Przejdź do głównej części

Bazy Wiedzy Wasko

Informacje o Bazach Wiedzy

Bazy danych WASKO to kompletne i fachowe źródło wiedzy do weryfikowania danych adresowych z terenu Polski. Baza danych umożliwia przyporządkowanie instytucji i urzędów do adresów. Dzięki powiązaniu tych informacji baza może znaleźć wiele zastosowań, np. w mechanizmach automatycznej korespondencji, procesach finansowych czy walidacji poprawności adresów klientów.

Źródła danych

Informacje znajdujące się w bazie pochodzą z oficjalnych źródeł, m.in. z:
• Głównego Urzędu Statystycznego;
• Urzędów Miast i Gmin;
Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii;
• Poczty Polskiej.

Dostęp do Baz Wiedzy

Oferujemy klika możliwości korzystania z baz danych Wasko:

 • pełna baza słownikowa – pełna baza do wykorzystania we własnym oprogramowaniu,
 • dostęp online do wyszukiwarki – wyszukiwanie w bazach informacji poprzez przeglądarkę internetową,
 • dostęp do baz poprzez WebAPI – wykorzystanie bazy danych w oprogramowaniu płacąc tylko za pobrane rekordy.

Pełna baza słownikowa

Dane udostępniamy w postaci plików tekstowych lub bazodanowych. Z tego rozwiązania korzystają przedsiębiorstwa, które importują otrzymane dane do własnych systemów. Korzyści z wyboru tego rozwiązania:

 • dostęp do pełnej bazy danych dla całej Polski;
 • możliwość dowolnej personalizacji własnych mechanizmów i systemów;
 • możliwość zautomatyzowania procesów;
 • jednorazowa płatność za licencję (odpłatności za aktualizację liczone oddzielnie).

Dostęp online do bazy danych

Dostęp online to dostęp do słowników poprzez Internet. Umożliwia wyszukiwanie aktualnych danych w bazie poprzez przeglądarkę internetową. Rozwiązanie zalecane jest dla firm   wyszukujących informacje regularnie, w małej ilości. Korzyści z zastosowania tego rozwiązania:

 • odpłatność tylko za wyszukane dane;
 • natychmiastowy dostęp do bazy po złożeniu zamówienia;
 • dostęp do najnowszej wersji słownika.

Dostęp do baz poprzez WebAPI

Usługa WebAPI przeznaczona jest dla klientów zainteresowanych integracja własnych systemów z bazami danych, jakie oferujemy. Usługa pozwala na wyszukiwanie danych we własnej aplikacji za pomocą połączenia z serwerem, co daje możliwość dowolnej rozbudowy swoich narzędzi. Korzyści z zastosowania tego rozwiązania:

 • odpłatność tylko za wyszukane dane;
 • dostęp do najnowszej wersji słownika;
 • zminimalizowanie nakładów pracy koniecznych do wdrożenia funkcjonalności;
 • możliwość personalizacji własnych mechanizmów i systemów;
 • częściowa możliwość zautomatyzowania procesów.