Baza kodów pocztowych WASKO S.A.
Zaloguj się do baz wiedzy
 
 

Dane statystyczne z bazy PESEL

Dane statystyczne z bazy PESEL

Dzięki posiadanej kompletnej informacji o wszystkich budynkach w Polsce jesteśmy w stanie przygotować szczegółowe analizy. Dane mogą dotyczyć określonego obszaru (wybranych gmin), mogą też być zagregowane do poziomu miasta, powiatu bądź województwa. Do wszystkich danych przypisaliśmy numerację miejscowości i ulic zgodną z bazami GUS.

Komplet informacji który podlega analizie to ponad 5 milionów rekordów z każdego budynku mieszkalnego w Polsce.

Posiadane informacje połączone są z główną tabelą słownikową, dzięki temu możemy wykorzystać przy tworzeniu raportu dodatkowe atrybuty typu: kod pocztowy, numery kierunkowe, stare województwa, współrzędne geograficzne, itp..

Więcej o systemie PESEL

PESEL to skrót od wyrażenia "Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności" i zawiera dane osób przebywających stale na terytorium RP, zameldowanych na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące a także osób ubiegających się o wydanie dowodu osobistego lub paszportu, a także osób, dla których odrębne przepisy przewidują potrzebę posiadania numeru PESEL. Rejestr jest prowadzony od 1979 roku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Tworzony rejestr zawiera m.in. następujące dane:

 • numer PESEL ;
 • nazwisko i imiona aktualne ;
 • nazwiska i imiona poprzednie ;
 • imiona i nazwiska rodowe rodziców ;
 • datę i miejsce urodzenia ;
 • płeć ;
 • obywatelstwo ;
 • adres i datę zameldowania na pobyt stały ;
 • adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 2 miesiące wraz z określeniem okresu zameldowania ;
 • serię i numer dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, karty stałego lub czasowego pobytu na terytorium RP) oraz oznaczenie organu, który go wydał ;
 • datę zgonu ;
 • datę sprzeciwu przeciwko udostępnianiu danych osobowych ;

Podany powyżej zbiór informacji zawarty w bazie PESEL jest tylko opisem danych jakie zbiera MSWiA.

Więcej informacji znajdziesz tutaj: Wynik połączenia słowników GUS/PESEL


 

DoświadczenieOd ponad 15 lat prowadzimy dla was Bazy Wiedzy


ProfesjonalizmNajbardziej kompleksowa, rozbudowana i aktualna baza miejscowości i instytucji w Polsce

ZaufanieNaszymi klientami jest już ponad 1000 największych firm i instytucji, takie zaufanie zobowiązuje
 
Wszelkie prawa zastrzeżone - WASKO S.A. 1988-2017

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że odwiedzana strona korzysta z plików cookies. W związku z powyższym użytkownik strony może domyślnie ustawić w przeglądarce poziom, czy, ile i jakie chce cookies. Brak takich ustawień będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików cookies. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia