Przejdź do głównej części

Bazy Wiedzy Wasko

Informacje o Bazach Wiedzy

Oferowane przez nas słowniki to kompletne źródło wiedzy do weryfikowania i standaryzacji danych adresowych. Nasza baza danych jako jedyna na rynku oferuje przyporządkowanie m.in.: Urzędów Skarbowych, Sądów powszechnych, czy Prokuratur do adresów. Dzięki powiązaniu tych informacji z kodami pocztowymi, nasza baza może znaleźć wiele zastosowań, np. w mechanizmach automatycznej korespondencji.

Źródła danych

Informacje znajdujące się w bazie pochodzą z oficjalnych źródeł, m.in. z:
• Głównego Urzędu Statystycznego;
• Urzędów Miast i Gmin;
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
• Poczty Polskiej.

Dodatkowymi źródłami informacji są m.in. akty normatywne, bazy teleadresowe, mapy, wyszukiwarki internetowe. Wszystkie zmiany są weryfikowane przed ich wprowadzeniem, np. zmiany nazewnictwa miejscowości i ulic, które wprowadza GUS weryfikowane są w lokalnych urzędach miast i gmin.
Poniżej załączony schemat obrazuje proces aktualizacji oraz źródła danych, z których korzystamy w trakcie weryfikacji danych słownikowych.

 

Dostęp do Baz Wiedzy

Możliwości korzystania z baz słownikowych Wasko S.A.:

 • pełna baza słownikowa – pełna baza do wykorzystania we własnym oprogramowaniu,
 • dostęp online do wyszukiwarki – wyszukiwanie w bazach dowolnych informacji poprzez przeglądarkę internetową,
 • dostęp do baz poprzez WebAPI – wykorzystanie bazy w oprogramowaniu płacąc tylko za pobrane rekordy.

Pełna baza słownikowa

Dane udostępniamy w postaci bazy danych w postaci plików tekstowych. Z tego rozwiązania korzystają przedsiębiorstwa, które importują otrzymane dane do własnych systemów. Klienci korzystający z tego rozwiązania posiadają system,w którym wykorzystają zakupione dane. Korzyści z wyboru tego rozwiązania:

 • dostęp do pełnej bazy danych dla całej Polski;
 • możliwość dowolnej personalizacji własnych mechanizmów i systemów;
 • możliwość zautomatyzowania procesów;
 • jednorazowa płatność za licencję (odpłatności za aktualizację liczone oddzielnie).

Dostęp online do bazy danych

Dostęp online to dostęp do słowników poprzez Internet. Umożliwia wyszukiwanie aktualnych danych w bazie poprzez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie zalecane dla firm,  które na bieżąco modyfikują swoje bazy i adresują korespondencję – wyszukują w bazie danych regularnie, w małej ilości. Korzyści z zastosowania tego rozwiązania:

 • odpłatność tylko za wyszukane dane;
 • natychmiastowy dostęp do bazy po zamówieniu;
 • dostęp do najnowszej wersji słownika.

Dostęp do baz poprzez WebAPI

WebAPI – to usługa sieciowa, która umożliwia dostęp do zasobów bazy słownikowej za pomocą oprogramowania zewnętrznego. Usługa przeznaczona jest dla klientów zainteresowanych integracją własnych rozwiązań z mechanizmami, które dostępne są w bazie referencyjnej. Korzyści z zastosowania tego rozwiązania:

 • odpłatność tylko za wyszukane dane;
 • dostęp do najnowszej wersji słownika;
 • zminimalizowanie nakładów pracy koniecznych do wdrożenia funkcjonalności;
 • możliwość personalizacji własnych mechanizmów i systemów;
 • częściowa możliwość zautomatyzowania procesów.