Przejdź do głównej części

Dowiedz się kim jesteśmy!

WASKO S.A. jest jedną z czołowych polskich firm teleinformatycznych.

O Wasko S.A.

Spółka Wasko od 21 lat dostarcza swoje rozwiązania dla średnich i dużych przedsiębiorstw głównie z sektora paliwowo-energetycznego, telekomunikacyjnego i bankowego, a także dla administracji publicznej i rządowej. Zajmujemy się projektowaniem i produkcją oprogramowania oraz realizujemy kompleksowe usługi w zakresie wdrażania, utrzymania i eksploatacji systemów informatycznych. Po połączeniu w 2006 roku ze spółką akcyjną HOGA.PL S.A. – pierwszym portalem internetowym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – staliśmy się spółką giełdową, której kapitalizacja przekroczyła 200 mln zł. Roczna sprzedaż produktów oraz usług w ostatnich latach przekracza wartość 400 mln zł. W ostatnich latach wypracowaliśmy pozycję lidera, jako dostawcy słowników referencyjnych. W gronie naszych klientów znalazły się największe towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, telekomy, wydawnictwa, firmy marketingowe oraz instytucje publiczne. Po więcej informacji zapraszamy do witryny Wasko.

Historia Baz Wiedzy

2019-2020

  • Uruchamiamy nową stronę internetową

2018

  • Zamieszczamy informacje o numeracji budynków i mieszkań z rejestru NOBC prowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny

2017

  • Zamieszczamy informacje o ryzyku uszkodzenia w wyniku powodzi dla budynków

2016

  • Uruchamiamy miesięczny cykl aktualizacji słownika ulic.
  • Zamieszczamy informacje o współrzędnych geograficznych wszystkich budynków w Polsce

2014

  • Uruchamiamy usługę automatycznego uzupełnienia danych z Baz Wiedzy w plikach Excel.

2011

  • Zamieszczamy informacje o adresach i właściwościach terytorialnych dla policji, straży pożarnej, ośrodków pomocy społecznej, urzędów pracy oraz straży granicznej

2009

  • Uruchamiamy usługę standaryzacji i deduplikacji danych adresowych, wykonywaną na autorskim oprogramowaniu oraz na własnych bazach słownikowych