. '2009-03-21'
 
1a.
data_dodania
data
data dodania miejscowości do słownika w postaci 'rok-miesiąc-dzień', np. '2009-03-21' (daty rejestrujemy od 2 lipca 2015).
 
1a.
data_usuniecia
data
data usunięcia miejscowości ze słownika w postaci 'rok-miesiąc-dzień', np. '2009-03-21' (daty rejestrujemy od 2 lipca 2015).
 

Tabela 'miasta_dodatkowe'

Tabela zawiera numerację miejscowości nie wprowadzonych do bazy TERYT bądź usuniętych z bazy TERYT prowadzonej przez Główny Urząd Statystyczny na skutek błędu(brak odpowiedzi na pismo GUS ze strony właściwego urzędu gminnego z prośbą o wyjaśnienie statusu miejscowości).

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
3.
id
liczba całkowita
autonumer
X(id dla zmian)
3.
nrmiasta
liczba całkowita
numer miejscowości z tabeli 'miasta'
X

Tabela 'urzedy_pocztowe'

Tabela zawiera adresy urzędów pocztowych oraz instytucji posiadających własne kody pocztowe. Dane są przypisane tylko do tych rekordów z tabeli 'miasta' które zawierają własne/główne kody pocztowe urzędów/instytucji bądź skrytek pocztowych.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
6.
id_kody
liczba całkowita
klucz obcy z tabeli 'miasta'
X(id dla zmian)
6.
urzad
60 znaków
nazwa urzędu pocztowego, np: 'Gliwice 001', lub nazwa instytucji posiadającej własny kod, np: 'Polskie Radio SA' 
6.
opis
30 znaków
pole puste lub 'Skrytka pocztowa' - identyfikuje kody pocztowe które są przypisane wyłącznie do skrytek pocztowych, niektóre kody mogą być przypisane do urzędu pocztowego i być używane zarówno w zwykłej korespondencji jak i jako kody skrytek. 
6.
ulica
100 znaków
adres urzędu pocztowego (ulica z numerem budynku) lub nazwa ulicy dla której obowiązuje dany kod pocztowy, w przeciwnym wypadku pole puste (dla urzędów pocztowych bez znanego adresu) 

Tabela 'kody_stare'

Tabela zawiera poprzedni kod pocztowy dla danej miejscowości lub ulicy, często znajdują się tutaj kody pocztowe które nie są oficjalnie podawane przez Pocztę Polską, znajdują się one w różnych bazach adresowych bądź nadal są w powszechnym użyciu, w niektórych przypadkach dla jednej i tej samej miejscowości dwa miejscowe urzędy pocztowe podają dwa różne kody obowiązujące, w takim przypadku ten rzadziej używany przez mieszkańców trafia do tej tabeli.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
6.
autonumer
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
6.
id
liczba całkowita
klucz obcy z tabeli 'miasta', pole łączące tabelę 'kody_stare' z tabelą 'miasta', relacja jeden (miasta) do wielu (kody_stare) - czyli jedno miasto/ulica może posiadać kilka starych kodów pocztowych
X
6.
kod_stary
6 znaków
poprzedni kod pocztowy dla danej miejscowości lub ulicy oddzielone przecinkiem, często znajdują się tutaj kody pocztowe które nie są oficjalnie podawane przez Pocztę Polską, natomiast znajdują się w różnych bazach adresowych bądź nadal są w powszechnym użyciu
X
6.
data
10 znaków
data wpisania kodu pocztowego do usuniętych, przykład '2008-04-07', daty zmian są zapisywane od 1 września 2010 r.
 

Tabela 'kody_pesel' (nieoficjalna)

Tabela zawiera kody pocztowe dla miejscowości w których Urząd Miasta stosuje jeden kod pocztowy, pomimo wprowadzenia przez Pocztę Polską podziału na kody pocztowe w ramach dzielnic/ulic. W takim przypadku w dowodach osobistych może figurować inny kod pocztowy niż faktycznie używany przez mieszkańców.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
6.
nrmiasta
liczba całkowita
numer miejscowości w której mieszkańcy w dowodach osobistych mają wpisany jeden kod pocztowy
X
6.
kod
6 znaków
kod pocztowy który mieszkańcy mają wpisany w dowodach osobistych
X

Tabela 'ulice'

Tabela zawiera szczegółowy podział nazwy ulicy na części składowe umożliwiający dopasowanie nazwy ulicy do formatu własnych danych. Nazwy ulic nie podlegają dodatkowej standaryzacji i są wprowadzane w postaci uchwalonej przez dany Urząd Miasta/Gminy.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
8.
nr_ul
liczba całkowita
klucz pierwotny dla tabeli, numer łączący ulicę z tabelą 'miasta' pole 'nr_ul'
x(id dla zmian)
8.
rodz1
20 znaków
forma nazwy ulicy, m.in.: Al., Aleje, Kolonia, Kopiec, Os., Park, Park Ludowy, Pasaż, Pl., Planty, Trasa, Zamek. Pominięta została forma 'ul.', więc wszystkie pola puste mogą wystąpić z tym formatem.
 
8.
rodz2
20 znaków
uzupełnienie do kolumny 'rodz1', np. 'im.' (wtedy kolumna 'rodz1' zawiera odpowiednią formę), lub forma ulicy która może wystąpić z 'ul.', np: Bulwar, Rondo, Skwer, Szosa, Wybrzeże, Wyspa, Wzg. (wtedy kolumna 'rodzaj' jest pusta).
 
8.
t1
60 znaków
pierwszy tytuł dla osobowej nazwy ulicy, np: Adm., Arcybiskupa, Barona, Bł., Bp., Bpa., Braci, Cesarza, Dr., Druhny, Gen., Hetm., Hm., Hrcm., Inż., Kadm., Kan., Kard., Kmdr., Kpt., Kpt. ż. w., Króla, Królewicza, Królowej, Ks., Księcia, Księżnej, Księży, Marsz., Matki, Mjr., Ojca, Ob., Opata, Panny, Pilota, Płk., Por., Ppłk., Ppor., Prałata, Prez., Prof., Prym., Rodzeństwa, Rodziny, Rtm., Rycerza, Siostry, Sióstr, Św., Wadm., Wojewody, Wójta. Tylko te ulice w których nazwa używana jest z jak i bez tytułu.
 
8.
t2
60 znaków
drugi tytuł dla osobowej nazwy ulicy
 
8.
ia1
25 znaków
pierwsze imię w przypadku osobowej nazwy ulicy, nierozdzielone wyjątki to nazwy z cyframi rzymskimi np: Bogusława X, oraz Jana Pawła II, Don Kichota, Galla Anonima, Marii Kazimiery, Marii Ludwiki, Marii Magdaleny, Mieszka Starego, Michała Archanioła
 
8.
ialt
20 znaków
pierwsze imię, zapis rzadziej spotykany, np: w Warszawie ulica 'Bedrzycha Smetany' zapisywana jest także jako 'Bedricha Smetany'
 
8.
ia2
25 znaków
drugie imię w przypadku osobowej nazwy ulicy
 
8.
gl
50 znaków
główna nazwa ulicy, usunięcie jakiegokolwiek ze słów w tym polu zmienia znaczenie nazwy, czasami także nazwy osobowe, np: 'Kazimierza Wielkiego'.
x
8.
alt1
50 znaków
alternatywna nazwa dla ulicy, będąca skrótem nazwy ulicy, np: 'AK' zamiast 'Armii Krajowej', 'BMC' zamiast 'Bohaterów Monte Cassino', będąca uzupełnieniem nazwy ulicy, np: '3-go Maja' zamiast '3 Maja', 'Niemcewicza Ursyna' zamiast 'Niemcewicza', lub będąca przekształceniem, np: '1000-lecia' zamiast 'Tysiąclecia'
 
8.
alt2
40 znaków
druga alternatywna nazwa dla ulicy
 
8.
iab
3 znaki
łącznik imion lub nazwisk dla nazw ulic zawierających dwa nazwiska lub dwa imiona, przeważnie 'i'
 
8.
ib1
60 znaków
drugie imię dla ulicy zawierającej liczbę mnogą nazwiska lub dwa nazwiska
 
8.
nazw2
30 znaków
pseudonim lub drugie nazwisko, występuje ono po pierwszym nazwisku rozdzielone myślnikiem, spacją lub w cudzysłowiu, np: Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila, Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila, Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila"
 
8.
ps
15 znaków
nieużywane
 
8.
dop1
60 znaków
dopełnienie do nazwy ulicy bez którego nazwa ulica może także funkcjonować w korespondencji, np: '1905' do 'Rewolucji', 'AK' do 'Batalionu Skała', 'Dąbrowskiego' do 'Legionów', 'im. Piotra Zaremby' do 'Trasa Zamkowa'
 
8.
dop2
60 znaków
drugie dopełnienie, uzupełnienie 'dop1'
 
8.
dod
20 znaków
dodatkowe uwagi do ulicy
 
8.
t1p
60 znaków
pełny pierwszy tytuł do osobowej nazwy ulicy zapisany w kolumnie 't1' w skrócie
 
8.
t2p
60 znaków
pełny drugi tytuł do osobowej nazwy ulicy zapisany w kolumnie 't2' w skrócie
 
8.
t1&t1p
liczba całkowita
w zależności od tytułu osobowej nazwy ulicy, stosowany jest odpowiednio rzadziej lub częściej tytuł w postaci pełnej lub skróconej. Kolumna definiuje najczęściej spotykany sposób zapisu, gdzie:
 • '1' - częściej 't1' (ewentualnie z 't2')
 • '2' - częściej 't1p' (ewentualnie z 't2p')
 • '3' - częściej 't1' z 't2p'
 
8.
altrodz1
20 znaków
alternatywna nazwa dla kolumny 'rodz1', np: 'Plac', 'Aleja', 'Osiedle', 'Al.'
 
8.
altrodz2
20 znaków
alternatywna nazwa dla kolumny 'rodz2', np: 'Wzgórze'
 
8.
nazw_z_m
1 znak
myślnik w przypadku osobowych nazw ulic w których występuje pseudonim lub drugie nazwisko, wypełnione tylko dla niepustych pól 'ps' lub 'nazw2'
 
8.
data
10 znaków
data dodania ulicy do słownika, daty rejestrowane są od '2010-06-20'
 
8.
SPOSÓB ŁĄCZENIA KOLUMN CELEM OTRZYMANIA POPRAWNEJ (najczęściej spotykanej) NAZWY ULICY (Visual Basic):

if not isnull("rodz1") then ulica=("rodz1")+" "
if not isnull("rodz2") then ulica=ulica+("rodz2")+" "
if ("t1&t1p")="1" then
      ulica=ulica+("t1")+" "
      ulica=ulica+("t2")+" "
else
      if ("t1&t1p")="2" then
            ulica=ulica+("t1p")+" "
            ulica=ulica+("t2p")+" "
      else
            if ("t1&t1p")="3" then
                  ulica=ulica+("t1")+" "
                  ulica=ulica+("t2p")+" "
            end if
      end if
end if
ulica=ulica+("ia1")+" "
ulica=ulica+("ia2")+" "
if isnull("nazw2") then
      ulica=ulica+("iab")+" "
      ulica=ulica+("ib1")+" "
      ulica=ulica+("gl")
else
      ulica=ulica+("gl")
      ulica=ulica+" "+("iab")
      ulica=ulica+" "+("ib1")
      ulica=ulica+" "+("nazw2")
end if
ulica=ulica+" "+("ps")
ulica=ulica+" "+("dop1")
ulica=ulica+" "+("dop2")

Tabela 'ulice_usuniete'

Tabela zawiera szczegółowy podział nazwy ulic usuniętych na części składowe umożliwiający dopasowanie nazwy ulicy do formatu własnych danych. Informację o zmianach gromadzimy od 2008 roku.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
9a.
id
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
9a.
nr_ul_old
liczba całkowita
numer powiązany z tabelą 'ulice_zmiany' poprzez kolumnę 'nr_ul_old'
x
9a.
rodz1
20 znaków
forma nazwy ulicy, m.in.: Al., Aleje, Kolonia, Kopiec, Os., Park, Park Ludowy, Pasaż, Pl., Planty, Trasa, Zamek. Pominięta została forma 'ul.', więc wszystkie pola puste mogą wystąpić z tym formatem.
 
9a.
rodz2
20 znaków
uzupełnienie do kolumny 'rodz1', np. 'im.' (wtedy kolumna 'rodz1' zawiera odpowiednią formę), lub forma ulicy która może wystąpić z 'ul.', np: Bulwar, Rondo, Skwer, Szosa, Wybrzeże, Wyspa, Wzg. (wtedy kolumna 'rodzaj' jest pusta).
 
9a.
t1
60 znaków
pierwszy tytuł dla osobowej nazwy ulicy, np: Adm., Arcybiskupa, Barona, Bł., Bp., Bpa., Braci, Cesarza, Dr., Druhny, Gen., Hetm., Hm., Hrcm., Inż., Kadm., Kan., Kard., Kmdr., Kpt., Kpt. ż. w., Króla, Królewicza, Królowej, Ks., Księcia, Księżnej, Księży, Marsz., Matki, Mjr., Ojca, Ob., Opata, Panny, Pilota, Płk., Por., Ppłk., Ppor., Prałata, Prez., Prof., Prym., Rodzeństwa, Rodziny, Rtm., Rycerza, Siostry, Sióstr, Św., Wadm., Wojewody, Wójta. Tylko te ulice w których nazwa używana jest z jak i bez tytułu.
 
9a.
t2
60 znaków
drugi tytuł dla osobowej nazwy ulicy
 
9a.
ia1
25 znaków
pierwsze imię w przypadku osobowej nazwy ulicy, nierozdzielone wyjątki to nazwy z cyframi rzymskimi np: Bogusława X, oraz Jana Pawła II, Don Kichota, Galla Anonima, Marii Kazimiery, Marii Ludwiki, Marii Magdaleny, Mieszka Starego, Michała Archanioła
 
9a.
ialt
20 znaków
pierwsze imię, zapis rzadziej spotykany, np: w Warszawie ulica 'Bedrzycha Smetany' zapisywana jest także jako 'Bedricha Smetany'
 
9a.
ia2
25 znaków
drugie imię w przypadku osobowej nazwy ulicy
 
9a.
gl
50 znaków
główna nazwa ulicy, usunięcie jakiegokolwiek ze słów w tym polu zmienia znaczenie nazwy, czasami także nazwy osobowe, np: 'Kazimierza Wielkiego'.
x
9a.
alt1
50 znaków
alternatywna nazwa dla ulicy, będąca skrótem nazwy ulicy, np: 'AK' zamiast 'Armii Krajowej', 'BMC' zamiast 'Bohaterów Monte Cassino', będąca uzupełnieniem nazwy ulicy, np: '3-go Maja' zamiast '3 Maja', 'Niemcewicza Ursyna' zamiast 'Niemcewicza', lub będąca przekształceniem, np: '1000-lecia' zamiast 'Tysiąclecia'
 
9a.
alt2
40 znaków
druga alternatywna nazwa dla ulicy
 
9a.
iab
3 znaki
łącznik imion lub nazwisk dla nazw ulic zawierających dwa nazwiska lub dwa imiona, przeważnie 'i'
 
9a.
ib1
60 znaków
drugie imię dla ulicy zawierającej liczbę mnogą nazwiska lub dwa nazwiska
 
9a.
nazw2
30 znaków
pseudonim lub drugie nazwisko, występuje ono po pierwszym nazwisku rozdzielone myślnikiem, spacją lub w cudzysłowiu, np: Gen. Augusta Emila Fieldorfa-Nila, Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila, Gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila"
 
9a.
ps
15 znaków
nieużywane
 
9a.
dop1
60 znaków
dopełnienie do nazwy ulicy bez którego nazwa ulica może także funkcjonować w korespondencji, np: '1905' do 'Rewolucji', 'AK' do 'Batalionu Skała', 'Dąbrowskiego' do 'Legionów', 'im. Piotra Zaremby' do 'Trasa Zamkowa'
 
9a.
dop2
60 znaków
drugie dopełnienie, uzupełnienie 'dop1'
 
9a.
dod
20 znaków
dodatkowe uwagi do ulicy
 
9a.
t1p
60 znaków
pełny pierwszy tytuł do osobowej nazwy ulicy zapisany w kolumnie 't1' w skrócie
 
9a.
t2p
60 znaków
pełny drugi tytuł do osobowej nazwy ulicy zapisany w kolumnie 't2' w skrócie
 
9a.
t1&t1p
liczba całkowita
w zależności od tytułu osobowej nazwy ulicy, stosowany jest odpowiednio rzadziej lub częściej tytuł w postaci pełnej lub skróconej. Kolumna definiuje najczęściej spotykany sposób zapisu, gdzie:
 • '1' - częściej 't1' (ewentualnie z 't2')
 • '2' - częściej 't1p' (ewentualnie z 't2p')
 • '3' - częściej 't1' z 't2p'
 
9a.
altrodz1
20 znaków
alternatywana nazwa dla kolumny 'rodz1', np: 'Plac', 'Aleja', 'Osiedle', 'Al.'
 
9a.
altrodz2
20 znaków
alternatywana nazwa dla kolumny 'rodz2', np: 'Wzgórze'
 
9a.
nazw_z_m
1 znak
myślnik w przypadku osobowych nazw ulic w których występuje pseudonim lub drugie nazwisko, wypełnione tylko dla niepustych pól 'ps' lub 'nazw2'
 
9a.
data
10 znaków
data przeniesienia ulicy do zbioru ulic usuniętych, przykład '2008-04-07'
x
9a.
data_dodania
10 znaków
data dodania ulicy do słownika, przykład '2008-04-07'

Tabela 'ulice_zmiany'

Tabela łączy tabele 'ulice_usuniete' z tabelą 'ulice', pod warunkiem że nazwy ulic usuniętych mogą być powiązane z nazwami ulic nowo nadanymi lub już istniejącymi w tabeli 'ulice'.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
9a.
id
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
9a.
nr_ul_old
liczba całkowita
numer ulicy usuniętej z tabeli 'ulice_usuniete'
x
9a.
nr_ul
liczba całkowita
numer nowej nazwy ulicy dla ulicy usuniętej z tabeli 'ulice'
x

Tabela 'ulice_zmiana_na_miasta'

Tworzy relację między tabelami 'ulice_usuniete' i 'miasta'. Umożliwia połączenie ulic usuniętych z miejscowościami dla dwóch warunków: gdy nazwy ulicy staje się miejscowością, lub gdy nazwa ulicy usuniętej nie może być powiązana z żadną istniejącą ulicą(gdy ulica zostaje usunięta i adresowanie odbywa się do numeru budynku i nazwy miejscowości).

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
9a.
id
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
9a.
nr_ul_old
liczba całkowita
numer ulicy usuniętej z tabeli 'ulice_usuniete'
x
9a.
nrmiasta
liczba całkowita
numer miejscowości z tabeli 'miasta'
x

Tabela 'nts'

Tabela zawiera informacje o Nomenklaturze Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS). Nomenklatura NUTS ma zastosowanie w procesie zbierania, harmonizacji i udostępniania danych statystyk regionalnych krajów Unii Europejskiej. Stanowi podstawę rozwoju regionalnych rachunków ekonomicznych, regionalnej statystyki rolnictwa oraz innych dziedzin statystyki regionalnej.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
4.
id
liczba całkowita
autonumer
x(id dla zmian)
4.
idnts
liczba całkowita
numer (klucz główny) powiązany z tabelą 'miasta' poprzez kolumnę 'idnts'
x
4.
poziom
liczba całkowita
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dzieli Polskę na terytorialne, hierarchicznie powiązane jednostki na 5 poziomach, z czego: 3 określono jako poziomy regionalne, 2 określono jako poziomy lokalne.
Poziom regionalny obejmuje swym zasięgiem:
 • '1' - regiony,
 • '2' - województwa,
 • '3' - podregiony.
  Poziom lokalny obejmuje swym zasięgiem:
 • '4' - powiaty,
 • '5' - gminy
x
4.
woj16
20 znaków
nazwa województwa dla poziomów 2, 3, 4 i 5
 
4.
powiat
25 znaków
nazwa powiatu dla poziomów 3 (częściowo), 4 i 5
 
4.
gmina
25 znaków
nazwa gminy dla poziomu 5
 
4.
nazwa
100 znaków
właściwa nazwa poziomu, identyczna z właściwym rozporządzeniem
x
4.
ntsfull
16 znaków
symbol NTS, składa się on z od 2 do 6 liczb rozdzielonych znakiem kropki, szczegóły: patrz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. z późniejszymi zmianami
x
4.
nts1
1 znak
symbol definiujący opisywaną jednostkę terytorialną
x
4.
nts2
2 znaki
symbol województwa, w tabeli terytorialnej SIMC GUSu wystepuje jako 'WOJ'
 
4.
nts3
2 znaki
symbol podregionu
 
4.
nts4
2 znaki
symbol powiatu, w tabeli terytorialnej SIMC GUSu wystepuje jako 'POW'
 
4.
nts5
2 znaki
symbol gminy, w tabeli terytorialnej SIMC GUSu wystepuje jako 'GMI'
 
4.
nts6
1 znak
symbol rodzaju jednostki który identyfikuje rodzaj gminy (w tabeli terytorialnej SIMC GUSu wystepuje jako 'RODZ_GMI')
 

Tabela 'nts_usuniete'

Tabela zawiera informacje usuniętych bądź zmienionych rekordach z tabeli 'nts'. Obie tabele można połączyć przy pomocy tabeli 'nts_zmiany'.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
4a.
id
liczba całkowita
autonumer
x(id dla zmian)
4a.
idnts_old
liczba całkowita
numer (klucz główny) powiązany z tabelą 'nts_zmiany'
x
4a.
poziom
liczba całkowita
Nomenklatura Jednostek Terytorialnych dzieli Polskę na terytorialne, hierarchicznie powiązane jednostki na 5 poziomach, z czego: 3 określono jako poziomy regionalne, 2 określono jako poziomy lokalne.
Poziom regionalny obejmuje swym zasięgiem:
 • '1' - regiony,
 • '2' - województwa,
 • '3' - podregiony.
  Poziom lokalny obejmuje swym zasięgiem:
 • '4' - powiaty,
 • '5' - gminy
x
4a.
woj16
20 znaków
nazwa województwa dla poziomów 2, 3, 4 i 5
 
4a.
powiat
25 znaków
nazwa powiatu dla poziomów 3 (częściowo), 4 i 5
 
4a.
gmina
25 znaków
nazwa gminy dla poziomu 5
 
4a.
nazwa
100 znaków
właściwa nazwa poziomu, identyczna z właściwym rozporządzeniem
x
4a.
ntsfull
16 znaków
symbol NTS, składa się on z od 2 do 6 liczb rozdzielonych znakiem kropki, szczegóły: patrz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. z późniejszymi zmianami
x
4a.
nts1
1 znak
symbol definiujący opisywaną jednostkę terytorialną
x
4a.
nts2
2 znaki
symbol województwa, w tabeli terytorialnej SIMC GUSu wystepuje jako 'WOJ'
 
4a.
nts3
2 znaki
symbol podregionu
 
4a.
nts4
2 znaki
symbol powiatu, w tabeli terytorialnej SIMC GUSu wystepuje jako 'POW'
 
4a.
nts5
2 znaki
symbol gminy, w tabeli terytorialnej SIMC GUSu wystepuje jako 'GMI'
 
4a.
nts6
1 znak
symbol rodzaju jednostki który identyfikuje rodzaj gminy (w tabeli terytorialnej SIMC GUSu wystepuje jako 'RODZ_GMI'), gdzie:
 • '1' - gmina miejska będąca miastem na prawach powiatu
 • '2' - gmina wiejska na prawach powiatu
 • '3' - gmina miejska z obszarem wiejskim
 • '4' - obszar miejski gminy określonej jako '3'
 • '5' - obszar wiejski gminy określonej jako '3'
 • '8' - dzielnica gminy Warszawa
 • '9' - dzielnica jednej z miejscowości: Łódź, Kraków, Poznań, Wrocław
 
4a.
data
data
data wprowadzenia zmiany w postaci 'rok-miesiąc-dzień', np. '2009-03-21'
x

Tabela 'nts_zmiany'

Tabela łączy numerację NTS aktualną z historyczną czyli tabelę 'nts' z tabelą 'nts_usuniete'.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
4a.
id
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
4a.
idnts_old
liczba całkowita
klucz obcy z tabeli 'nts_usuniete'
x
4a.
idnts
liczba całkowita
klucz obcy z tabeli 'nts'
x

Tabela 'nts_przejscie'

Tabela umożliwia połączenie miejscowości/ulic do 2478 gmin, połączenie bezpośrednie tabel miasta<>nts jest dużo dokładniejsze i uwzględnia część miejską/wiejską gminy bądź podział dzielnicowy.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
4.
id
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
4.
idnts_szczeg
liczba całkowita
numer powiązany z tabelą 'miasta' poprzez kolumnę 'idnts'
x
4.
idnts_glowny
liczba całkowita
numer powiązany z tabelą 'nts' poprzez kolumnę 'idnts'
x

Tabela 'ludnosc'

Tabela zawiera informacje o liczbie ludności dla miejscowości. Dane zliczone na podstawie bazy PESEL z 2013 roku.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
12.
nrmiasta
liczba całkowita
numer miejscowości z tabeli 'miasta'
X(id dla zmian)
12.
lud
liczba całkowita
liczba ludności dla ponad 52 tys. miejscowości, na podstawie bazy PESEL z roku 2013. Oznaczone są następujące przedziały:
 • '0' - brak dokładnych informacji, dotyczy tylko dzielnic miast bądź miejscowości o nazwach zwyczajowych bądź historycznych
 • '1' - miejscowości z liczbą ludności < 1 000 (49070 miejscowości)
 • '2' - miejscowości z liczbą ludności z przedziału 1 000 - 4 999 (2821 miejscowości)
 • '3' - miejscowości z liczbą ludności z przedziału 5 000 - 9 999 (226 miejscowości)
 • '4' - miejscowości z liczbą ludności z przedziału 10 000 - 14 999 (97 miejscowości)
 • '5' - miejscowości z liczbą ludności z przedziału 15 000 - 19 999 (89 miejscowości lub dzielnic)
 • '6' - miejscowości z liczbą ludności z przedziału 20 000 - 49 999 (140 miejscowości lub dzielnic)
 • '7' - miejscowości z liczbą ludności z przedziału 50 000 - 99 999 (57 miejscowości lub dzielnic)
 • '8' - miejscowości z liczbą ludności z przedziału 100 000 - 299 999 (51 miejscowości lub dzielnic)
 • '9' - miejscowości z liczbą ludności z przedziału 300 000 - 499 999 (5 miejscowości)
 • '10' - miejscowości z liczbą ludności od 500 000 i więcej (5 miejscowości)
X
12.
lud1
liczba całkowita
Szczegółowa liczba ludności dla wszystkich miejscowości w Polsce na podstawie bazy PESEL z 2013 roku, jeżeli liczba ludności jest nieznana lub nazwa miejscowości jest dzielnicą, jest historyczna bądź zwyczajowa to pole jest równe '0'.
X

Tabela 'ludnosc_ulice'

Tabela zawiera informacje o liczbie ludności dla ulic. Dane zliczone na podstawie bazy PESEL z 2013 roku.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
13.
nr_ul
liczba całkowita
numer ulicy z tabeli 'miasta'
X(id dla zmian)
13.
lud
liczba całkowita
szczegółowa liczba ludności
X

Tabela 'ludnosc_kody'

Tabela zawiera informacje o liczbie ludności dla kodów pocztowych. Dane zliczone na podstawie bazy PESEL z 2013 roku.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
13a.
id
liczba całkowita
stały numer rekordu
X(id dla zmian)
13a.
kod
6 znaków
kod pocztowy
X
13a.
lud
liczba całkowita
szczegółowa liczba ludności
X

Tabela 'ulice_GUS'

Tabela zawiera informacje o ulicach prowadzonych w ramach Centralnego Spisu Ulic Polski przez Główny Urząd Statystyczny.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
9.
woj
2 znaki
symbol województwa, pole 'nts2' z tabeli 'nts'
x
9.
pow
2 znaki
symbol powiatu, pole 'nts4' z tabeli 'nts'
x
9.
gmi
2 znaki
symbol gminy, pole 'nts5' z tabeli 'nts'
x
9.
rodz_gmi
1 znak
symbol rodzaju jednostki, pole 'nts6' z tabeli 'nts'
x
9.
sym
7 znaków
identyfikator miejscowości nadawany przez GUS
x
9.
sym_ul
5 znaków
identyfikator ulicy nadawany przez GUS
x
9.
cecha
5 znaków
określenie rodzaju ulicy, zawiera jedno z nast. określeń: UL., AL., PL., SKWER, BULW., RONDO, PARK, RYNEK, SZOSA, OS., OGRÓD, WYSPA, WYB., INNE
x
9.
nazwa_1
200 znaków
część nazwy ulicy począwszy od słowa, które decyduje o pozycji nazwy ulicy w układzie alfabetycznym, aż do końca nazwy
x
9.
nazwa_2
50 znaków
pozostała część nazwy lub pole puste.

W Centralnym Katalogu Ulic zastosowane zostały następujące skróty:
 • stopni wojskowych, np.:
    MARSZAŁKA - MARSZ.
    GENERAŁA - GEN.
    PUŁKOWNIKA - PŁK.
    MAJORA - MJR.
    KAPITANA - KPT.
    PORUCZNIKA - POR.
 • stopni naukowych, np.:
    PROFESORA - PROF
    DOKTORA - DR.
 • godności kapłańskich, np.:
    KSIĘDZA - KS.
    BISKUPA - BP.
    ARCYBISKUPA - ABP.
    KARDYNAŁA - KARD.
 • innych, np.:
    ŚWIĘTEGO - ŚW.
    BŁOGOSŁAWIONEJ - BŁ.
 
9.
stan_na
10 znaków
data ostatniej aktualizacji bazy źródłowej GUS, która została analizowana i uwzględniona w reszcie danych
x
9.
nr_ul_gus
liczba całkowita
numer ulicy z tabeli 'miasta', gdy jest pusty to dana ulica nie znajduje się w tabeli miasta
 
9.
id_gus
liczba całkowita długa
autonumer ulicy
x

Tabela 'ulice_GUS_usuniete'

Tabela zawiera ulice usunięte ze zbioru 'ulice_GUS', część ulic jest połączona relacją wiele-do-wielu z aktualnym zbiorem 'ulice_GUS', są to ulice które zmieniły nazwę, bądź zostały połączone z inną ulicą. Niektóre zmiany dotyczą podwójnych nazw ulic które zostały wpisane do rejestru ulic pod dwiema różnymi nazwami, a następnie po pewnym czasie został ten błąd poprawiony. Z uwagi na rodzaj relacji zastosowaliśmy dodatkową tabelę 'ulice_GUS_zmiany', łączącą zbiór nazw aktualnych i usuniętych.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
9b.
woj
2 znaki
symbol województwa, pole 'nts2' z tabeli 'nts'
x
9b.
pow
2 znaki
symbol powiatu, pole 'nts4' z tabeli 'nts'
x
9b.
gmi
2 znaki
symbol gminy, pole 'nts5' z tabeli 'nts'
x
9b.
rodz_gmi
1 znak
symbol rodzaju jednostki, pole 'nts6' z tabeli 'nts'
x
9b.
sym
7 znaków
identyfikator miejscowości nadawany przez GUS
x
9b.
sym_ul
5 znaków
identyfikator ulicy nadawany przez GUS
x
9b.
cecha
5 znaków
określenie rodzaju ulicy, zawiera jedno z nast. określeń: UL., AL., PL., SKWER, BULW., RONDO, PARK, RYNEK, SZOSA, OS., OGRÓD, WYSPA, WYB., INNE
x
9b.
nazwa_1
30 znaków
część nazwy ulicy począwszy od słowa, które decyduje o pozycji nazwy ulicy w układzie alfabetycznym, aż do końca nazwy
x
9b.
nazwa_2
30 znaków
pozostała część nazwy lub pole puste.

W Centralnym Katalogu Ulic zastosowane zostały następujące skróty:
 • stopni wojskowych, np.:
    MARSZAŁKA - MARSZ.
    GENERAŁA - GEN.
    PUŁKOWNIKA - PŁK.
    MAJORA - MJR.
    KAPITANA - KPT.
    PORUCZNIKA - POR.
 • stopni naukowych, np.:
    PROFESORA - PROF
    DOKTORA - DR.
 • godności kapłańskich, np.:
    KSIĘDZA - KS.
    BISKUPA - BP.
    ARCYBISKUPA - ABP.
    KARDYNAŁA - KARD.
 • innych, np.:
    ŚWIĘTEGO - ŚW.
    BŁOGOSŁAWIONEJ - BŁ.
 
9b.
stan_na
10 znaków
ostatnia data kiedy usunięta ulica znajdowała się w zbiorach GUS, identyczna data znajduje się dla danej ulicy w tabeli 'ulice_GUS_zmiany', jednak nie wszystkie ulice są połączone z aktualnymi nazwami
x
9b.
id_gus
liczba całkowita długa
numer ulicy, przeważnie powstaje z połączenia numeru SYM z numerem SYM_UL
x
9b.
nr_ul_gus
liczba całkowita
numer ulicy z tabeli 'miasta', gdy jest pusty to dana ulica nie znajduje się w tabeli miasta
 

Tabela 'ulice_GUS_zmiany'

Tabela łączy informacje o usuniętych bądź zmienionych nazwach ulic z archiwalnych zbiorów które są przechowywane w tabeli 'ulice_GUS_usuniete' z aktualną tabelą 'ulice_GUS', połączone dane dotyczą tylko tych nazw usuniętych którym udało się przyporządkować nazwy nowo nadane bądź już istniejące. Przykłady:
 • zmiana nazwy ulicy, stara nazwa została powiązana z nową nazwą;
 • połączenie ulic, jedna ze starych nazw powiązana została z nową nazwą.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
9b.
id
liczba całkowita
autonumer
X(id dla zmian)
9b.
id_gus_old
liczba całkowita długa
numer rekordu z tabeli 'ulice_GUS_usuniete'
X
9b.
id_gus_new
liczba całkowita długa
numer rekordu z tabeli 'ulice_GUS'
X
9b.
stan_na
10 znaków
ostatnia data kiedy usunięta ulica znajdowała się w zbiorach GUS, faktycznie może ona być przydatna do weryfikacji zmiany jeżeli ta sama ulica została usunięta, dodana i ponownie usunięta ze zbioru GUS
x

Tabela 'ulice_GUS_blednie_usuniete'

Tabela zawiera informację o ulicach które zostały w bazie GUS błędnie usunięte, faktycznie ulica istnieje, informację każdorazowo potwierdzamy we właściwym urzędzie lokalnym.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
9.
id
liczba całkowita
autonumer
X(id dla zmian)
9.
nr_ul_gus
liczba całkowita
numer rekordu z tabeli 'miasta'
X

Tabela 'ulice_GUS_bledne'

Tabela zawiera informację o ulicach które zostały w bazie GUS błędnie zapisane bądź przypisane do niepoprawnej miejscowości. Sytuacja dotyczy m.in. gmin które w bazach PESEL/GUS mają wszystkie ulice w gminie przypisane do miejscowości gminnej (Jastarnia), natomiast na potrzeby korespondencji i administracji prowadzą podział miejscowości i stosują przypisanie ulic do poszczególnych dzielnic.Właściwą nazwę ulicy bądź jej przypisanie do miejscowości trzeba w tym przypadku pobrać z tabeli 'ulice' bądź 'miasta'.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
9.
id
liczba całkowita
autonumer
X(id dla zmian)
9.
id_gus
liczba całkowita długa
numer rekordu z tabeli 'ulice_GUS'
X

Tabela 'ulice_GUS_podwojne'

Tabela zawiera informację o ulicach które są w bazie GUS wpisane podwójnie, niekoniecznie pod identyczną nazwą. W tabeli zapisujemy także nazwy ulic które pomimo faktu ich zmiany nazwy nadal figurują w rejestrze GUS.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
9.
id
liczba całkowita
autonumer
X(id dla zmian)
9.
id_gus
liczba całkowita długa
numer ulicy który nazwę uznaliśmy za prawidłowy z tabeli 'ulice_GUS'
X
9.
id_gus_ident
liczba całkowita długa
numer ulicy zdublowanej z tabeli 'ulice_GUS'
X

Tabela 'wspolrzedne'

Tabela zawiera informacje o współrzędnych geograficznych miejscowości (środek miejscowości).

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
15.
id
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
15.
nrmiasta
liczba całkowita
numer miejscowości powiązany z tabelą 'miasta' poprzez kolumnę 'nrmiasta'
x
15.
x
liczba dziesiętna
szerokość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
x
15.
y
liczba dziesiętna
długość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
x

Tabela 'wspolrzedne_kodow'

Tabela zawiera informacje o współrzędnych geograficznych centroidów kodów pocztowych.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
16.
id
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
16.
kod
6 znaków
kod pocztowy
x
16.
x
liczba dziesiętna
szerokość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
x
16.
y
liczba dziesiętna
długość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
x

Tabela 'wspolrzedne_budynkow'

Tabela zawiera informacje o współrzędnych geograficznych ponad 6 mln. budynków.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
16b.
id
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
16b.
id_geo
liczba całkowita
klucz obcy z tabeli 'budynki', pole 'id_geo'.
x
16b.
x
liczba dziesiętna
szerokość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
x
16b.
y
liczba dziesiętna
długość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
x

Tabela 'budynki'

Tabela podstawowa dla numeracji budynków. Zawiera połączoną informację o numeracji budynków którą pobieramy z kilku źródeł, ten sam numer budynku(jeden rekord) zawiera odwołania do wszystkich źródeł w których znajduje się dany adres, są to pola:
 • 'id_pesel' - pole identyfikuje budynek jako występujący w rejestrze PESEL, rejestr ten zawiera tylko numerację budynków mieszkalnych, dane pobieramy raz na dwa lata,
 • 'id_dom' - pole identyfikuje budynek jako występujący w rejestrze GUS-NOBC - rejestr zawiera informację o budynkach mieszkalnych, dane pobieramy raz do roku,
 • 'id_geo' - pole identyfikuje budynek jako występujący w rejestrze geodezji, tylko w tym rejestrze zawarta jest informacja o niemieszkalnych (przemysłowe, użyteczności publicznej, instytucje) oraz współrzędnych geograficznych wszystkich budynków w Polsce, dane pobieramy co pół roku.
Ogółem 60% budynków ma identyfikatory ze wszystkich 3 źródeł, kolejne 20% to budynki które występują tylko w rejestrze GUS-NOBC (są to budynki niemieszkalne), dla pozostałych 20% różnice i brak numeracji są spowodowane brakami w źródłach z których pobieramy dane oraz różnymi okresami pobierania danych. W każdym z takich przypadków fakt istnienia budynku musi być potwierdzony identyfikatorem miejscowości 'czy_administracyjna' z tabeli 'miasta', w przeciwnym razie dany numer budynku należy potraktować jako błędne/niepotwierdzone dane.

nr. składnika
nazwa
kolumny
długość
opis
wymagane
10a.
id
liczba całkowita
autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
x(id dla zmian)
10a.
nr_domu
20 znaków
numer budynku
x
10a.
nr_domu_int
liczba całkowita
numer budynku bez liter i znaków
x
10a.
id_kody
liczba całkowita
identyfikator rekordu, klucz obcy z tabeli miasta
 
10a.
id_pesel
liczba całkowita
identyfikator rekordu, klucz obcy z tabeli wewnętrznej (nieudostępnionej)
 
10a.
id_dom
liczba całkowita
identyfikator rekordu, klucz obcy z tabeli budynki_dom
 
10a.
id_geo
liczba całkowita
identyfikator rekordu, klucz obcy z tabeli wspolrzedne_budynkow
 
10a.
status_id_pesel
liczba całkowita
dodatkowy identyfikator który pozwala na ustalenie rodzaju rekordu, gdzie:
 • NULL-aktualny
 • 2-usunięty
 •  
  10a.
  status_id_dom
  liczba całkowita
  dodatkowy identyfikator który pozwala na ustalenie rodzaju rekordu, gdzie:
 • NULL-aktualny
 • 2-usunięty
 •  
  10a.
  status_id_geo
  liczba całkowita
  dodatkowy identyfikator który pozwala na ustalenie rodzaju rekordu, gdzie:
 • NULL-aktualny
 • 2-usunięty

  Status 2 oznacza że w ostatniej wersji danych źródłowych z jakiej korzystaliśmy, danego numeru budynku nie było. Nie oznacza to jednakże iż budynek ten został całkowicie 'wyburzony', jeśli posiada on nadal aktualne identyfiaktory z danych NOBC to jest to prawdopodobnie błąd w danej wersji danych z geodezji.
 •  
  10a.
  rejon
  6 znaków
  identyfikator rejonu statystycznego, format liczbowy uzupełniony zerami jeśli jest krótszy niż 6 cyfr, pole wypełnione tylko dla tych numerów budynków które znajdują się w rejestrze GUS-NOBC
   
  10a.
  obwod
  1 znak
  identyfikator obwodu statystycznego, cyfra od 1 do 9, pole wypełnione tylko dla tych numerów budynków które znajdują się w rejestrze GUS-NOBC
   

  Tabela 'budynki_zmiany'

  Tabela dodatkowa dla numeracji budynków. Zawiera informację o zmianach, dodanych/usuniętych rekordach w tabeli podstawowej 'budynki'.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  10a.
  id
  liczba całkowita
  autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
  x(id dla zmian)
  10a.
  id_budynki
  liczba całkowita
  klucz obcy z tabeli 'budynki' pole 'id'
  x
  10a.
  status
  liczba całkowita
  numeryczny opis rodzaju zmiany, gdzie: gdzie:
  • '1' - rekord dodany
  • '2' - rekord usunięty
  x
  10a.
  data
  10 znaków
  data wprowadzenia zmiany
  x
  10a.
  rodzaj
  liczba całkowita
  numeryczny opis źródła z którego wynika fakt wprowadzenia zmiany (usunięcia/dodania budynku):
  • '1' - zmiana dotyczy 'id_pesel'
  • '2' - zmiana dotyczy 'id_dom'
  • '3' - zmiana dotyczy 'id_geo'
  x
  10a.
  opis
  40 znaków
  dodatkowy komentarz do zmiany
   

  Tabela 'budynki_dom'

  Tabela zawiera numerację budynków mieszkalnych pobraną z systemu GUS-NOBC.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  10a.
  id_dom
  liczba całkowita
  autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
  x(id dla zmian)
  10a.
  nr_domu
  20 znaków
  numer budynku
  x
  10a.
  nr_domu_int
  liczba całkowita
  numer budynku bez liter i znaków
  x
  10a.
  rodz_b
  1 znak
  rodzaj budynku, gdzie
 • 1 - mieszkalny
 • 2 - niemieszkalny
 • 3 - obiekt zbiorowego zakwaterowania
 • 0 - obiekt prowizoryczny
 • x

  Tabela 'budynki_mieszk'

  Tabela zawiera numerację mieszkań pobraną z systemu GUS-NOBC.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  10b.
  id_mieszk
  liczba całkowita
  autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
  x(id dla zmian)
  10b.
  id_dom
  liczba całkowita
  numer budynku(klucz obcy) z tabeli budynki_dom
  x
  10b.
  nr_miesz
  20 znaków
  numer mieszkania
  x

  Tabela 'budynki_miasta'

  Tabela zawiera nazewnictwo miejscowości i ulic oraz ich identyfikatory (tabela dodatkowa, udostępniana na życzenie jedynie przy zakupieniu danych dla budynków ale bez zakresu podstawowego).

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  10a.
  id_miasta
  liczba całkowita
  autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
  x(id dla zmian)
  10a.
  woj
  2 znaki
  symbol województwa
  x
  10a.
  pow
  2 znaki
  symbol powiatu
  x
  10a.
  gmi
  2 znaki
  symbol gminy
  x
  10a.
  rodz_gmi
  1 znak
  symbol rodzaju jednostki (gminy)
  x
  10a.
  miasto
  60 znaków
  nazwa miejscowości
  x
  10a.
  sym
  7 znaków
  identyfikator miejscowości nadawany przez GUS
  x
  10a.
  sym_ul
  5 znaków
  identyfikator ulicy nadawany przez GUS
   
  10a.
  ulica
  100 znaków
  nazwa ulicy
   
  10a.
  nr_ul
  liczba całkowita
  numer ulicy (klucz obcy) z tabeli ulice
  x
  10a.
  nrmiasta
  liczba całkowita
  numer miasta (klucz obcy) z tabeli miasta
  x

  Tabela 'glebokosc_10'

  Tabela zawiera informacje o budynkach zagrożonych powodzią, których prawdopodobieństwo zalania jest wysokie i wynosi raz na 10 lat.

  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  id_geo
  liczba całkowita
  klucz obcy z tabeli 'budynki', pole 'id_geo'.
  x
  x
  liczba dziesiętna
  szerokość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
  X
  y
  liczba dziesiętna
  długość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
  X
  glebokosc_10
  liczba całkowita
  informacja o głębokości zalania, gdzie:
  • 1 - głębokość zalania <= 0,5m.
  • 2 - głębokość zalania od 0,5m. do 2m.
  • 3 - głębokość zalania od 2m. do 4m.
  • 4 - głębokość zalania >= 4m.
  X

  Tabela 'glebokosc_100'

  Tabela zawiera informacje o budynkach zagrożonych powodzią, których prawdopodobieństwo zalania jest średnie i wynosi raz na 100 lat.

  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  id_geo
  liczba całkowita
  klucz obcy z tabeli 'budynki', pole 'id_geo'.
  x
  x
  liczba dziesiętna
  szerokość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
  X
  y
  liczba dziesiętna
  długość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
  X
  glebokosc_100
  liczba całkowita
  informacja o głębokości zalania, gdzie:
  • 1 - głębokość zalania <= 0,5m.
  • 2 - głębokość zalania od 0,5m. do 2m.
  • 3 - głębokość zalania od 2m. do 4m.
  • 4 - głębokość zalania >= 4m.
  X

  Tabela 'glebokosc_500'

  Tabela zawiera informacje o budynkach zagrożonych powodzią, których prawdopodobieństwo zalania jest niskie i wynosi raz na 500 lat.

  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  id_geo
  liczba całkowita
  klucz obcy z tabeli 'budynki', pole 'id_geo'.
  x
  x
  liczba dziesiętna
  szerokość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
  X
  y
  liczba dziesiętna
  długość geograficzna w postaci DDD.DDDDDD - stopnie i dziesiętne części stopnia
  X
  glebokosc_500
  liczba całkowita
  informacja o głębokości zalania, gdzie:
  • 1 - głębokość zalania <= 0,5m.
  • 2 - głębokość zalania od 0,5m. do 2m.
  • 3 - głębokość zalania od 2m. do 4m.
  • 4 - głębokość zalania >= 4m.
  X

  Tabela 'administracja'

  Tabela zawiera adresy Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Starostw Powiatowych, Urzędów Marszałkowskich oraz Urzędów Wojewódzkich.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  17.
  id
  liczba całkowita
  autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
  x(id dla zmian)
  17.
  nr_urz
  liczba całkowita
  numer powiązany z tabelą 'miasta' poprzez kolumnę 'nr_urz'
  x
  17.
  miasto
  25 znaków
  nazwa miejscowości
  x
  17.
  woj
  20 znaków
  nazwa województwa
  x
  17.
  powiat
  25 znaków
  nazwa powiatu dla którego przypisany jest dany urząd (czasami siedziba urzędu może znajdować się w innym powiecie niż jego właściwość terytorialna)
  x
  17.
  gmina
  25 znaków
  nazwa gminy dla której przypisany jest dany urząd (czasami siedziba urzędu może znajdować się w innej gminie niż jego właściwość terytorialna)
  x
  17.
  rodzaj
  liczba całkowita
  rodzaj nazwy urzędu określony cyfrą, gdzie:
  • '2' - 'Urząd Wojewódzki'
  • '4' - 'Starostwo Powiatowe'
  • '6' - 'Urząd Marszałkowski'
  • '8' - 'Urząd Miasta'
  • '9' - 'Urząd Miasta i Gminy'
  • '10' - 'Urząd Gminy'
  • '12' - Wydziały lub delegatury urzędów które posiadają własne konta do opłat skarbowych (Łódź, Warszawa)
  x
  17.
  urzad
  60 znaków
  nazwa urzędu
  x
  17.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
  x
  17.
  adres
  50 znaków
  nazwa ulicy i numer budynku
  x
  17.
  kier
  2 znaki
  numer kierunkowy
   
  17.
  tel
  25 znaków
  numer telefonu
   
  17.
  fax
  25 znaków
  numer faksu
   
  17.
  internet
  200 znaków
  adres internetowy
   
  17.
  email1
  40 znaków
  pierwszy email do urzędu
   
  17.
  email2
  40 znaków
  zapasowy email do urzędu
   
  17.
  email3
  40 znaków
  zapasowy email do urzędu
   
  17.
  email4
  40 znaków
  zapasowy email do urzędu
   
  17.
  bip
  255 znaków
  adres strony Biuletynu Informacji Publicznej właściwego urzędu
   
  17a.
  konto
  26 znaków
  numer konta urzędu przewidziany do opłat skarbowych (wypełniony tylko dla urzędów z miejscowości w których znajdują się sądy rejonowe lub zamiejscowe)
   
  17a.
  data
  9 znaków
  data w postaci "rok-miesiąc-dzień", data określa dzień w którym konto podane w kolumnie 'nowe_konto' zacznie obowiązywać
   
  17a.
  nowe_konto
  26 znaków
  nowy numer konta urzędu przewidziany do opłat skarbowych (patrz opis wcześniejszego pola)
   
  28.
  nr_usc
  liczba całkowita
  numer Urzędu Stanu Cywilnego z tabeli 'usc' (klucz obcy), dla niektórych działają więcej niż jeden USC, np. w Warszawie każdym mieszkaniec może skorzystać z dowolnego USC niezależnie od zamieszkania, ale połączenie wskazuje w takim przypadku najbliższy USC dla danej dzielnicy.
   
  17.
  nr_nadrzedny
  liczba całkowita
  numer nadrzędny dla urzędu wyższej instancji w strukturze: urzędy miast/gmin -> starostwa powiatowe -> urzędy wojewódzkie.
   

  Tabela 'dos' (Domy Opieki Społecznej)

  Tabela zawiera dane teleadresowe domów opieki społecznej, tabela jest połączona z tabelą główną 'gminy', do każdej gminy jest przypisany właściwy dom opieki społecznej.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  32.
  id
  liczba całkowita
  niepowtarzalny numer domu opieki społecznej
  x
  32.
  nazwa
  200 znaków
  pełna nazwa domu opieki społecznej, np: 'Dom Pomocy Społecznej Syrena'
  x
  32.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  32.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  32.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  32.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  32.
  tel
  200 znaków
  numer telefonu
   
  32.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  32.
  woj16
  20 znaków
  nazwa województwa
   

  Tabela 'itd' (Inspektoraty Transportu Drogowego)

  Tabela zawiera dane teleadresowe jednostek Inspektoratów Transportu Drogowego, tabela zawiera przypisane identyfikatowy miejscowości.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  33.
  id_itd
  liczba całkowita
  niepowtarzalny numer rekordu
  x
  33.
  id_itd_gl
  liczba całkowita
  numer jednostki nadrzędnej
  x
  33.
  rodzaj
  liczba całkowita
  rodzaj jednostki, gdzie:
 • '1' - Główny Inspektorat Transportu Drogowego
 • '2' - wojewódzkie inspektorat transportu drogowego
 • '3' - oddział wojewódzkich inspektoratów
 • x
  33.
  nazwa
  100 znaków
  pełna nazwa jednostki
  x
  33.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  33.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  33.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  33.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  33.
  tel
  200 znaków
  numer telefonu
   
  33.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  33.
  internet
  200 znaków
  adres strony www, bez przedrostka 'http://'
   
  33.
  mail
  200 znaków
  adres e-mail
   
  33.
  bip
  255 znaków
  adres strony www biuletynu informacji publicznej jednostki, bez przedrostka 'http://'
   
  33.
  nrmiasta
  liczba całkowita
  numer miejscowości, klucz obcy z tabeli 'miasta'
  X

  Tabela 'komornicy'

  Tabela zawiera dane teleadresowe komorników sądowych, tabela jest połączona z sądami rejonowymi.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  30.
  id
  liczba całkowita
  numer komornika, klucz pierwotny
  X(id dla zmian)
  30.
  nr_sadu_rej
  liczba całkowita
  numer sądu rejonowego, klucz obcy z tabeli 'sady_rejonowe' pole 'nr_sadu_rej', bądź tabeli 'sady' pole 'nr_sadu' pole 'sady.typ'='sady_rejonowe'
  X
  30.
  imie_i_nazw
  100 znaków
  imię i nazwisko komornika, jeśli jest ustanowione zastępstwo to jego imię i nazwisko (zastępcy) jest wpisane w polu 'opis'
  X
  30.
  nazwa
  255 znaków
  nazwa kancelarii
  X
  30.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
  x
  30.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
  x
  30.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  30.
  tel
  100 znaków
  numer telefonu
   
  30.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  30.
  internet
  200 znaków
  adres strony internetowej kancelarii
   
  30.
  konto
  26 znaków
  numer konta komornika, jeżeli komornik posiada kilka kont to jest to konto dla wierzycieli
   
  30.
  status
  liczba całkowita
  rodzaj rekordu:
 • 1-aktualny
 • 2-usunięty
 • X
  30.
  imie
  20 znaków
  imię komornika
  X
  30.
  nazwisko
  40 znaków
  nazwisko komornika
  X
  30.
  opis
  80 znaków
  opis do imienia i nazwiska komornika, np. informacja o zastępstwie
   
  30.
  mail
  200 znaków
  adres e-mail komornika, wypełnione dla ponad 50% rekordów (stan na czerwiec 2015)
   

  Tabela 'krusy'

  Tabela zawiera dane teleadresowe Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych Kas Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUSów), do każdego adresu w bazie miejscowości jest przypisana właściwa kasa KRUS.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  27.
  id
  liczba całkowita
  numer KRUSu, klucz pierwotny
  X(id dla zmian)
  27.
  nazwa
  100 znaków
  pełna nazwa kasy
  X
  27.
  rodzaj
  liczba całkowita
  rodzaj kasy gdzie:
  '1' - oznacza placówkę terenową
  '2' - oznacza oddział regionalny
  X
  27.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
  x
  27.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
  x
  27.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  27.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  27.
  tel
  100 znaków
  numer telefonu
   
  27.
  fax
  50 znaków
  numer faksu
   
  27.
  mail
  100 znaków
  adres e-mail
   

  Tabela 'ochrona_srodowiska'

  Tabela zawiera dane teleadresowe inspektoratów ochrony środowiska, do każdego adresu w bazie miejscowości jest przypisana właściwy inspektorat.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  33.
  id
  liczba całkowita
  niepowtarzalny numer rekordu, klucz pierwotny
  x
  33.
  id_gl
  liczba całkowita
  numer jednostki nadrzędnej
  x
  33.
  nazwa
  100 znaków
  pełna nazwa jednostki
  x
  33.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  33.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  33.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  33.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  33.
  tel
  100 znaków
  numer telefonu
   
  33.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  33.
  internet
  200 znaków
  adres strony www, bez przedrostka 'http://'
   
  33.
  mail
  100 znaków
  adres e-mail
   

  Tabela 'ops' (Ośrodki Pomocy Społecznej)

  Tabela zawiera dane teleadresowe Ośrodków Pomocy Społecznej, tabela jest połączona z tabelą główną 'miasta', do każdego rekordu z tabeli 'miasta' jest przypisany właściwy ośrodek.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  32.
  id
  liczba całkowita
  numer ośrodka (z powtórzeniami), klucz po którym następuje połączenie z tabelą 'miasta'. W ramach jednego miasta kilka ośrodków może mieć identyczny numer
  x
  32.
  nr_osrodka
  liczba całkowita
  niepowtarzalny numer ośrodka, klucz pierwotny
  x
  32.
  rodzaj
  5 znaków
  rodzaj ośrodka gdzie:
 • 'ops' - oznacza ośrodki pomocy społecznej
 • 'pr' - oznacza ośrodki pomocy rodzinie
 • x
  32.
  nazwa
  50 znaków
  nazwa pełna ośrodka bez nazwy miejscowości, np: 'Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej'
  x
  32.
  nazwa_skr
  50 znaków
  nazwa skrócona ośrodka z nazwą miejscowości, np: 'GOPS Dąbrówno'
  x
  32.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  32.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  32.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  32.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  32.
  tel
  200 znaków
  numer telefonu
   
  32.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  32.
  internet
  200 znaków
  adres strony www, bez przedrostka 'http://'
   
  32.
  mail
  200 znaków
  kontaktowy adres e-mail
   
  32.
  nrmiasta
  liczba całkowita
  numer miejscowości, klucz obcy z tabeli 'miasta'
  X

  Tabela 'policja'

  Tabela zawiera dane teleadresowe jednostek policji, tabela jest połączona z tabelą główną 'miasta', do każdego adresu w bazie miejscowości jest przypisany właściwa jednostka policji.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  31.
  id
  liczba całkowita
  numer jednostki, klucz pierwotny
  x
  31.
  id_gl
  liczba całkowita
  numer jednostki nadrzędnej
  x
  31.
  nazwa
  100 znaków
  nazwa jednostki
  x
  31.
  rodzaj
  4 znaki
  rodzaj jednostki, gdzie:
 • 'kg' - Komenda Główna Policji
 • 'kk' - Komisariat Kolejowy
 • 'kl' - Komisariat Lotniczy
 • 'kmp' - Komenda Miejska Policji
 • 'kp' - Komisariat Policji
 • 'kpm' - Komisariat Policji Metra
 • 'kpp' - Komenda Powiatowa Policji
 • 'kppl' - Komisariat Policji Portu Lotniczego
 • 'krp' - Komenda Rejonowa Policji
 • 'krzp' - Komisariat Rzeczny Policji
 • 'ksp' - Komenda Stołeczna Policji
 • 'kwop' - Komisariat Wodny Policji
 • 'kwp' - Komenda Wojewódzka Policji
 • 'opp' - Ogniwo Prewencji Policji
 • 'pktp' - Punkt Przyjęć
 • 'pp' - Posterunek Policji
 • 'rd' - Rewir Dzielnicowych
 • 'spa' - Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny
 • 'srd' - Sekcja Ruchu Drogowego
 • 'zd' - Zespół Dzielnicowych
 • 'zp' - Zespół Prewencji
 • x
  31.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  31.
  miasto
  60 znaków
  nazwa miasta
  x
  31.
  ulica
  60 znaków
  nazwa ulicy
   
  31.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  31.
  tel
  100 znaków
  numer telefonu
   
  31.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  31.
  internet
  200 znaków
  adres strony www, bez przedrostka 'http://'
   
  31.
  mail
  100 znaków
  adres e-mail
   

  Tabela 'prok_apelacyjne'

  Tabela zawiera dane teleadresowe prokuratur apelacyjnych.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  26.
  id_pr_ap
  liczba całkowita
  numer prokuratury apelacyjnej, klucz pierwotny, powiązany z tabelą 'prok_okregowe'
  X(id dla zmian)
  26.
  nazwa
  100 znaków
  pełna nazwa prokuratury
  X
  26.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
  x
  26.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
  x
  26.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  26.
  kier
  4 znaki
  nieużywane
  x
  26.
  tel
  100 znaków
  numer telefonu
   
  26.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  26.
  www
  200 znaków
  adres strony internetowej
   
  26.
  mail
  200 znaków
  adres e-mail
   

  Tabela 'prok_okregowe'

  Tabela zawiera dane teleadresowe prokuratur okręgowych.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  26.
  id_pr_ap
  liczba całkowita
  numer prokuratury apelacyjnej, klucz obcy, z tabeli 'prok_apelacyjne'
  X
  26.
  id_pr_okr
  liczba całkowita
  numer prokuratury okręgowej, klucz pierwotny, powiązany z tabelą 'prok_rejonowe'
  X(id dla zmian)
  26.
  nazwa
  100 znaków
  pełna nazwa prokuratury
  X
  26.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
  x
  26.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
  x
  26.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  26.
  kier
  4 znaki
  nieużywane
  x
  26.
  tel
  100 znaków
  numer telefonu
   
  26.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  26.
  www
  200 znaków
  adres strony internetowej
   
  26.
  mail
  200 znaków
  adres e-mail
   

  Tabela 'prok_rejonowe'

  Tabela zawiera dane teleadresowe prokuratur rejonowych, do każdego adresu w bazie miejscowości jest przypisana właściwa prokuratura rejonowa.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  26.
  id_pr_ap
  liczba całkowita
  numer prokuratury apelacyjnej, klucz obcy, z tabeli 'prok_apelacyjne'
  X
  26.
  id_pr_okr
  liczba całkowita
  numer prokuratury okręgowej, klucz obcy, z tabeli 'prok_okregowe'
  X
  26.
  nr_pr_rej
  liczba całkowita
  numer prokuratury rejonowej, klucz pierwotny
  X(id dla zmian)
  26.
  nazwa
  100 znaków
  pełna nazwa prokuratury
  X
  26.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
  x
  26.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
  x
  26.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  26.
  kier
  4 znaki
  nieużywane
  x
  26.
  tel
  100 znaków
  numer telefonu
   
  26.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  26.
  www
  200 znaków
  adres strony internetowej
   
  26.
  mail
  200 znaków
  adres e-mail
   

  Tabela 'psp' (Państwowa Straż Pożarna)

  Tabela zawiera dane teleadresowe jednostek Państwowej Straży Pożarnej, tabela jest połączona z tabelą główną 'miasta', do każdego adresu jest przypisana właściwa jednostka powiatowa Państwowej Straży Pożarnej.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  34.
  id_psp
  liczba całkowita
  niepowtarzalny numer rekordu, klucz pierwotny po którym następuje połączenie z tabelą 'miasta'
  x
  34.
  id_psp_gl
  liczba całkowita
  numer jednostki nadrzędnej
  x
  34.
  rodzaj
  liczba całkowita
  rodzaj jednostki, gdzie:
 • '1' - komenda główna
 • '2' - komendy wojewódzkie bądź szkoły pożarnicze
 • '3' - komendy powiatowe bądź miejskie
 • '4' - jednostki ratowniczo-gaśnicze
 • x
  34.
  nazwa
  100 znaków
  pełna nazwa jednostki
  x
  34.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  34.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  34.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  34.
  tel
  200 znaków
  numer telefonu
   
  34.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  34.
  internet
  200 znaków
  pełny adres strony www z przedrostkiem 'http://'
   
  34.
  mail
  200 znaków
  adres e-mail
   
  34.
  bip
  255 znaków
  pełny adres strony www biuletynu informacji publicznej jednostki z przedrostkiem 'http://'
   

  Tabela 'sady'

  Tabela zawiera informacje o wszystkich sądach oraz wszystkich wydziałach dla woj. mazowieckiego i wybranych wydziałach dla reszty kraju, są to m.in.: wydziały cywilne, egzekucyjne, gospodarcze oraz wieczyste.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  19-25b.
  id
  liczba całkowita
  autonumer
  x(id dla zmian)
  19-25b.
  nr_sadu
  liczba całkowita
  numer sądu/wydziału, klucz pierwotny
  Uwaga!
  dla poprawnego łączenia danych z tabelą 'miasta' konieczne jest odwołanie przy łączeniu do pola 'typ', np. gdy łączone są dane dla sądów rejonowych to 'typ'='sady_rejonowe' oraz 'miasta'.'nr_sadu'='sady'.'nr_sadu'
  x
  19-25b.
  struktura_nr
  liczba całkowita
  numer sądu/wydziału danego sądu, gdzie:
  • Sądy Administracyjne, Sąd Najwyższy oraz Trybunał Konstytucyjny posiadają numerację od 1 do 49
  • sądy apelacyjne posiadają numerację od 50 do 99
  • sądy okręgowe posiadają numerację od 100 do 999
  • sądy rejonowe posiadają numerację od 1000 do 9999
  • wydziały sądów posiadają numerację od 10000
  x
  19-25b.
  struktura_nr_grupa
  liczba całkowita
  numer sądu dla grupowania/sortowania wszystkich wydziałów w ramach danego sądu, wszystkie wydziały danego sądu oraz rekord główny mają taki sam, identyczny numer jak numer sądu przy którym działają (struktura_nr)
  x
  19-25b.
  struktura_nr_nadrz
  liczba całkowita
  numer nadrzędny (podległego) sądu, wydziały mają numer sądu przy którym działają (struktura_nr), rekordy główne sądów mają numer sądy wyższego w strukturze(także właściwy id z pola 'struktura_nr').
   
  19-25b.
  typ
  30 znaków
  opis typu rekordu, patrz pole 'nr_sadu', dostępne typy:
  • 'nsa' (Naczelny Sąd Administracyjny)
  • 'tk' (Trybunał Konstytucyjny)
  • 'sn' (Sąd Najwyższy)
  • 'sady_apelacyjne'
  • 'sady_okregowe'
  • 'sady_rejonowe'
  • 'wydzialy_cywilne'
  • 'wydzialy_grodzkie'
  • 'wydzialy_rodzinne'
  • 'wydzialy_karne'
  • 'wydzialy_penitencjarne'
  • 'wydzialy_pracy'
  • 'wydzialy_rodzinne'
  • 'wydzialy_ubezpieczen_sp'
  • 'wydzialy_wizytacyjne'
  • 'sady_egzekucyjne'
  • 'sady_gospodarcze'
  • 'sady_ksiegi_wieczyste'
  • 'czytelnie'
  x
  19-25b.
  nazwa_sadu
  80 znaków
  nazwa sądu
  x
  19-25b.
  nazwa_wydzialu
  200 znaków
  nazwa wydziału, pole pusty gdy jest to gółwny rekord dla danego sądu
   
  19-25b.
  kod
  6 znaków
  numer kodu z adresu sądu
  x
  19-25b.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta z adresu sądu
  x
  19-25b.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy z numerem budynku
  x
  19-25b.
  tel
  100 znaków
  numer telefonu z danych teleadresowych sądu
   
  19-25b.
  fax
  100 znaków
  numer faksu z danych teleadresowych sądu
   
  19-25b.
  rodzaj
  100 znaków
  rodzaj spraw obsługiwanych przez dany sąd, dotyczy wydziałów lub ośrodków zamiejscowych, na opis składają się:
  • 'Bez' - z wyłączeniem danego opisu spraw
  • 'SprCyw' - sprawy cywilne
  • 'SprCyw-AL' - sprawy cywilne w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do L
  • 'SprCyw-AŁ' - sprawy cywilne w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do Ł
  • 'SprCyw-AM' - sprawy cywilne w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M
  • 'SprCyw-AO' - sprawy cywilne w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do O
  • 'SprCyw-MŻ' - sprawy cywilne w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od M do Ż
  • 'SprCyw-NŻ' - sprawy cywilne w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż
  • 'SprCyw-PŻ' - sprawy cywilne w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od P do Ż
  • 'SprCyw-QŻ' - sprawy cywilne w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od Q do Ż
  • 'SprRodz' - sprawy rodzinne
  • 'SprPostPopr' - sprawy z zakresu postępowania poprawczego
  • 'SprK' - sprawy karne
  • 'SprPP' - sprawy z zakresu prawa pracy
  • 'Spr_10' - sprawy cywilne poniżej 10 tys. zł(dotyczy to także innych spraw rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym)
  • 'SprCywProc' - sprawy cywilne procesowe
  • 'SprCywNieproc' - sprawy cywilne nieprocesowe
  • 'SprCywNakaz' - sprawy cywilne rozpoznawane w postępowaniu nakazowym
  • 'SprCywUpom' - sprawy cywilne rozpoznawane w postępowaniu upominawczym
  • '1' - w pierwszej instancji
  • '2' - w drugiej instancji
  • 'SprCyw-xyz' - sprawy cywilne gdzie xyz jest numerem sprawy cywilnej podlegającej symbolizacji i obsługiwanej przez dany wydział cywilny
  • 'AL' - dla nazwisk zaczynających się od litery A do L(wydziały gospodarcze)
  • 'ŁŻ' - dla nazwisk zaczynających się od litery Ł do Ż(wydziały gospodarcze)
  • 'sygn.nieparzyste' - sprawy których sygnatura stosowana przez oskarżyciela publicznego jest liczbą nieparzystą(wydziały karne)
  • 'sygn.parzyste' - sprawy których sygnatura stosowana przez oskarżyciela publicznego jest liczbą parzystą(wydziały karne).

   Znaki te są dla danego rodzaju sprawy łączone w jeden ciąg, jeśli dany sąd obsługuje kilka rodzajów spraw, wtedy otrzymane łańcuchy są rozdzielone znakiem przecinka i spacji, np. dla tekstu "w pierwszej instancji spraw cywilnych i rodzinnych, z wyłączeniem spraw z zakresu postępowania poprawczego" otrzymamy ciąg "SprCyw1, SprRodz1, BezSprPostPopr"
   
  19-25b.
  rodzaj_dla_dzialalnosci
  liczba całkowita
  numeryczny opis rodzaju rozpatrywanych spraw(aktualnie tylko dla wydziałów gospodarczych), może mieć kilka połączonych wartości (np. 45), gdzie:
  • '1' - sprawy gospodarcze prowadzone w sądach okręgowych
  • '2' - wydziały do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych (Sądy Okręgowe)
  • '3' - wydziały prowadzące 'Krajowy Rejestr Sądowy'
  • '4' - sprawy gospodarcze prowadzone w sądach rejonowych
  • '5' - sprawy upadłościowe i naprawcze prowadzone w sądach rejonowych, gdy nie ma w danym sądzie rejonowym wydziału prowadzącego tego typu sprawy, to zajmuje się nimi wydział gospodarczy
  • '6' - wydziały prowadzące rejestr zastawów
  x
  19-25b.
  nr_urz
  liczba całkowita
  numer urzędu miasta lub gminy, właściwy do opłacenia opłaty skarbowej, z tabeli 'administracja', numer konta dla danego sądy został przypisany na podstawie adresu sądu i właściwego dla tego adresu urzędu miasta, a nie właściwego obszaru terytorialnego rozpatrywanych spraw
   
  19-25b.
  internet
  200 znaków
  adres internetowy strony sądu
   
  19-25b.
  godz
  200 znaków
  godziny przyjmowania interesantów
   
  19-25b.
  konto_doch
  26 znaków
  numer konta bankowego dochodów budżetowych przewidziany do opłat (wpisy, opłaty, koszty, grzywny), wypełniony tylko dla sądów rejonowych i okręgowych.
  Ważna zmiana od 18 czerwca 2015: jeśli poszczególne wydziały mają osobne numery kont do opłat, to numer konta dla sądu rejonowego dotyczy wydziału cywilnego, natomiast numery kont innych wydziałów wprowadzone są w rekordach dla tych wydziałów.
   
  19-25b.
  konto_zlecenie
  26 znaków
  numer konta bankowego sum na zlecenie przewidziany do opłat (zaliczki na biegłych, kuratorów, świadków i tłumaczy), wypełniony tylko dla sądów rejonowych i okręgowych
   
  19-25b.
  konto_depozyt
  26 znaków
  numer konta bankowego sum depozytowych przewidziany do opłat (poręczenia, wadia, kaucje, depozyty), wypełniony tylko dla sądów rejonowych i okręgowych
   
  19-25b.
  typ_wydz
  liczba całkowita
  tylko dla wydziałów gospodarczych, rodzaj wydziału gdzie:
  • '1' - wydział prowadzony przy sądzie rejonowym
  • '2' - wydział prowadzony przy sądzie okręgowym
   
  19-25b.
  mail
  50 znaków
  adres mailowy
   
  19-25b.
  id_czytelna
  liczba całkowita
  numer czytelni dla danego wydziału, klucz z pola 'id'
   
  19-25b.
  kod_wydz_ksieg
  4 znaki
  kod wydziału ksiąg wieczystych sądu rejonowego
   

  Tabela 'sady_rodzaj'

  Tabela zawiera dodatkowe opisy do rodzaju spraw obsługiwanych przez dany wydział. Np. I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto posiada opis 'SprCyw-AF,SprCyw-HK'. Opis ten został rozbity na dwa osobne rekordy w tabeli 'sady_rodzaj', dodatkowo każdy z rekordów otrzymał szczegółowy opis w postaci 'sprawy w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od H do K'.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  19-25b.
  id
  liczba całkowita
  autonumer
  x(id dla zmian)
  19-25b.
  id_sadu
  liczba całkowita
  numer rekordu z tabeli 'sady'
  x
  19-25b.
  rodzaj
  100 znaków
  skrócony opis rodzaju spraw obsługiwanych przez dany wydział
  x
  19-25b.
  opis
  200 znaków
  pełny opis rodzaju spraw obsługiwanych przez dany wydział
  x

  Tabela 'sanepidy_powiatowe_polaczenie_z_miastami'

  Tabela umożliwia połączenie poszczególnych Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych z powiatem, który dana jednostka obsługuje. Jest to połączenie wiele-do-wielu, jeden powiat może należeć do kilku sanepidów i jeden sanepid obsługuje wiele powiatów.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  18.
  id
  liczba całkowita
  autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
  X(id dla zmian)
  18.
  nr_powiat
  liczba całkowita
  własny numer powiatu z tabeli 'miasta' pole 'nr_powiat', pozwala m.in. na łatwe sortowanie danych wewnątrz poszczególnych powiatów
  x
  18.
  id_PSSE
  liczba całkowita
  numer 'id' z tabeli 'urzedy_centralne' Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej - umożliwia łącznie z tabelą 'miasta' i 'urzedy_centralne'
  x

  Tabela 'straz_graniczna'

  Tabela zawiera dane teleadresowe straży granicznej, do każdego adresu w bazie miejscowości jest przypisana właściwa straż graniczna.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  35.
  id
  liczba całkowita
  niepowtarzalny numer rekordu, klucz pierwotny
  x
  35.
  id_nadrzedne
  liczba całkowita
  id jednostki nadrzędnej
  x
  35.
  nazwa
  110 znaków
  pełna nazwa jednostki
  x
  35.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  35.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  35.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  35.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  35.
  tel
  100 znaków
  numer telefonu
   
  35.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  35.
  mail
  100 znaków
  adres e-mail
   
  35.
  kierownik
  100 znaków
  imię i nazwisko kierownika jednostki
   

  Tabela 'straz_miejska'

  Tabela zawiera dane teleadresowe jednostek Straży Miejskiej, tabela jest połączona z tabelą główną 'miasta', do każdego adresu jest przypisana właściwa jednostka Straży Miejskiej.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  36.
  id
  liczba całkowita
  niepowtarzalny numer rekordu, klucz pierwotny
  x
  36.
  nazwa
  100 znaków
  pełna nazwa jednostki
  x
  36.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  36.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  36.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  36.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  36.
  tel
  50 znaków
  numer telefonu
   
  36.
  internet
  200 znaków
  adres internetowy strony urzędu
   
  36.
  woj16
  20 znaków
  nazwa województwa
  x
  17.
  powiat
  25 znaków
  nazwa powiatu w którym znajduje się urząd
  x
  17.
  gmina
  25 znaków
  nazwa gminy w którym znajduje się urząd
  x
  17.
  urzad
  60 znaków
  nazwa urzędu przy którym działa straż
  x

  Tabela 'sw' (Służba więzienna)

  Tabela zawiera dane teleadresowe Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej, Aresztów Śledczych oraz Zakładów Karnych.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  37.
  id_sw
  liczba całkowita
  niepowtarzalny numer rekordu
  x
  37.
  id_sw_gl
  liczba całkowita
  numer jednostki nadrzędnej
  x
  37.
  rodzaj
  liczba całkowita
  rodzaj jednostki, gdzie:
 • '1' - Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej/Centralny Zarząd Służby Więziennej
 • '2' - Areszt Śledczy
 • '3' - Ośrodek Doskonalenia Kadr Służby Więziennej
 • '4' - Zakład Karny
 • '5' - Oddział Zewnętrzny
 • x
  37.
  nazwa
  100 znaków
  pełna nazwa jednostki
  x
  37.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  37.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  37.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  37.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  37.
  tel
  200 znaków
  numer telefonu
   
  37.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  37.
  mail
  200 znaków
  adres e-mail
   
  37.
  nrmiasta
  liczba całkowita
  numer miejscowości, klucz obcy z tabeli 'miasta'
  X

  Tabela 'urzedy_celne'

  Tabela zawiera dane teleadresowe jednostek izby celnej, urzędów celnych oraz oddziałów, tabela jest połączona z tabelą główną 'miasta', do każdego adresu w bazie miejscowości jest przypisany właściwa jednostka urzędu celnego.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  18
  id
  liczba całkowita
  numer jednostki, klucz pierwotny
  x
  18
  id_gl
  liczba całkowita
  numer jednostki nadrzędnej
  x
  18
  nazwa
  100 znaków
  nazwa jednostki
  x
  18
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  18
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  18
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  18
  tel
  100 znaków
  numer telefonu
   
  18
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  18
  internet
  200 znaków
  adres strony www, bez przedrostka 'http://'
   
  18
  mail
  200 znaków
  adres e-mail
   
  18
  kod_jednostki
  20 znaków
  urzędowy kod jednostki
   

  Tabela 'urzedy_centralne'

  Tabela zawiera dane teleadresowe urzędów centralnych.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  38.
  id
  liczba całkowita
  niepowtarzalny numer rekordu
  x
  38.
  organ_naczelny
  100 znaków
  nazwa organu naczelnego przy którym działa dana instytucja
  x
  38.
  typ_jednostki
  100 znaków
  rodzaj jednostki (przeważnie puste)
   
  38.
  nazwa
  200 znaków
  nazwa instytucji
  x
  38.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  38.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  38.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  38.
  woj16
  20 znaków
  nazwa województwa
  X
  38.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  38.
  tel
  200 znaków
  numer telefonu
   
  38.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  38.
  internet
  200 znaków
  pełny adres strony www
   
  38.
  mail
  200 znaków
  adres e-mail
  X
  38.
  nrmiasta
  liczba całkowita
  numer miejscowości, klucz obcy z tabeli 'miasta'
  X

  Tabela 'urzedy_pracy'

  Tabela zawiera dane teleadresowe urzedów pracy, tabela jest połączona z tabelą główną 'miasta', do każdej miejscowości/ulicy jest przypisany właściwy powiatowy urząd pracy.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  40.
  id_up
  liczba całkowita
  niepowtarzalny numer rekordu, klucz pierwotny po którym następuje połączenie z tabelą 'miasta'
  x
  40.
  id_up_gl
  liczba całkowita
  numer jednostki nadrzędnej
  x
  40.
  rodzaj
  liczba całkowita
  rodzaj jednostki, gdzie:
 • '1' - wojewódzkie urzędy pracy
 • '2' - filie/oddziały wojewódzkich urzędów pracy
 • '3' - powiatowe/miejskie urzędy pracy
 • '4' - filie powiatowych urzędów pracy
 • x
  40.
  nazwa
  200 znaków
  nazwa instytucji
  x
  40.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  40.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  40.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  40.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  40.
  tel_centrala
  200 znaków
  numer telefonu na centralę
   
  40.
  tel_sekr
  200 znaków
  numer telefonu do sekretariatu
   
  40.
  tel_inne
  200 znaków
  inne numery telefonów
   
  40.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  40.
  internet
  200 znaków
  adres strony www, bez przedrostka 'http://'
   
  40.
  mail
  200 znaków
  adres e-mail
   

  Tabela 'urzedy_skarbowe'

  Tabela zawiera dane teleadresowe polskich urzędów skarbowych. Baza tworzona jest na podstawie informacji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów, Izby Skarbowe oraz Urzędy Skarbowe. Uwaga, nie wszystkie urzędy są połączone z tabelą miejscowości, dotyczy to wszystkich urzędów które mają oznaczenie inne niż 'us' w polu status, oraz niektórych urzędów skarbowych które obsługują cały obszar kraju (np. Drugi Urząd Skarbowy Warszawa - Śródmieście).

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  18.
  nr_urz_skar
  liczba całkowita
  numer powiązany z tabelą 'miasta', pole 'nr_urz_skar'
  x(id dla zmian)
  18.
  status
  5 znaków
  rodzaj instytucji:
  • 'us' - Urząd Skarbowy,
  • 'bwip' - Biuro Wymiany Informacji Podatkowych,
  • 'ias' - Izba Administracji Skarbowej,
  • 'kis' - Delegatura Krajowej Informacji Skarbowej,
  • 'wus' oznacza Wojewódzki Urząd Skarbowy
  x
  18.
  nazwa
  150 znaków
  pełna nazwa urzędu
  x
  18.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy urzędu
  x
  18.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miejscowości
  x
  18.
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
  x
  18.
  tel
  100 znaków
  numer telefonu do centrali
   
  18.
  fax
  50 znaków
  numer faksu
   
  18.
  www
  200 znaków
  adres internetowy urzędu
   
  18.
  bank
  100 znaków
  nazwa banku obsługującego urząd
   
  18.
  kont_cit
  26 znaków
  konto: podatek dochodowy od osób prawnych
   
  18.
  kont_vat
  26 znaków
  konto: podatek od towarów i usług (VAT), podatek akcyzowy i podatek od gier
   
  18.
  kont_pit
  26 znaków
  konto: podatek dochodowy od osób fizycznych
   
  18.
  kont_kppccsd
  26 znaków
  konto: zryczałtowany podatek dochodowy (karta podatkowa), podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn
   
  18.
  kont_ind
  26 znaków
  konto: pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych
   
  18.
  izba
  100 znaków
  nazwa izby skarbowej obsługującej dany urząd pocztowy
   
  18.
  enumer
  4 znaki
  urzędowy numer urzędu skarbowego, wykorzystywany przy e-deklaracjach oraz w adresach poczty elektronicznej, nie mylić z numerem trzech pierwszych cyfr numeru NIP, który określa US który dany numer NIP wystawił
   
  18.
  mail
  200 znaków
  adres e-mail
   
  18.
  tytulwykonawczy
  50 znaków
  Dedykowana skytka Urzędów Skarbowych w systemie ePUAP do przesyłania eTytułów Wykonawczych. Np. dla US w Radomiu jest to: '/buoe7d4992/TytulyWykonawcze'.
   
  18.
  bank2
  100 znaków
  nazwa banku obsługującego urząd w zakresie konta kont_kppccsd
   

  Tabela 'urzedy_skarbowe_polaczenie_z_adm'

  Tabela umożliwia połączenie danego urzędu skarbowego z urzędem miasta właściwym dla opłat skarbowych od czynności urzędowych i zaświadczeń dla tego urzędu skarbowego.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  18.
  id
  liczba całkowita
  stały numer rekordu
  X(id dla zmian)
  18.
  nr_urz_skar
  liczba całkowita
  klucz obcy z tabeli 'urzedy_skarbowe'
  x
  18.
  nr_urz
  liczba całkowita
  klucz obcy z tabeli 'administracja'
  x

  Tabela 'USC'

  Tabela zawiera adresy Urzędów Stanu Cywilnego wszystkich gmin w Polsce.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  28.
  id
  liczba całkowita
  autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
  x(id dla zmian)
  28.
  nr_usc
  liczba całkowita
  numer powiązany z tabelą 'administracja' poprzez kolumnę 'nr_usc'
  x
  28.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miejscowości
  x
  28.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
  x
  28.
  adres
  50 znaków
  nazwa ulicy i numer budynku
  x
  28.
  kier
  2 znaki
  numer kierunkowy
  x
  28.
  tel
  25 znaków
  numer telefonu
   
  28.
  fax
  25 znaków
  numer faksu
   
  28.
  konto
  26 znaków
  numer konta urzędu przewidziany do opłat skarbowych
   

  Tabela 'ZUS'

  Tabela zawiera dane teleadresowe Zakładów Ubezpieczeń Społecznych, tabela jest połączona z tabelą główną 'miasta', do każdego adresu w bazie miejscowości jest przypisany właściwy oddział ZUS.

  nr. składnika
  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  29.
  id
  liczba całkowita
  autonumer (klucz pierwotny dla tabeli)
  X(id dla zmian)
  29.
  nr_zus
  liczba całkowita
  numer ZUSu, klucz do połączenia z tabelą 'miasta'.
  Uwaga: klucz jest typu jeden do wielu, czyli jednemu adresowi mogą odpowiadać dwa ZUSy, każdy z nich rozpatruje inny rodzaj spraw, patrz opis w polu 'rodzaj'
  X
  29.
  nazwa
  60 znaków
  nazwa ZUSu
  X
  29.
  podlegly
  60 znaków
  urzędowa przynależność(urząd nadrzędny) - podaje dla biur terenowych i inspektoratów właściwy oddział nadrzędny
   
  29.
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
  x
  29.
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  29.
  ulica
  100 znaków
  nazwa ulicy
  x
  29.
  kier
  4 znaki
  numer kierunkowy
   
  29.
  tel
  100 znaków
  numer telefonu
   
  29.
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  29.
  rodzaj
  100 znaków
  opis prowadzonych spraw, możliwe opisy rozdzielone przecinkiem:
  • 'płatnicy' - dla płatników składek i ubezpieczonych
  • 'zasiłki' - sprawy dot. zasiłków
  • 'emerytury' - sprawy dot. emerytur
  • 'renty' - sprawy dot. rent
   

  Tabela 'tu_nazwy' (Towarzystwa Ubezpieczeniowe)

  Tabela zawiera dane nazwy towarzystw ubezpieczeniowych.

  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  id_nazwy
  liczba całkowita
  numer jednostki, klucz pierwotny
  x
  nazwa
  100 znaków
  nazwa jednostki
  x

  Tabela 'tu_polaczenie' (Towarzystwa Ubezpieczeniowe)

  Tabela zawiera połączenie pomiędzy danymi adresowymi towarzystw ubezpieczeniowych a ich nazwami.

  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  id
  liczba całkowita
  numer rekordu, klucz pierwotny
  x
  id_nazwy
  liczba całkowita
  klucz obcy z tabeli 'tu_nazwy'
  x
  id_oddzialu
  liczba całkowita
  klucz obcy z tabeli 'tu_oddzialy'
  x

  Tabela 'tu_oddzialy' (Towarzystwa Ubezpieczeniowe)

  Tabela zawiera dane teleadresowe towarzystw ubezpieczeniowych.

  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  id_oddzialu
  liczba całkowita
  numer rekordu, klucz pierwotny
  x
  rodzaj
  liczba całkowita
  rodzaj, gdzie:
 • 1 - centrale
 • 2 - oddziały
 • 3 - pośrednicy
 • x
  oddzial
  200 znaków
  nazwa oddziału
  x
  kod
  6 znaków
  kod pocztowy
   
  miasto
  30 znaków
  nazwa miasta
  x
  ulica
  50 znaków
  nazwa ulicy
   
  tel
  100 znaków
  numer telefonu
   
  fax
  100 znaków
  numer faksu
   
  mail
  100 znaków
  adres e-mail
   
  internet
  100 znaków
  adres strony www, bez przedrostka 'http://'
   
  nrmiasta
  liczba całkowita
  numer miejscowości, klucz obcy z tabeli 'miasta'
  X

  PLIKI ZMIAN

  Pliki zmian to szczegółowe informacje o każdej zmianie dokonanej w tabeli pomiędzy przesłanymi do klienta aktualizacjami
  Raporty są generowane na życzenie klienta, dla każdej tabeli są tworzone trzy osobne pliki zmian o nazwach '[nazwa tabeli]_[dodanerekordy].txt', '[nazwa tabeli]_[usunieterekordy].txt' oraz '[nazwa tabeli]_[zmienionerekordy].txt'.
  Plik '[nazwa tabeli]_[dodanerekordy].txt' zawiera tylko komplet dodanych rekordów. Opis pliku: [nazwa tabeli]_[zmienionerekordy].txt

  nazwa
  kolumny
  długość
  opis
  wymagane
  tabela
  20 znaków
  nazwa tabeli dla której został stworzony plik zmian
  X
  id
  liczba całkowita
  numer rekordu w którym nastąpiła zmiana
  X
  rodzaj
  liczba całkowita
  rodzaj zmiany:
  • 1 - zmiana
  X
  kolumna
  100 znaków
  nazwa pola w którym nastąpiła zmiana, lub puste jeżeli rekord był dodany lub usunięty
  X
  nowa
  256 znaków
  nowa wartość zmienionego pola, lub puste jeżeli rekord był dodany lub usunięty
   
  stara
  256 znaków
  stara wartość zmienionego pola, lub puste jeżeli rekord był dodany lub usunięty
   
   

  Doświadczenie  Od ponad 15 lat prowadzimy dla was Bazy Wiedzy


  Profesjonalizm  Najbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości i instytucji w Polsce

  Zaufanie  Naszymi klientami jest już ponad 1000 największych firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
   
  Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2017

  Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia