Baza kodów pocztowych WASKO S.A.
Zaloguj się do baz wiedzy
 
 

Zalety naszych słowników

Źródła pozyskiwania informacji

Informacje znajdujące się w bazie pochodzą z oficjalnych źródeł. Głównie opieramy się na danych dostarczanych przez :

 • Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Główny Urząd Statystyczny;
 • Urzędy Miast i Gmin;
 • Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej;
 • Pocztę Polską;

Dodatkowymi źródłami informacji są m.in. rozporządzenia Rady Ministrów i rozporządzenia Ministra Łączności, dostępne bazy teleadresowe, mapy, wyszukiwarki internetowe. Wszystkie zmiany staramy się dodatkowo zweryfikować przed ich wprowadzeniem, przykładowo zmiany nazewnictwa miejscowości/ulic które wprowadza GUS weryfikowane są w lokalnych urzędach miast i gmin. Dzięki temu unikamy wprowadzenia bądź usunięcia błędnych/poprawnych informacji.

Poniżej załączony schemat obrazuje proces aktualizacji oraz źródła danych z których korzystamy w trakcie weryfikacji danych słownikowych. Analizie podlegają zarówno dane zawarte w zbiorach jak i różnice pomiędzy zbiorami z zadanego okresu czasu.

Schemat aktualizacji danychStopień pokrycia

Stopień pokrycia należy rozpatrzyć w stosunku do rzeczywistego stanu prowadzonej ewidencji przez Urzędy Miast i Gmin, jak i w stosunku do danych znajdujących się w bazach TERYT. Pomimo faktu że oba rejestry powinny być ze sobą zgodne, występują między nimi duże różnice dotyczące zarówno innego nazewnictwa miejscowości i ulic w obu rejestrach, jak i ich ilości. Przy założeniu że ewidencja ludności dostępna w bazie PESEL obejmuje 100% pokrycia, to dane GUS zawierają 1% braków w tym zakresie oraz około 6% różnic w nazewnictwie miejscowości i 20% różnic w przypadku nazewnictwa ulic. Jednocześnie TERYT zawiera ponad 50 tys. nazw miejscowości które nie są używane w bazie PESEL i są nazwami historycznymi bądź zwyczajowymi.
Oferowane bazy słownikowe zawierają 99.9% pokrycia w stosunku do danych PESEL, oraz około 101% w stosunku do bazy TERYT. Nadmiar to miejscowości i ulice których nie ma w rejestrze GUS.
Podział terytorialny jest w 100% zgodny ze stanem faktycznym.

Połączenie z bazami MSWiA-PESEL/GUS-NOBC/CODGiK

Od 2008 roku pozyskujemy sukcesywnie dane z rejestrów państwowych dot. numeracji budynków. Dane te służą nam do określenia poprawności danych z rejestru TERYT oraz umożliwiają przypisanie do tych danych dodatkowych cech dot.: ludności, położenia bądź zabudowań.

 • GUS-NOBC - jest to największy zbiór który zawiera informację o numeracji budynków i mieszkań, łącznie zawiera ponad 13 mln. rekordów. Dane pobieramy od 2012 roku z częstotliwością raz w roku. Dzięki tym danym jesteśmy w stanie przypisać do budynku m.in. ilość gospodarstw domowych.
 • MSWiA-PESEL - zbiór zawiera tylko numerację budynków mieszkalnych(jw.). Dane pobieramy od 2008 roku z częstoliwością raz na dwa lata. Jest to jeden z najważniejszych zbiorów referencyjnych dot. nazewnictwa miejscowości i ulic. Zaznaczamy że operujemy tylko na danych statystycznych z bazy PESEL i nie posiadamy ani nie otrzymujemy żadnych danych osobowych.
 • Dane z CODGiK(geodezji) - rejestr wszystkich budynków, dane pobieramy co pół roku. Dzięki tym danym dodajemy do naszych słowników geolokalizację dla wszystkich budynków i informację o budynkach innych niż mieszkalne.

Każdy z powyższych słowników ma swoją specyfikę którą trzeba dokładnie poznać przed łączeniem danych, do nich zaliczają się także błędy które są nieuniknione przy tak dużych zbiorach. Z każdego z powyższych rejestrów pobieramy do jednej centralnej tabeli informację o numeracji budynków i nadajemy odsyłacze do danych źródłowych.


Przykładowe połączenie danych statystycznych z bazy PESEL z naszym słownikiem wykazało m.in.

 • ponad 2000 nieścisłości w nazewnictwie miejscowości gdzie inna nazwa wudnieje w systemie PESEL a inna znajduje się w bazie GUS. Miejscowości te są zamieszkane przez 370 tys. osób;
 • kilka tysięcy nazw miejscowości i ulic nieistniejących w bazach GUS;
 • ponad 40 tys. nazw miejscowości w bazach GUS które nie są zamieszkane, są to nazwy historyczne lub zwyczajowe które nie są używane w administracji lub korespondencji;

Dane historyczne

Przechowujemy informacje o zmianach w podziale terytorialnym, kodach pocztowych, nazewnictwie miejscowości i ulic. Każda historyczna nazwy jest przechowywana w oddzielnej tabeli i połączona z obowiązującą nazwą.
Nasze słowniki umożliwiają połączenie danych historycznych i przypisanie im aktualnych wartości, takie dane pewnie znajdują się w Państwa bazie, szczególnie jeśli była ona tworzona przez dłuższy okres czasu (kilka lat).

Doświadczenie

15 letnie doświadczenie w prowadzeniu słowników referencyjnych pozwala nam na zaoferować produkt o najwyższej jakości.

Wsparcie techniczne

Informacje o błędach bądź brakach można zgłaszać pocztą elektroniczną na adres bazy@wasko.pl. Naszą odpowiedź otrzymasz przeważnie w ciągu kilku godzin. Ewentualne błędy korygujemy i uzupełnioną bazę przesyłamy nieodpłatnie do licencjobiorcy.
Musimy jednak zaznaczyć że większość zgłaszanych do nas błędów jest odrzucana, identyfikujemy w takim przypadku winowajcę i proponujemy rozwiązanie problemu po stronie klienta, np. z powodu błędu w rejestrze REGON.
Prośbę o pomoc w zakresie znalezionych rekordów podejrzanych o błąd można zgłaszać w dowolnym terminie od zakupienia bazy, natomiast poprawiona baza bądź pliki zmian są wysyłane tylko w ciągu pierwszych trzech miesięcy od dostarczania ostatniej aktualizacji bazy.

Dodatkowe usługi bazodanowe

Nasza współpraca nie musi zakończyć się w momencie dostarczenia danych słownikowych. Oferujemy kompleksową usługę która pozwoli na połączenie Państwa baz adresowych z naszymi słownikami. Nasze autorskie rozwiązania umożliwiają standaryzację baz adresowych w tym ich czyszczenie i deduplikację. Usługę tą wykonujemy na naszej bazie słownikowej dzięki czemu wynik jaki otrzymujemy jest w 100% zgodny z naszymi danymi i pozwala na połączenie po wspólnych identyfikatorach Państwa adresów z odpowiednimi rekordami z naszych tabel. Więcej o usłudze standaryzacji danych znajdziesz tutaj.

 

DoświadczenieOd ponad 15 lat prowadzimy dla was Bazy Wiedzy


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości i instytucji w Polsce

ZaufanieNaszymi klientami jest już ponad 1000 największych firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2017

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia