Przejdź do głównej części

Dowiedz się więcej o naszych usługach

Jakość danych której możesz zaufać

Poza bazami danych oferujemy Państwu narzędzie, które umożliwia standaryzację adresów poprzez sieć Internet. Usługa jest gotowa do użycia w ciągu kilku minut po wskazaniu odpowiednich pól przeznaczonych do analizy. Standaryzację baz adresowych można wykonać niezależnie, nasi doświadczeni specjaliści zaimportują a następnie przetworzą dane i dostarczą gotową bazę wynikową razem z raportem o skuteczności standaryzacji. Podczas analizy danych korzystamy ze słowników nazw alternatywnych oraz danych historycznych, dzięki czemu skuteczność standaryzacji jest niezwykle wysoka. Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą.

Czyszczenie danych

Czyszczenie danych jest metodą wykrywania i usuwania, lub korekty informacji w bazie danych, w przypadku gdy są one błędne, powielane, niedokładne, nieaktualne, zbędne, bądź nieprawidłowo sformatowane. Dodatkowo usługa zapewnia bezbłędne łączenie danych z odrębnych baz. Procedura czyszczenia danych opiera się na algorytmach tworzonych przez programistów i administratorów baz danych, które eliminują błędy powstałe podczas ręcznej edycji bazy danych. Usługa czyszczenia danych głównie wykorzystywana jest w bankowości, firmach ubezpieczeniowych, handlu, telekomunikacji i transporcie. Programy są w stanie skorygować szereg konkretnych rodzajów błędów, np. wprowadzić brakujące kody pocztowe, lub wykryć zduplikowane dane. Usługa czyszczenia danych składa się z procedur takich jak:
• weryfikacja,
• standaryzacja,
• deduplikacja,
• uzupełnianie danych.

Deduplikacja danych

Deduplikacja danych polega na identyfikacji powtarzających się rekordów, pomimo występowania drobnych różnic pomiędzy nimi. Duplikacja danych powstaje podczas ręcznego wprowadzenia błędnych literowo danych, przy łączeniu różnych baz. Przy pomocy złożonych algorytmów baza jest skanowana w celu odnalezienia podobnych rekordów oraz oceniane jest ich podobieństwo. Wyszukane pary klasyfikowane są do poszczególnych grup według podziału na rekordy typu: takie same, podobne, różne. Deduplikacja pozwala na oznaczanie podwójnych rekordów, następnie umożliwia ich usunięcie, co pozwala na zmniejszenie ilości wymaganej pamięci do przechowywania danych.

Geokodowanie

Geokodowanie jest procedurą przypisania informacji do odpowiadającego mu punktu lub obszaru na kuli ziemskiej, który pozwoli na jednoznaczną identyfikację danego miejsca. W zależności od dokładności oraz kompletności danych wejściowych, otrzymujemy wynik z różną szczegółowością. Proces geokodowania opiera się na adresie lokalizacji, która powinna zawierać:

• kod pocztowy,
• nazwę miasta,
• nazwę ulicy,
• numer budynku.

Otrzymanym wynikiem są (w zależności od zapytania) współrzędne punktu X i Y, znajdującego się w centralnej części miejscowości lub gminy. Na podstawie kodu pocztowego
i nazwy miasta można zakwalifikować lokalizację do jednego z trzech poziomów administracji państwowej (gmina, powiat, województwo).

Segmentacja danych

Segmentacja danych umożliwia grupowanie danych, które charakteryzowane są według ich atrybutów – zawartości wybranych kolumn. Działanie to ma na celu optymalizację skonfigurowania całego systemu gromadzenia danych. W wyniku segmentacji danych uzyskujemy podział na dowolne grupy i podgrupy ułatwiające późniejszą analizę danych. Segmentacja jest jedną z najważniejszych operacji wstępnych przed przystąpieniem do generalizacji danych, dzięki której można osiągnąć dobre rezultaty w relatywnie krótkim czasie.

Standaryzacja danych

Standaryzacja danych polega na utworzeniu jednolitego zapisu danych, weryfikuje i ujednolica wszystkie części adresu do przyjętych założeń. Dane są łączone ze słownikiem referencyjnym przy pomocy złożonych algorytmów oraz słowników pomocniczych, w których zapisane są dane historyczne oraz spotykane błędne lub alternatywne nazwy. Algorytm poza łączeniem identycznych nazw sprawdza także możliwe literówki, błędy lub skróty, które mogły być zastosowane. Podczas standaryzacji korzystamy z własnych słowników, zawierają one najdokładniejszy, systematycznie aktualizowany komplet informacji.

Jakie są korzyści z przeprowadzenia standaryzacji

  • Dzięki poprawieniu błędnych adresów oraz usunięciu duplikatów zmniejszeniu ulegają koszty wysyłania korespondencji – jest to cecha, którą będą Państwo mogli zauważyć zaraz po przeprowadzeniu standaryzacji.
  • Wzbogacenie informacji o klientach – jest to efekt danych, o jakie może być rozbudowana Państwa baza adresowa. Możemy uzupełnić informację o geolokalizacji, bądź podziale terytorialnym, sama nazwa województwa może być pomocna przy podejmowaniu decyzji o otwarciu kolejnego oddziału bądź punktu serwisowego.
  • Prosta i skuteczna selekcja danych – ujednolicenie nazw miejscowości pozwala na łatwy wybór klientów tylko z określonego miasta.
  • Połączenie danych z różnych systemów – dane z systemu księgowego mogą zostać połączone z systemem CRM, co dostarczy informację, którzy klienci aktywnie korzystają z usług oraz gdzie należy odświeżyć znajomość.

Z myślą o przyszłości

Standaryzacja jest zabiegiem jednorazowym, po jej przeprowadzeniu należy rozważyć przetworzenie nowych danych, które z czasem popsują osiągnięty efekt. Najlepszym rozwiązaniem jest uzupełnienie istniejącego systemu o słowniki referencyjne, które pomogą użytkownikom systemu. Formularz w którym np. przeprowadzana jest rejestracja może być tak skonstruowany, tak by po wpisaniu tylko fragmentu danych – reszta została automatycznie uzupełniana.Takie rozwiązanie jest przyjazne dla użytkownika i ułatwia mu pracę, Państwu daje natomiast korzyść w postaci ustandaryzowanych informacji, które trafiają do bazy klientów. Drugą możliwością jest przeprowadzanie standaryzacji systematycznie dla nowych wpisów, to rozwiązanie jest korzystne dla klientów, którzy posiadają małą bazę adresową.

Cennik

Aby uzyskać informację o koszcie usług zapraszamy do kontaktu. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

 

Przykład działania

przed: 44-330 Jastrzebie Zdroj Ul. Galczynskiego 5
po: 44-330 Jastrzębie-Zdrój Ul. Gałczyńskiego 5
przed: 44-110 tychy Niepodległości 3
po: 43-100 Tychy Al. Niepodległości 3
przed: Kędzierzyn Koźle Ul. Szymanowskiego 4
po: 47-206 Kędzierzyn-Koźle Ul. Karola Szymanowskiego 4

Uzupełnianie danych

Uzupełnianie danych jest stosowane w przypadku niekompletnych danych adresowych podanych przez klienta, mogą one zostać rozszerzone lub uzupełnione takimi informacjami jak np. brakujące kody pocztowe, dzielnice miast, identyfikatory z bazy GUS oraz inne pobierane z baz urzędów (skarbowych, administracyjnych, stanu cywilnego), banków, sądów, prokuratur i wielu innych.

Przykład działania:

przed: Urząd Skarbowy Gliwice ul. Toszecka 15
po: Pierwszy Urząd Skarbowy Gliwice 44-100 ul. Toszecka 15
przed: Urząd Skarbowy Katowice 40-282 ul. Paderewskiego
po: Drugi Urząd Skarbowy Katowice 40-282 ul. Paderewskiego 32B
przed: Urząd Skarbowy 41-800 ul. Bytomska 2
po: Urząd Skarbowy Zabrze 41-800 ul. Bytomska 2