Przejdź do głównej części

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Standaryzacja danych

Standaryzacja danych to usługa, która polega na utworzeniu jednolitego zapisu danych. Weryfikuje i ujednolica wszystkie części adresu do przyjętych założeń. Dane są porównywane ze słownikiem referencyjnym przy pomocy złożonych algorytmów, które zawierają najczęściej spotykane błędne lub alternatywne nazwy części adresu. Algorytm sprawdza także literówki, błędy i skróty które mogą występować w danych. Standaryzacja jest procesem wieloetapowym i składa się z procesów pomocniczych: deduplikacji i segmentacji danych

Deduplikacja danych

Deduplikacja danych polega na identyfikacji powtarzających się rekordów, pomimo występowania drobnych różnic pomiędzy nimi. Pozwala na oznaczanie podwójnych rekordów, i ich usunięcie.

Segmentacja danych

Segmentacja danych umożliwia grupowanie danych, które charakteryzowane są według ich atrybutów – zawartości wybranych kolumn. Działanie to ma na celu optymalizację skonfigurowania całego systemu gromadzenia danych. W wyniku segmentacji danych uzyskujemy podział na dowolnie definiowane grupy i podgrupy ułatwiające analizę danych.

Korzyści z przeprowadzenia standaryzacji

Przykładowe korzyści z przeprowadzenia procesu standaryzacji danych:

  • Zmniejszenie kosztów procesu wysyłania korespondencji, dzięki poprawieniu błędów w adresach oraz usunięciu duplikatów.
  • Prosta i skuteczna selekcja danych dzięki ujednoliceniu nazw miejscowości i ulic.
  • Możliwość połączenia danych z różnych systemów dzięki zastosowaniu jednolitego sposobu zapisu danych.

 

Z myślą o przyszłości

Standaryzacja jest zabiegiem jednorazowym realizowanym na danych jakie posiada klient. Jeżeli baza jest stałym zestawem danych to proces osiągnie zamierzony efekt – klient otrzyma uporządkowaną, uzupełnioną i poprawioną bazę danych. Jeżeli baza klienta jest jednak systematycznie poszerzana – z czasem efekt osiągnięty za pomocą standaryzacji nie będzie zadowalający. W takim przypadku sugerujemy rozważenie zakupu licencji bazy danych do użytku w systemie klienta, co pozwoli na zachowanie wysokiej jakości danych oraz uniknięcie błędów i duplikatów.

Cennik

Aby uzyskać informację o koszcie usług zapraszamy do kontaktu. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

Inne usługi bazodanowe

Uzupełnianie danych

Uzupełnienie danych polega na przyporządkowaniu dodatkowych lub brakujących informacji do danych jakie posiada klient. Najczęściej proces polega na przyporządkowaniu poprawnego kodu pocztowego, nazwy ulicy lub danych typu numer konta urzędu skarbowego, nazwa urzędu skarbowego odpowiadającego adresowi petenta.

Przykład działania:

przed: Urząd Skarbowy Gliwice ul. Toszecka 15
po: Pierwszy Urząd Skarbowy Gliwice 44-100 ul. Toszecka 15
przed: Urząd Skarbowy Katowice 40-282 ul. Paderewskiego
po: Drugi Urząd Skarbowy Katowice 40-282 ul. Paderewskiego 32B
przed: Urząd Skarbowy 41-800 ul. Bytomska 2
po: Urząd Skarbowy Zabrze 41-800 ul. Bytomska 2

Geokodowanie

Geokodowanie jest procedurą przypisania geokoordynaty do adresu, który pozwoli na jednoznaczną identyfikację danego miejsca na mapie. Dzięki takiemu zabiegowi adresowe bazy danych będzie można wyświetlić na mapie oraz selekcjonować dane po ich lokalizacji.